Nghệ Thuật

Figure skating – Trượt băng nghệ thuật
Trích đoạn múa ballet
Nghệ sĩ tranh cát nổi tiếng người UKraina Kseniya Simonova
Nations’ Got Talent – Cuộc thi tìm kiếm tài năng của các nước trên thế giới
Disabled Artists – Những nghệ sĩ khuyết tật

One response to “Nghệ Thuật

  1. I actually delight in reading your blog post Nghệ Thuật |.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s