Phụng Vụ

3 responses to “Phụng Vụ

  1. Thưa Cha. Con tình cờ biết được trang web học đàn này rất hay. Con rất muốn học theo sách của Cha. Vậy con mua ở đâu?
    Cám ơn Cha

  2. Cha kinh cha,
    Cam on Cha da quang dai chia se kinh nghiệm tai nang cho moi người . tim thay đuợc nhung bai hát va kiểu cach đem cua cha con mùng qua. Con xin Cha cho con bai hát đem piano voi, hiện gio con dang can một so bai ma con kiếm khong ra.xin loi Cha lan day tien ma gram to gan xin bai hat . Cam on Cha rat nhieu va xin Chua tra cong cho Cha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s