Gallery

Mary, did you know? – Maria, Mẹ có biết?

Giọng ca Hayley Westenra

Giọng ca nam

Mary, did you know
that your Baby Boy would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy would save our sons and daughters?

Did you know,
that your Baby Boy has come to make you new?
And the Child that you delivered, would soon deliver you.

Mary, did you know
that your Baby Boy would give sight to the blind man?
Mary, did you know
that your Baby Boy would calm the storm with His hand?

Did you know,
that your Baby Boy has walked where angels trod?
And when you kiss your Little Baby,
you’ve kissed the face of God.

Oh Mary, did you know?

The blind will see
The deaf will hear
The dead will live again.
The lame will leap
The dumb will speak
The praises of The Lamb.

Oh Mary, did you know
that your Baby Boy is Lord of all Creation?
Mary, did you know
that your Baby Boy will one day rule the Nations?

Did you know,
that your Baby Boy is Heaven’s Perfect lamb?
And the sleeping Child you’re holding, is the Great I AM.

Thiên Vy chuyển ngữ

Maria, Mẹ có biết,
một ngày kia Hài Nhi của Mẹ sẽ bước đi trên mặt nước?
Maria, Mẹ có biết,
Hài Nhi của Mẹ sẽ cứu độ con cái chúng con?

Mẹ có biết,
Hài Nhi của Mẹ đến đổi mới chính Mẹ,
Và Con Trẻ Mẹ sinh ra, sẽ sớm cứu Mẹ?

Maria, Mẹ có biết,
Hài Nhi của mẹ sẽ mở mắt cho người mù?
Maria, Mẹ có biết,
Hài Nhi của Mẹ sẽ dùng tay chế ngự bão tố?

Mẹ có biết,
Hài Nhi của Mẹ bước đi trên nơi các thiên thần đặt chân,
Và khi Mẹ hôn lên Hài Nhi bé nhỏ của Mẹ,
Là Mẹ hôn lên gương mặt của Thiên Chúa?

Ôi Mẹ Maria, Mẹ có biết không?

Người mù sẽ thấy
Người điếc sẽ nghe
Người chết sẽ sống lại
Người què sẽ nhảy nhót
Người câm sẽ nói
Những lời tụng ca của Con Chiên.

Ôi Mẹ Maria, Mẹ có biết
Hài Nhi của Mẹ là Chúa mọi tạo vật?
Maria, Mẹ có biết,
Một ngày kia Hài Nhi của Mẹ sẽ thống trị địa cầu?

Mẹ có biết,
Hài Nhi của Mẹ là Con Chiên tinh tuyền của Nước Trời,
Và Con Trẻ thiếp ngủ mà Mẹ đang bồng ẵm, là Đấng Hằng
Sống?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s