All Angels

Black is the color

Black is the color
Of my true love’s hair
Her lips are like
A rose so fair
She’s got the sweetest face
And the gentlest hands
I love the ground
Whereon she stands

I love my love
And well she knows
I love the ground
Whereon he goes
And how I wish
The day would come
When she and I
Can be as one

Black is the color
Of my true love’s hair
Her lips are like
A rose so fair
She’s got the sweetest face
And the gentlest hands
I love the ground
Whereon she stands

I go to the Clyde
And mourn and weep
satisfied I never sleep
I write her a letter
Just a few short lines
And suffer death
Ten thousand times

Black is the color
Of my true love’s hair
Her lips are like
A rose so fair
She’s got the sweetest face
And the gentlest hands
I love the ground
Whereon she stands

Ooh whereon she stands
Ooh whereon she stands
Ooh whereon she stands
Ooh whereon she stands

Thiên Vy chuyển ngữ

Sắc màu huyền yêu dấu
Mái tóc người yêu tôi
Đôi môi nàng như tựa
Tựa nụ hồng xinh tươi
Gương mặt nàng khả ái
Đôi bàn tay nõn nà
Tôi yêu cả khoảnh đất
Nơi nàng dừng bước chân

Tôi yêu người tôi yêu
Nàng hiểu rõ tình tôi
Tôi yêu cả mảnh đất
Nơi chân nàng rảo qua
Điều mà tôi mong ước
Là sẽ có một ngày
Khi nàng và tôi có
Có thể sẽ thành đôi

Sắc màu huyền yêu dấu
Mái tóc người yêu tôi
Đôi môi nàng như tựa
Tựa nụ hồng xinh tươi
Gương mặt nàng khả ái
Đôi bàn tay nõn nà
Tôi yêu cả khoảnh đất
Nơi nàng dừng bước chân

Tôi ra tận sông Clyde
U sầu và lệ rơi
Rồi cả đêm thức trắng
Tôi viết nàng lá thư
Chỉ vài đòng ngắn ngủi
Và chết trong nỗi đau
Mười ngàn, mười ngàn lần

Sắc màu huyền yêu dấu
Mái tóc người yêu tôi
Đôi môi nàng như tựa
Tựa nụ hồng xinh tươi
Gương mặt nàng khả ái
Đôi bàn tay nõn nà
Tôi yêu cả khoảnh đất
Nơi nàng dừng bước chân (5 lần)

The Sound of Silence

Hello darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain
Still remains/ within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
‘Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening

People writing songs that voices never share
And no one dared / Disturb the sound of silence

“Fools”, said I, “You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you”

But my words, like silent raindrops fell
And echoed / In the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming

And the sign said, “The words of the prophets are
written on the subway walls / And tenement halls”
And whispered in the sounds of silence

Thiên vy chuyển ngữ

Chào bóng tối, bạn cũ của ta
Ta lại đến tâm sự với ngươi
Bởi một thị kiến chợt xuất hiện
Để lại dấu chân khi ta còn đang ngủ

Rồi thị kiến ấy được gieo vào tâm trí ta
Vẫn âm vang trong tiếng nói của thing lặng

Ta bước một mình trong giấc mơ chập chờn
Những con đường hẹp lởm chởm đá cuội
Dưới vầng sáng của ánh đèn đường
Ta thấy thoải mái khi trời lạnh và khí ẩm

Khi đôi mắt ta bị chói lòa bởi ánh sáng của đèn nêon
Điểm phân cách bóng tối
Và chạm vào tiếng nói của thing lặng

Và ta thấy trong ánh sáng trần trụi ấy
Cả mười ngàn người, có thể hơn nữa
Người ta nói mà không cần nói
Người ta nghe mà chẳng cần nghe

Người ta viết ca khúc mà giai điểu chẳng vang lên
Và chẳng ai dám làm phiền tiếng nói của thing lặng

