Queen Yuna – Nữ hoàng sân băng

Những bài biểu diễn của Nữ hoàng trượt băng nghệ thuật thế giới Kim Yuna – Hàn Quốc.
Nữ Hoàng là người đầu tiên phá kỷ lục thế giới với số điểm 228.56.

CNN talk asia – Yuna Kim

2011 Worlds: Yuna Kim free skate – from Universal Sports

Yuna Kim – Vancouver Olympics 2010

Short Program – 2009 World Figure Skating Championships

2009 World Championship – FS Scheherazade

2009.World Championships.Short.Program.Danse Macabre.NBC.

2009-2010 Grand Prix Final

Yu-Na Kim 2009 Skate America SP 007 (NBC)

2009 1019.ISU.Grand.Prix.Trophee.Bompard.SP.LP.Yu-Na.Kim.Highlight

Kim Yuna 2009 Trophee Eric Bompard Free Skating

2008-2009 Four Continents Championships

2009 Long Program Scheherazade

2008 COC SP ‘Danse Macabre’

2008–2009 Grand Prix Final

2008 Skate America Gala[1].Only hope

2008 World Championships SP

2007-2008 Grand Prix Final (2007 GPF)

2007 Grand prix Cup of China LP

2007 World SP Yuna kim – Tango de Roxane

2005 World Junior Championship Kim Yuna LP – Papa Can You Hear Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s