A Liter of Tears

Một Lít Nước Mắt là một bộ phim đầy nước mắt và tình gia đình, đầy ý nghĩa nhân bản của cuộc sống.
Kịch bản được viết từ quyển nhật ký có thật của Aya.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Nếu thấy hay, xin coi tiếp trên youtube.com các tập kế tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s