Năm A

1. Mùa Vọng và Giáng Sinh
CN 1 MV
CN 2 MV
CN 3 MV
CN 4 MV
Lễ Giáng Sinh
Thánh Gia Thất
Chúa Hiển Linh

2. Mùa Chay và Phục Sinh
CN 1 MC
CN 2 MC
CN 3 MC
CN 4 MC
CN 5 MC
CN Le La
CN 1 PS
CN 2 PS
CN 3 PS
CN 4 PS
CN 5 PS
CN 6 PS
CN 7 PS, Chúa Thăng Thiên
CN CTT Hiện Xuống

3. Mùa Thường Niên
CN 1 TN – CGS chịu phép rửa
CN 2 TN
CN 3 TN
CN 4 TN
CN 5 TN
CN 6 TN
CN 7 TN
CN 8 TN
CN 14 TN
CN 15 TN
CN 16 TN
CN 17 TN
CN 18 TN
CN 19 TN
CN 20 TN
CN 21 TN
CN 22 TN
CN 23 TN
CN 24 TN
CN 25 TN
CN 26 TN
CN 27 TN
CN 28 TN
CN 29 TN
CN 30 TN
CN 31 TN
CN 32 TN
CN 33 TN
CN 34 TN – CKV
Khanh Nhat Truyen Giao

4. Các Lễ Trọng
CN Chúa Ba Ngôi
CN Mình Máu CKT
Thánh Phêrô và Phaolô
Lễ Các linh hồn
Lễ Các Thánh
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

One response to “Năm A

  1. không thấy lời dẫn lễ thiếu nhi của Chúa Nhật 10 TN B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s