Ta nói là “Đồ ngốc!” Ngươi chẳng biết
Sự thinh lặng như bệnh ung thư nẩy nở
Hãy nghe những lời ta bảo cho ngươi
Hãy quàng ta để ta chạm được ngươi

Nhưng lời ta như những giọt mưa thánh thót rơi
Và vang vọng trong những hố sâu thinh lặng

Rồi người ta cúi đầu và nguyện cầu
Với thần đèn nêon họ làm ra
Rồi dấu chỉ cất lên lời cảnh cáo
Bằng những lời đã từng được vang lên

Rồi dấu chỉ lên tiếng: “Lời các tiên tri đã viết
Trên những bức tường tàu điện
Và trong những hội trường khu chung cư
Va thì thầm trong tiếng nói của thinh lặng

Singing You Through

Do you think I can’t see through to who you are?
All the life that shines below the pain; the scars
Did you think that you could hide the love you hold inside?
Just turn yourself to stone, and go through this alone
I’ll be there

Like a bird singing to you, I’ll be there
Like a bird singing you through, I’ll be there
I’ll be there, holding the light for you
Making it right for you, singing you through

Do you think that I don’t know how far you’ve come?
All the heights you’ve had to climb; the miles you ran
Did you think I’d let you down? Just turn this ship around
And leave you in the dust, but you must know, you must
I’ll be there

Like a bird singing to you, I’ll be there
Like a bird singing you through, I’ll be there
I’ll be there, holding the light for you
Making it right for you, singing you through

Singing you through [repeat]

People think that they can heal without the touch
Learn to live without the love they need so much
But everybody hurts, and everybody cries
And everybody needs a helping hand sometimes
I’ll be there

Like a bird singing to you, I’ll be there
Like a bird singing you through, I’ll be there
I’ll be there, holding the light for you
I’ll be there, making it right for you,

I’ll be there … singing you through
Like a bird singing you through [repeat]

Thiên vy chuyển ngữ

Thì Thầm Với Con
Phải con nghĩ Ta không thể nhìn thấu con người con?
Cả cuộc sống rạng ngời ẩn dưới nỗi đau, những vết thương
Phải con nghĩ con có thể che dấu tình yêu ấp ủ trong con?
Hãy quẳng gánh lo đi và tự mình vượt qua
Ta sẽ ở đó

Như con chim đang hót cho con nghe, Ta sẽ ở đó
Như con chim thì thầm với con, Ta sẽ ở đó
Ta sẽ ở đó, soi sáng cho con
Giúp đỡ con, thì thầm với con

Phải con nghĩ Ta không biết chặng đường dài con đã qua
Tất cả những chướng ngại con đã vượt; bao nỗi sầu con mang
Phải con nghĩ Ta bỏ rơi con? Chỉ làm cho chiếc thuyền quay cuồng
Rồi để con trong khốn khó, nhưng con phải, phải biết là
Ta sẽ ở đó

Như con chim đang hót cho con nghe, Ta sẽ ở đó
Như con chim thì thầm với con, Ta sẽ ở đó
Ta sẽ ở đó, soi sáng cho con
Giúp đỡ con, thì thầm với con

Thì thầm với con [lặp lại]

Người ta nghĩ họ có thể chữa lành mà chẳng cần chạm đến
Học cách sống không có tình yêu mà thật sự họ cần
Nhưng ai nấy đều đau khổ, và tất cả rơi lệ
Rồi có lúc tất cả cần được giúp một tay
Ta sẽ ở đó

Như con chim đang hót cho con nghe, Ta sẽ ở đó
Như con chim thì thầm với con, Ta sẽ ở đó
Ta sẽ ở đó, soi sáng cho con
Giúp đỡ con, thì thầm với con

Ta sẽ ở đó… thì thầm với con
Như con chim thì thầm với con [lập lại]

Blowing In the wind

How many roads most a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
How many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer my friend is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind… in the wind.

