Luyện tiếng Anh qua youtube

1. Daily Pronunciation – Luyện nghe và phát âm giọng Mỹ

2. English với cô giáo Jennifer – Từ căn bản đến nâng cao

3. Interesting Things ESL – Luyện nghe và đọc

4. English Meeting – Luyện nghe và phát âm giọng Mỹ

5. Learn English Lessons – Tiếng Anh nâng cao

6. Let’s Talk – Luyện nghe và nói

7. Học tiếng Anh với cô Rachels – Luyện nghe và phát âm giọng Mỹ

8. taylorswiftdai’s Channel – Chương trình tiếng Anh VOA

9. Học tiếng Anh với Cô Rebecca – Luyện nghe và nói – Canada

10. Học tiếng Anh với thầy James – Luyện nghe và nói – Canada

11. Học tiếng Anh với Cô Ronnie – Luyện nghe và nói – Canada

12. Học tiếng Anh với thầy Jon – Luyện nghe và nói – Canada

13. Học tiếng Anh với cô Emma – Học tiếng lóng – Canada

14. Học tiếng Anh với cô Valen – Luyện nghe và nói – Canada

15. Học tiếng Anh với thầy Alex – Luyện nghe và nói – Canada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s