Gallery

Nghe bài hát này mà hiểu được, chết liền!

Tác giả: Thiên Vy

Ảnh minh họa iouinspiration.com

Sau khi nghe bài “The Twelve Days of Christmas” – “Mười hai ngày mùa Giáng Sinh” trên Youtube xong, tôi cảm thấy ngạc nhiên là: không chỉ ca sĩ hát mà cả nhà hát khoảng 20 ngàn người đứng dậy hát tưng bừng. Phần giai điệu của bài hát hay quá nên tôi nghe đi nghe lại để hiểu ca từ. Khi chăm chú đọc ca từ, chẳng có từ tiếng Anh nào mới cả, hiểu hết. Tuy nhiên, nghe hết bài hát, hiểu chết liền. Tôi hỏi mấy người bạn Mỹ sống chung, ai cũng gần như thuộc lòng bài hát này, nhưng ý nghĩa của nó thì ông nói gà bà nói vịt. Tôi nghĩ,làm gì có chuyện tặng cho người yêu những thứ lạ lùng như thế! Con số từ 1 đến 12 có nghĩa là gì? Dưới đây là ca từ của bài hát đã được dịch sang tiếng Việt.

Ngày thứ nhất trong mùa Giáng Sinh, người yêu tôi tặng tôi:
– 1 con gà gô trên cây lê
Ngày thứ hai trong mùa Giáng Sinh, người yêu tôi tặng tôi:
– 2 con chim cu gáy
– Và 1 con gà ri trên cây lê
Ngày thứ ba trong mùa Giáng Sinh, người yêu tôi tặng tôi:
– 3 con gà mái Pháp
– 2 con chim cu gáy
– Và 1 con gà gô trên cây lê
Ngày thứ tư trong mùa Giáng Sinh, người yêu tôi tặng tôi:
– 4 con chim coli (giống con sáo đen)
– 3 con gà mái Pháp
– 2 con chim cu gáy
– Và 1 con gà gô trên cây lê

(Cứ như thế hát đến ngày thứ 12, giống như chúng ta hát bài “Một cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không…”)

12 người đang đánh trống
11 nhạc công đang thổi tiêu
10 vị lãnh chúa đang nhảy (lưng tưng)
9 quý bà đang múa
8 cô đang vắt sữa
7 con thiên nga đang bơi
6 con ngỗng đang đẻ trứng
5 chiếc nhẫn vàng
4 con chim cô ly
3 con gà mái Pháp
2 con chim cu gáy
Và 1 con gà gô trên cây lê

Tôi loắng quắng google xem người ta có mật mã để giải bài hát này không. May quá tôi đã tìm được. Bài hát “Mười hai ngày mùa Giáng Sinh” là một bài hát Giáng Sinh tiếng Anh, liệt kê một loạt các quà tặng, cứ lớn dần mỗi ngày cho đến ngày thứ 12. Nó ra đời ở Anh Quốc năm 1780, nhưng nhiều tài liệu cho biết bài hát này có nguồn gốc từ Pháp.

Mười hai ngày trong mùa Giáng Sinh được tính từ ngày Giáng Sinh, hoặc trong một số truyền thống, được tính từ ngày 26/12, lễ Thánh Stêphanô Tử Đạo tới lễ Hiển Linh hay lễ Ba Vua ngày 6/1 của năm mới. Đây là thời gian nghỉ ngơi vui chơi. Nghiên cứu văn hóa dân gian mới đây cho biết, lời của bài hát này được viết như một “Bài ca Giáo lý” để giúp cho giới trẻ Công Giáo học hỏi về đức tin và những điểm thực hành chính trong đạo ở Anh.

Đây là chìa khóa mở bài hát:

Người yêu => Thiên Chúa
1 con gà gô trên cây lê => Chúa Giêsu trên thập giá
2 con chim cu gáy => hai bản tính của Chúa Giêsu, hoặc sách Cựu Ước và Tân Ước
3 con gà mái Pháp => Ba Ngôi Thiên Chúa, hay Ba Vua mang vàng, nhũ hương và mộc dược
4 con chim cô ly => Bốn quyển Tin Mừng
5 chiếc nhẫn vàng => Sách Ngũ Thư, Torah
6 con ngỗng đang đẻ trứng => Sáu Điều răn Hội Thánh, hoặc sáu ngày của công cuộc tạo dựng
7 con thiên nga đang bơi => Bảy ơn Chúa Thánh Thần hoặc bảy bí tích.
8 cô đang vắt sữa => Tám Mối Phúc Thật, Bát Phúc
9 quý bà đang múa => Chín phẩm các Thiên thần
10 vị lãnh chúa đang nhảy => Mười Điều Răn
11 nhạc công đang thổi tiêu => Mười một Tông Đồ trung thành (mất Giuđa)
12 người đang đánh trống => 12 điểm trong kinh Tin Kính của các Tông Đồ

Đây là một bản giải thích khác trên http://www.catholic.net

“The Twelve Days of Christmas” celebrates the official Christmas season which starts liturgically on Christmas Day and ends twelve days later on the Feast of the Epiphany.
“My true love” refers to God
“me” is the individual Catholic
The “twelve lords a leaping” are the twelve basic beliefs of the Catholic Church as outlined in the Apostles Creed.
The “eleven pipers piping” are the eleven Apostles who remained faithful after the treachery of Judas.
The “ten ladies dancing” are the Ten Commandments.
The “nine drummers drumming” are the nine choirs of angels which in those days of class distinction were thought important.
The “eight maids a milking” are the Eight Beatitudes.
The “seven swans a swimming” are the Seven Sacraments.
The “six geese a laying” are the Six Commandments of the Church or the six days of creation.
The “five golden rings” are the first five books of the Old Testament called the Torah which are generally considered the most sacred and important of all the Old Testament.
The “four calling birds” are the Four Gospels.
The “three French hens” are the Three Persons in God or the three gifts of the Wise Men.
The “two turtle doves” represent the two natures in Jesus: human and divine or the two Testaments, Old and New.
The “partridge” is the piece de resistance, Jesus himself, and the “pear tree” is the Cross.

Tài liệu tham khảo
Carols.org. The Twelve Days of Christmas. 2011. http://www.carols.org.uk
(accessed 12 4, 2011).
FE, Wikipedia. The Twelve Days of Christmas . 2011. http://en.wikipedia.org
(accessed 12 04, 2011).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s