Pre-seminarians

Kết quả học tập Học Kỳ II – 2015 và Bảng so sánh kết quả học tập 4 học kỳ
Level 1 – Spring 2015
Level 2 – Spring 2015
Level 3 – Spring 2015

Tổng kết so sánh 4 hoc ky – Level 1
Tổng kết so sánh 4 hoc ky – Level 2
Tổng kết so sánh 4 hoc ky – Level 3

IMG_0392
Giờ thực tập trên máy tính – Level 1<a

IMG_0219
Giờ học lý thuyết – Level 2 – 2013

IMG_0395
Giờ thực tập – Level 3 – 2013

IMG_0396
Ôn thi vào Chủng Viện – 2013

DSC02780
Tập hát trước Thánh Lễ – 2013

DSC02782
Thánh Lễ tiếng Anh tại TGM – 2013

DSC02801

DSC02791

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s