Hợp xướng – Bach – Matthew Passion BWV244

Tác phẩm Matthew Passion BWV 244 của J.S. Bach

Trích 17 đoạn hợp xướng
Bach – Matthew Passion – Chorale 1 – Hợp xướng 1

Lời ca: Mở đầu bài thương khó

Hãy đến, hỡi con gái (Sion), mang sầu cùng ta
Này! Ai? Chàng Rể.
Này là Ngài? Sao? Như con chiên.
Này! Gì! Đây sự kiên nhẫn Ngài.
Này! Đâu? Đây tội chúng ta.
Này là Ngài, tình yêu và sự nhân từ,
Chính Ngài đang vác gỗ thánh giá.

Ôi Chiên Tinh Tuyền của Thiên Chúa,
Bị sát tế trên thập giá,
Nhịn nhục là dường nào.
Dù Ngài bị khinh dể,
Tất cả tội lỗi Ngài gánh lấy,
Nếu không chúng ta phải tuyệt vọng.

Ôi Giêsu, xin thương xót chúng con.

Bach – Matthew Passion – Chorale 2 – Hợp xướng 2

Sau đoạn Tin Mừng: “Khi Đức Giê-su giảng dạy tất cả những điều ấy xong, Người bảo các môn đệ của Người rằng: ‘Anh em biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá’ (Mt 26, 1-2).

Lời ca:

Ôi Chúa Giêsu yêu dấu,
Ngài đã là điều gì sai,
Mà người ta nói nặng lời vậy?
Lỗi Ngài là gì, hãy chỉ điều sai
Ngài đã làm?

Bach – Matthew Passion – Chorale 3 – Hợp xướng 3

Sau đoạn Tin Mừng: “Đang bữa ăn, Người nói: ‘Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.’ Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: ‘Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?’” (Mt26, 21-22).

Lời ca:

Chính con. Con phải đền tội,
Đây tay và chân con
Đáng cùm nơi địa ngục.
Trừng phạt và xích xiềng
Vì tất cả những gì Ngài phải mang,
Để cứu chuộc linh hồn con.

Bach – Matthew Passion – Chorale 4 – Hợp xướng 4

Sau đoạn Tin Mừng: “Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông: ‘Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác.32 Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em’” (Mt 26, 30-32).

Lời ca:

Con biết chủ của con,
Chủ chiên con, hãy đem đến Ngài.
Bởi nơi Ngài, nguồn mọi ơn phúc,
Bao điều tốt lành tuôn đổ trên con.
Môi miệng Ngài thanh tẩy con,
Bằng dịu dàng và ngọt ngào.
Thần khí Ngài che chở con,
Bằng phúc lộc từ trời con mong.

Bach – Matthew Passion – Chorale 5 – Hợp xướng 5

Sau đoạn Tin Mừng: Đức Giê-su bảo ông: “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần” (Mt 26,34).

Lời ca:

Con sẽ ở đây, bên cạnh Ngài;
Đừng khinh bỉ tôi!
Tôi sẽ chẳng đi đâu nữa,
Ngay cả khi trái tim Ngài tan nát.
Khi trái tim Ngài sầu héo
Giây phút đau đớn sau hết của sự chết
Rồi con sẽ khâm liệm Ngài,
Để trên đùi và cánh tay con.

Bach – Matthew Passion – Chorale 6 – Hợp xướng 6

Sau đoạn Tin Mừng: Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26, 39-40).

Lời ca:

Ý Cha Ta muốn, sẽ thực thi vuông tròn.
Ý Ngài, chính là lẽ sống;
Ngài ra tay trợ giúp những ai
Vững niềm tin nơi Ngài.
Ngài giúp đỡ họ trong cơn khốn khó, lòng Chúa bao la,
Nhưng công thẳng khôn dò.
Ai vững tin nơi Ngài, hãy cậy trông nơi Ngài,
Ngài sẽ không bỏ mặc kẻ ấy.

Bach – Matthew Passion – Chorale 7 – Hợp xướng 7

Sau đoạn Tin Mừng: Vào giờ ấy Đức Giê-su nói với đám đông: “Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở Đền Thờ thì các ông không bắt.56 Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong Sách Các Ngôn Sứ.” Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết (Mt 26, 55-56).

Lời ca:

Hỡi con người, hãy than khóc tội mình;
Chính vì thế Đức Kitô từ cung lòng Thiên Chúa
Đã sinh xuống gian trần.
Từ Đức Nữ trinh khiết và dịu dàng
Ngài được sinh ra vì chúng ta,
Ngài sẵn sàng làm Đấng Trung Gian,
Ngài hiến thân cho đến chết
Và chiến thắng muôn vàn tội khiên
Khi tới thời viên mãn.
Bởi ngài sẽ hy sinh vì chúng ta,
Gánh lấy muôn vàn tội lỗi chúng ta,
Đưa lên cây thập giá.

Bach – Matthew Passion – Chorale 8 – Hợp xướng 8

Sau đoạn Tin Mừng: Họ bắt Đức Giê-su, rồi điệu đến thượng tế Cai-pha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Ông Phê-rô theo Người xa xa, đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ, xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian (Mt 26, 57-60).

