Năm B

1. Mùa Vọng và Giáng Sinh
CN 1 MV
CN 2 MV
CN 3 MV
CN 4 MV
Giáng Sinh
Thánh Gia Thất
Chúa hiển linh

2. Mùa Chay và Phục Sinh
CN 1 MC
CN 2 MC
CN 3 MC
CN 4 MC
CN 5 MC
CN Lễ Lá
CN 1 PS
CN 2 PS
CN 3 PS
CN 4 PS
CN 5 PS
CN 6 PS
CN Chúa Thăng Thiên
CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

3. Mùa Thường Niên
CN 1 TN – CG Chịu phép rửa
CN 2 TN
CN 3 TN
CN 4 TN
CN 5 TN
CN 6 TN
CN 7 TN
CN Chúa Ba Ngôi – Bản 1
CN Chúa Ba Ngôi – Bản 2
CN Mình Máu CK
CN Thánh Tâm Chúa Giêsu
CN 11 TN
CN 12 TN
CN 13 TN
CN 14 TN
CN 15 TN
CN 16 TN
CN 17 TN
CN 18 TN
CN 19 TN
CN 20 TN
CN 21 TN
CN 22 TN
CN 23 TN
CN 24 TN
CN 25 TN
CN 26 TN
CN 27 TN
CN 28 TN
Khánh Nhật Truyền Giáo
CN 30 TN
CN 31 TN
CN 32 TN
CN 33 TN
CN 34 TN – Chúa Kitô Vua

4. Các Lễ Trọng
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Đức Mẹ hồn xác lên trời
Đức Mẹ Mân Côi
Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s