Đường Sơn Đại Địa Chấn – Aftershock

Đây là bộ phim đã làm cho nhiều độc giả phải rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh động đất tại Đường Sơn, Trung Quốc. Những người đã ra đi vĩnh viễn và những người còn ở lại, bơ vơ, đau khổ, thương nhớ… và đi tìm về dĩ vãng.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

Part 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s