How many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea?
How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
How many times can a man turn his head
Pretending he just doesn’t see?
The answer my friend is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind…in the wind.

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
How many ears must one man have
Before he can hear people cry?
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer my friend is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind…in the wind.

Thiên Vy chuyển ngữ

Một người phải đi qua bao nhiêu con đường
trước khi em gọi người ấy là đàn ông?
Con bồ câu trắng phải vượt bao nhiêu biển
trước khi nó ngủ yên trong cát?
Những viên đạn đại bác phải bay bao nhiêu lần *
trước khi chúng bị cấm sử dụng vĩnh viễn?
Câu trả lời cho em đang bay trong gió
Câu trả lời đang bay trong gió.

Ngọn núi có thể tồn tại bao nhiêu năm
trước khi được trầm mình trong lòng biển cả?
Con người có thể sống được bao năm
trước khi được hoàn toàn tự do?
Một người phải ngoảnh mặt bao nhiêu lần
làm ngơ như anh ta không thấy?
Câu trả lời cho em đang bay trong gió
Câu trả lời đang bay trong gió.

Một người phải ngước lên bao nhiêu lần
trước khi người ấy có thể nhìn thấy bầu trời?
Một người phải có bao nhiêu lỗ tai
để nghe được tiếng khóc của con người?
Có bao nhiêu cái chết sẽ xảy đến khi người ta biết
rằng có quá nhiều người đã ra đi?
Câu trả lời cho em đang bay trong gió
Câu trả lời đang bay trong gió.
Câu trả lời cho em đang bay trong gió
Câu trả lời đang bay trong gió.

Make me a chanel of your peace – Kinh Hòa Bình

Make me a channel of your peace.
Where there is hatred let me bring your love.
Where there is injury, your pardon, Lord
And where there’s doubt, true faith in you.

Oh, Master grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul.

Make me a channel of your peace
Where there’s despair in life, let me bring hope
Where there is darkness, only light
And where there’s sadness, ever joy.

Oh, Master grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul.

Make me a channel of your peace (3 times)

Thiên Vy chuyển ngữ

Xin biến đổi con nên, khí cụ bình an Chúa
Nơi đâu có hận thù, con sẽ đem tình yêu
Nơi đâu có bất hòa, sẽ được Chúa thứ tha
Và đâu có ngờ vực, vững niềm tin nơi Ngài.

Ôi, lạy Chúa, con không, kiếm tìm phần thưởng Ngài
Được ủi an biết bao, hơn là con an ủi
Được hiểu biết thật nhiều, hơn là con hiểu biết
Được yêu hơn là yêu, bằng cả tâm hồn con

Xin biến đổi con nên, khí cụ bình an Chúa
Nơi đâu có thất vọng, con sẽ đem hy vọng
Nơi đâu có bóng tối, sẽ chỉ có ánh sáng
Nơi đâu có u sầu, niềm vui dâng bất tận

Ôi, lạy Chúa, con không, kiếm tìm phần thưởng Ngài
Được ủi an biết bao, hơn là con an ủi
Được hiểu biết thật nhiều, hơn là con hiểu biết
Được yêu hơn là yêu, bằng cả tâm hồn con

Xin biến đổi con nên, khí cụ bình an Chúa (3 lần)

Windmills Of Your Mind

Round
Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending nor beginning
On an ever-spinning wheel

Like a snowball down a mountain
Or a carnival balloon
Like a carousel that’s turning
Running rings around the moon

Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes of its face
And the world is like an apple
Whirling silently in space

Like the circles that you find
In the windmills of your mind

Like a tunnel that you follow
To a tunnel of its own
Down a hollow to a cavern
Where the sun has never shone

Like a door that keeps revolving
And a half-forgotten dream
Or the ripples from the pebble
Someone tosses in a stream

Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes of its face
And the world is like an apple
Whirling silently in space

Like the circles that you find
In the windmills of your mind

Keys that jingle in your pocket
Words that jangle in your head
Why did summer go so quickly
Was it something that you said

Lovers walk along the shore
Leaving footprints in the sand
Is the sound of distant drumming
Just the fingers of your hand

Pictures hanging in a hallway
And the fragments of a song
Half-remembered names and faces
But to whom do they belong ?