Lời ca:

Thế gian kết án Con là kẻ lừa đảo
Với những lời dối gian những phát ngôn vu cáo
Nhiều, cạm bẫy và mưu chước
Giải thoát Con khỏi sự gian trá.

Bach – Matthew Passion – Chorale 9 – Hợp xướng 9

Sau đoạn Tin Mừng: Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại tát Người và nói: “Ông Ki-tô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: ai đánh ông đó? ” (Mt 26, 67-68).

Lời ca:

Ai đã đánh Ngài thế,
Đấng Cứu Độ con, và những đau khổ
Gây nên đau đớn cho Ngài?
Ngài là Đấng vô tội
mang thân phận như con và con cháu con,
Chẳng biết những việc gian ác đã làm.

Bach – Matthew Passion – Chorale 10 – Hợp xướng 10

Sau đoạn Tin Mừng: Bấy giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết người ấy.” Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.” Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết (Mt 26, 74-75).

Lời ca:

Dù con đã rời xa Ngài
Nhưng con sẽ trở lại.
Bởi Chúa Con đã giao hòa cho chúng con
Qua cơn hấp hối và đau đớn tột cùng.
Con không chối tội con nữa,
Nhưng nhờ ơn sủng và hồng ân Chúa,
Con sẽ tránh xa tội lỗi
Mà con đã thú nhận.

Bach – Matthew Passion – Chorale 11 – Hợp xướng 11

Sau đoạn Tin Mừng: Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi Người: “Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? “Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên (Mt 27, 13-14).

Lời ca:

Hãy nói cách của con
Và những gì áy náy trong lòng con
Với Ngài cách chân thành.
Ai làm chủ các tầng trời?
Ngài Đấng tác tạo mây, khí và gió
Đường di chuyển, luồng thổi, và hướng đi
Ngài cũng sẽ tường đường đi nước bước
Nơi chân con có thể sẽ đặt chân.

Bach – Matthew Passion – Chorale 12 – Hợp xướng 12

Sau đoạn Tin Mừng: Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy! ” Toàn dân đáp lại: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi! ” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá (Mt 27, 24-26).

Lời ca:

Lạ lùng thay sự trừng phạt này!
Chủ Chiên tốt lành hy sinh vì đoàn chiên;
Ông chủ tốt lành, chính Ngài, chết
Cho cả đoàn chiên.

Bach – Matthew Passion – Chorale 13 – Hợp xướng 13

Sau đoạn Tin Mừng: Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái! ” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người (Mt 27, 29-31).

Lời ca:

Ôi đầu, đầy máu và vết thương,
Tràn ngập đau buồn và đầy dẫy sự chế diễu
Ôi đầu, vòng hoa nhạo báng
Với triều thiên đầy gai nhọn
Ôi đầu, vốn được trang hoàng lộng lẫy,
Với vinh quang và danh dự cao quý nhất,
Nhưng giờ đây bị nhục mạ:
Để con chào Ngài!
Ngài vẻ mặt vốn quý phái,
Trước khi nó (gương mặt) nhăn nheo và biến dạng
Tội lỗi khủng khiếp thế gian,
Sao lại khạc nhổ vào Ngài!
Sao Ngài xanh xao vậy!
Ai đã làm cho ánh sáng đôi mắt Ngài như thế
Ánh sáng mà không thứ gì sánh bằng,
Thật, (các người) không biết xấu hổ à?

Bach – Matthew Passion – Chorale 14 – Hợp xướng 14

Sau đoạn Tin Mừng: Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giê-su, vua dân Do-thái.” Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu40 vừa nói: (Mt 27, 37-39)

Lời ca:

“Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào! ”

Bach – Matthew Passion – Chorale 15 – Hợp xướng 15

Sau đoạn Tin Mừng: Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo: “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không! ” Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn (Mt 27, 48-50).

Lời ca:

Đến một ngày con phải ra đi,
Xin đừng bỏ rơi con!
Khi con đau đớn sinh thì,
Hãy đến cạnh bên con!
Khi cơn sợ hãi tột cùng
Xâm chiếm linh hồn con,
Ngài ơi, cứu con khỏi mỗi kinh hoàng
Của sợ hãi và đớn đau.

Bach – Matthew Passion – Chorale 16 – Hợp xướng 16

Sau đoạn Tin Mừng: Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô, và nói (Mt 27, 65-66)

Lời ca:

“Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: “Sau ba ngày, Ta sẽ trỗi dậy.” Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.”

Bach – Matthew Passion – Chorale 17 – Hợp xướng 17

Sau đoạn Tin Mừng: Ông Phi-la-tô bảo họ: “Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết! ” Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ (Mt 27, 65-66).

Lời ca:

Chúng con ngồi đây khóc than
Và cầu khẩn Ngài ngự trong nấm mồ:
Nghỉ yên an bình, nghỉ yên an bình!
Nghỉ yên, chân tay Ngài rũ liệt!
Ngôi mộ Ngài và tảng đá lấp cửa
Sẽ đánh thức tâm hồn (chúng con)
Xin làm chiếc gối ấm êm
Và nơi nghỉ an cho linh hồn.
Hạnh phúc tuyệt vời được chợp mắt ở đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s