Level 1

WEEK 16

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Jn 1:1-5, 9-14
– In the beginning (p): Lúc khởi đầu
– The Word (n): Ngôi Lời
– All things (p): Mọi sự
– Nothing came to be (p): Chẳng có chi được tạo thành
– Human race (p): Loài người
– The light (n): Ánh sáng
– The darkness (n): Bóng tối
– To overcome (v): Tiêu diệt, bao phủ
– To come into the world (p): Soi sáng vào thế gian
– His own people (p): Người nhà Ngài
– Children of God (p): Con cái Thiên Chúa
– His name (p): Danh Ngài
– Natural generation (p): Sinh sản tự nhiên
– Flesh (n): Thể xác, nhục thể
– To dwell (v): Cư ngụ, cắm lều
– Full of grace and truth (p): Đầy ân sủng và sự thật

Part 2. Doing Cloze
12. A Storm
Read the text, then do the exercise Cloze under the text (Đọc đoạn văn và làm bài tập Cloze bên dưới bài đọc)
– To blow – blew – blown (v): Thổi (gió)
– To bend (v): Cong xuống, uốn cong
– Leaf (n): Một chiếc lá; Leaves (n): Nhiều chiếc lá

Part 3. Answer the Questions
12. A Restaurant Menu
Do Preparation before reading (Làm bài tập Preparation trước khi đọc)
Read the restaurant menu and check your understanding with 3 exercises: True or False, Gap Fill & Recommendations
– Starter = Appetizer (n): Món khai vị
– Main course (n): Món ăn chính
– Dessert (n): Món tráng miệng
– To grill (v): Nướng (trên lửa) ≠ To bake (v): Nướng (trong lò nướng)
– To roast (v): Quay, nướng (trong lò hoặc trên lửa)
– Soft drinks (n): Nước ngọt, thức uống có gas

II. Writing

Part 1. Jumble Sentence
Exercise 27
Exercise 28

Part 2. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 14
English Grade 6 – Fill in the blanks – Multichoice Test 02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s