Christmas songs – Nhạc Giáng Sinh

1. Những bài hát Giáng sinh bất hủ – DVD Christmas Celebration performed by Celtic Woman

2. 9 nhạc phẩm Giáng Sinh tiếng Anh – Hayley westenra

3. 12 nhạc phẩm Giáng Sinh xưa – Từ 1930 – 1975

4. 7 bài thánh ca truyền thống Giáng Sinh tại Việt Nam

5. 20 Bài hát Noel hay trên Youtube – 20 wonderful Christmas songs on Youtube (part 1)

6. 20 Bài hát Noel hay trên Youtube – 20 wonderful Christmas songs on Youtube (Part 2)

7. Tuyển các bài hát Giáng Sinh “A Cappella” – Collection of Christmas songs sung a cappella

8. Tuyển 14 ca khúc Noel thiếu nhi trên Youtube – Collection of fine Christmas songs for children on Youtube (part 1)

9. Tuyển 14 ca khúc Noel thiếu nhi trên Youtube – Collection of fine Christmas songs for children on Youtube (part 2)

10. CD 12 bài hát Noel dành cho thiếu nhi – 12 Christmas songs for children (Part 1)

11. CD 12 bài hát Noel dành cho thiếu nhi – 12 Christmas songs for children (Part 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s