The third CD – Fly Away

Blowin’ In The Wind

Một người phải đi qua bao nhiêu con đường
Trước khi em gọi anh ấy là đàn ông?
Con bồ câu trắng phải vượt bao nhiêu biển
Trước khi nó ngủ yên trong cát?
Những viên đạn đại bác phải bay bao nhiêu lần
Trước khi chúng bị cấm sử dụng vĩnh viễn?
Câu trả lời cho em đang bay trong gió
Câu trả lời đang bay trong gió.

Trái núi có thể tồn tại bao nhiêu năm
Trước khi nó được trầm mình trong biển cả?
Con người có thể sống được bao nhiêu năm
Trước khi họ được hoàn toàn tự do?
Một người phải ngoảnh mặt bao nhiêu lần
Làm ngơ như anh ta không thấy?
Câu trả lời cho em đang bay trong gió
Câu trả lời đang bay trong gió.

Một người phải ngước lên bao nhiêu lần
Trước khi anh ấy có thể nhìn thấy bầu trời?
Vâng, một người phải có bao nhiêu lỗ tai
Để nghe được tiếng khóc của con người?
Có bao nhiêu cái chết sẽ xảy ra đến khi anh ta biết
Rằng có quá nhiều người đã chết?
Câu trả lời cho em đang bay trong gió
Câu trả lời đang bay trong gió.
Câu trả lời cho em đang bay trong gió
Câu trả lời đang bay trong gió.

Câu trả lời đang bay trong gió.

I’ll fly away

Simple Gifts

Come Away With Me

Send In The Clowns

Cucurrucucu Paloma

I Loves You Porgy/Summertime Medley

somewhere

Black Is the Colour of My True Love’s Hair

sleep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s