Nations’ got talent – Các cuộc thi tài năng

Đây là cuộc thi tài năng của các nước trên thế giới. Nhiều người phải ngạc nhiên và công nhận rằng, chung quanh chúng ta còn rất nhiều người tài năng mà chúng ta chưa phát hiện ra.

An Amazing Disabled Singer Phương Anh – Let’s Dance

Vietnam’s Got Talent 2012 – Tri Giao – You raise me up

America’s Got Talent 2011 – Anna Graceman

Australia’s Got Talent 2011 – Jack Vidgen

Spain’s Got Talent – Pilipina – Mariz

Thailand’s Got Talent 2011 – Bell Nuntrita 2-Voiced Singer

Korea’s Got Talent 2011- Sung-bong Choi – Homeless Boy

America’s Got Talent – Kaitlyn Maher (4 year old singer)

Korea’s Got Talent 2011 Final – Gimminji – Blind girl

America’s Got Talent – Jackie Evancho

Britain’s Got Talent 2010 – Olivia Archbold

Britain’s Got Talent 2010 – Janey Cutler

China’s Got Talent Final 2010 – Armless Pianist Liu Wei – You Are Beautiful

America’s Got Talent 2010 – Michael Grimm

Britains’ Got Talent – Susan Boyle

Holland’s got Talent 2010 – Megan

Britains Got Talent – Connie Talbot Wows Simon Cowell

Australia’ s Got Talent 2009 – Mark Vincent

Britain’s Got Talent 2009 – Shaheen Jafargholi

India’s Got Talent – Surprise Singer

Britain’s Got Talent – Natalie Okri

Europe’s Got Talent – Zara Larsson – 10 year old girl amazing voice

Britain’s Got Talent 2008 – Aria only 12 years old

Sweden’s Got Talent – Zara Larsson

Philippine’s Got Talent – Jovit – Faithfully

America’s Got Talent – Taylor Ware – Crazy yodeling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s