Tuyển tập những bài phối khí – Thánh ca

Bìa sách

I. Nhập Lễ

1. Lên Đền Ngài
2. Ca Tụng Chúa
3. Con Hằng Ước Mơ
4. Lên Đền Thánh

II. Thánh Vịnh

1. Chúa Là Gia Nghiệp
2. Thánh Vịnh 29
3. Thánh Vịnh 97
4. Thánh Vịnh 103
5. Thánh Vịnh 22
6. Thánh Vịnh 32
Alleluia Giáng Sinh
Alleluia Phong Chức
Alleluia Tử Đạo

III. Dâng Lễ
1. Dâng Con
2. Dâng Lên
3. Dâng Lời Cảm Mến
4. Khúc Ca Dâng Chúa
5. Hiến Lễ Đời Con
6. Lễ Dâng
7. Lời Ca Bay Cao
8. Xin Dâng Lên
9. Niềm Tin Kiêu Hùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s