Phụng vụ các giờ kinh

1. Bản Tiếng Việt
2. English Version

6 responses to “Phụng vụ các giờ kinh

 1. Lm Joseph PS

  xin chào cha,
  làm sao để tải Phụng Vụ Giờ Kinh cả tiếng anh lẫn tiếng việt vào máy vitính được?
  xin cảm ơn cha nhiều

  • Con chào cha,
   Theo con, hiện tại chưa có software về PVGK cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh cho laptop, chỉ có một số apps như Universalis của Anh Quốc, Divine Office cùa Mỹ và một số apps khác dành cho máy tính bảng và smart phone. Con nghĩ, cha nên xài trực tiếp trên mạng thì hay hơn.

 2. Paul Quoc Thang

  Con không đăng ký được trang web để đọc kinh Phụng vụ tiếng Anh.
  Xin cha vui lòng hướng dẫn con với.
  Con cảm ơn.
  Lm Paul Thang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s