Năm C

1. Mùa Vọng và Giáng Sinh
CN 1 MV
CN 2 MV
CN 3 MV
CN 4 MV
Giáng Sinh
Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh

2. Mùa Chay và Phục Sinh
CN 1 MC
CN 2 MC
CN 3 MC
CN 4 MC
CN 5 MC
CN Lễ Lá
CN Phục Sinh
CN 2 PS
CN 3 PS
CN 4 PS
CN 5 PS
CN 6 PS
CN Chúa Thăng Thiên
CN CTT Hiện Xuống

3. Mùa Thường Niên
CN 1 TN – Chúa Giêsu chịu phép rửa
CN 2 TN
CN 3 TN
CN 4 TN
CN 10 TN
CN 11 TN
CN 12 TN
CN 13 TN
CN 14 TN
CN 15 TN
CN 16 TN
CN 17 TN
CN 18 TN
CN 19 TN
CN 20 TN
CN 21 TN
CN 22 TN
CN 23 TN
CN 24 TN
CN 25 TN
CN 26 TN
CN 27 TN
CN 28 TN
Khanh Nhat Truyen Giao
CN 30 TN
CN 31 TN
CN 32 TN
Cac Thanh Tu Dao Viet Nam
CN 34 TN Chua Kito Vua

4. Các Lễ Trọng
CN Chúa Ba Ngôi
Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Thánh Tâm Chúa Giêsu

One response to “Năm C

  1. Xin cho them vao Chua Nhat 5,6,7,8,9 Thuong Nien C
    Chan thanh cam on

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s