Các bài biểu diễn hay của 4 kỳ Olympic mùa đông gần đây

Các bài biểu diễn đạt huy chương vàng và bạc của 4 kỳ Olympic mùa đông gần đây.

Kim Yuna – Hàn Quốc – Huy chương vàng Thế Vận Hội Mùa Đông Vancouver 2010. Đây là bài biểu diện đạt 228.56 điểm, số điểm cao nhất trong lịch sử của nữ trượt băng nghệ thuật.
2010 Winter Olympics Yuna Kim LP Gershwin Piano Concerto

Mao Asada – Nhật Bản – Huy chương bạc Thế Vận Hội Mùa Đông Vancouver 2010
Mao Asada 2010 Olympics SP Waltz Masquerade

Shizuka Arakawa – Nhật Bản – Huy chương vàng Thế Vận Hội Mùa Đông Turin 2006
Shizuka Arakawa Olympics 2006 LP

Sasha Cohen – USA – Huy chương Bạc Thế Vận Hội Mùa Đông Turin 2006
Sasha Cohen 2006 Olympic Short Program

Sarah Hughes – USA – Huy chương vàng Thế Vận Hội Mùa Đông Salt Lake City 2002
Sarah Hughes 2002 Long Program on CBC

Irina Slutskaya – Nga – Huy chương bạc Thế Vận Hội Mùa Đông Salt Lake City 2002
Irina Slutskaya – Figure Skating, Ladies’ Free Skate

Tara Lipinski – USA – Huy chương vàng Thế Vận Hội Mùa Đông Nagano 1988
Tara Lipinski 1988

Michelle Kwan – USA – Huy chương bạc Thế Vận Hội Mùa Đông Nagano 1988
Michelle Kwan – 1998 Olympics – Long Program

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s