Năm A

1. Mùa Vọng và Giáng Sinh
CN 1 MV
CN 2 MV
CN 3 MV
CN 4 MV
Lễ Giáng Sinh
Thánh Gia Thất
Chúa Hiển Linh

2. Mùa Chay và Phục Sinh
CN 1 MC
CN 2 MC
CN 3 MC
CN 4 MC
CN 5 MC
CN Le La
CN 1 PS
CN 2 PS
CN 3 PS
CN 4 PS
CN 5 PS
CN 6 PS
CN 7 PS, Chúa Thăng Thiên
CN CTT Hiện Xuống

3. Mùa Thường Niên
CN 1 TN – CGS chịu phép rửa
CN 2 TN
CN 3 TN
CN 4 TN
CN 5 TN
CN 6 TN
CN 7 TN
CN 8 TN
CN 14 TN
CN 15 TN
CN 16 TN
CN 17 TN
CN 18 TN
CN 19 TN
CN 20 TN
CN 21 TN
CN 22 TN
CN 23 TN
CN 24 TN
CN 25 TN
CN 26 TN
CN 27 TN
CN 28 TN
CN 29 TN
CN 30 TN
CN 31 TN
CN 32 TN
CN 33 TN
CN 34 TN – CKV
Khanh Nhat Truyen Giao

4. Các Lễ Trọng
CN Chúa Ba Ngôi
CN Mình Máu CKT
Thánh Phêrô và Phaolô
Lễ Các linh hồn
Lễ Các Thánh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s