Đàn T’Rưng Tây Nguyên

Kumiko Oguri – Tico Tico

Hành Khúc Thổ Nhĩ Kì Sáo Ngang 10 lỗ

Ngày Hội Vùng Cao

Cảm Xúc Tây Nguyên Đàn TrinhT’ram

Bóng Cây Kơnia Dàn Bầu Tre

Chim PongKle Sáo Sol

Mùa Xuân Đến Đàn K’loongPut

Hát Mừng Anh Hùng Núp Đàn đá

Tây Nguyên Vẫy Gọi Đàn Tre Lắc Sáo Vỗ

Trở Về Tây Nguyên Đàn T’Rưng

Hòa Tấu Cùng Hiệp Hội T’rưng Nhật Bản

Chuồn Cuồn Đỏ Nhạc Nhật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s