When you knew that it was over
You were suddenly aware
That the autumn leaves were turning
To the color of her hair

Thiên Vy chuyển ngữ

Như hình tròn trong vòng xoắn ốc
Như bánh xe trong vòng bánh xe
Không khởi đầu cũng chẳng kết thúc
Trên vòng bánh xe bất tận quay

Như bóng tuyết lăn từ trái núi
Hay quả khí cầu ngày hội vui
Như đèn kéo quân vòng vòng chạy
Những chiếc nhẫn vòng quanh chị Hằng

Như đồng hồ tay ai đang quét
Kim chỉ thời gian những phút trôi
Và trái đất tựa hồ quả táo
Lẳng lặng quay tít trong thinh không

Như những vòng tròn bạn tìm thấy
Trong cối xay gió của tâm tư

Như một đường hầm bạn hướng tới
Rồi lại quay về chính đường này
Bước qua cửa tiến vào hang động
Nơi chẳng hề có ánh mặt trời

Như cánh cửa cứ mãi vòng xoay
Như giấc mộng bị mất một nửa
Hoặc gợn sóng sinh từ cục đá
Ai đó nhặt quẳng xuống dòng sông

Như đồng hồ tay ai đang quét
Kim chỉ thời gian những phút trôi
Và trái đất tựa hồ quả táo
Lẳng lặng quay tít trong thinh không

Như những vòng tròn bạn tìm thấy
Trong cối xay gió của tâm tư

All Angels – The Scientist

Come up to meet ya, tell you I’m sorry / You don’t know how lovely you are
I had to find you, tell you I need you / Tell you I set you apart
Tell me your secrets, and ask me your questions / Oh let’s go back to the start
Running in circles, coming in tails / Heads on a science apart

Nobody said it was easy / It’s such a shame for us to part
Nobody said that was easy / No one ever said it would be this hard
Oh take me back to the start

I was just guessing at numbers and figures / Pulling the puzzles apart.
Questions of science, science and progress / Don’t speak as loud as my heart.
Tell me you love me, and come back and haunt me, / Oh, when I rush to the start
Running in circles, chasing tails / coming back as we are.

Nobody said it was easy / It’s such a shame for us to part
Nobody said that was easy. / No one ever said it would be so hard
I’m going back to the start

All Angels – Songbird

For you, there’ll be no more crying,
For you, the sun will be shining,
And I feel that when I’m with you,
It’s alright, I know it’s right

To you, I’ll give the world
to you, I’ll never be cold
‘Cause I feel that when I’m with you,
It’s alright, I know it’s right.

And the songbirds are singing,
Like they know the score,
And I love you, I love you, I love you,
Like never before.

And I wish you all the love in the world,
But most of all, I wish it from myself.

And the songbirds keep singing,
Like they know the score,
And I love you, I love you, I love you,
Like never before, like never before.

All Angels – Starlight

Far away / This ship is taking me far away
Far away from the memories
Of the people who care if I live or die

Starlight / I will be chasing the starlight
Until the end of my life
I don’t know if it’s worth it anymore

Hold you in my arms / I just wanted to hold
You in my arms / Hold you in my arms

My life / You electrify my life
Let’s conspire to ignite
All the souls that would die just to feel alive

But I’ll never let you go
If you promised not to fade away / Never fade away
But I’ll never let you go
If you promised not to fade away / Never fade away

Our hopes and expectations / Black holes and revelations
Our hopes and expectations / Black holes and revelations

Hold you in my arms / I just wanted to hold
You in my arms / Hold you in my arms

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s