Reading and Writing – Level 1 – Fall 2017

WEEK 1 – Sept 07

Retreat

WEEK 2 – Sept 14

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 18:21-27
– To sin against someone (p): Xúc phạm đến ai đó
– The kingdom of heaven (p): Nước trời
– To settle accounts with someone (p): Tính sổ với ai đó
– A huge amount (p): Một khoản lớn
– To be sold (p): Bị bán
– Property (p): Tài sản
– To fell down (v): Sấp mình
– To do someone homage (p): Tỏ lòng thần phục ai đó
– To pay back (v): Trả lại
– Moved with compassion (p): Chạnh lòng, cảm thương
– The loan (n): Món nợ

Part 2: Doing cloze
24. Melted Cheese
– To butter (v): Phết bơ vào
– To slice (v): Xắt, cắt lát
– Two buttered slices (phr.): 2 lát bánh mì đã được phết bơ
– To flip over (v): Trở bề, trở mặt

Part 3: Answer the questions
1. Three Stories (Read story 2 & 3)
Story 2:
– Loan (n): Nợ; To get a loan from the bank: Vay ngân hàng
– To repair (v) = To fix up (v): Sửa chữa
– Handy with tools (p): Thành thạo, khéo tay trong việc sửa chữa.
– Concerned (adj): Lo lắng, bận tâm

Story 3:
– To work part time (v): Làm việc bán thời gian
– To get out of school: Đi học về
– Benefit (n): Phụ cấp
– She will get a raise: Cô ta sẽ được tăng lương
– Computer-related tasks: Những công việc liên quan đến máy tính

Writing

Part 1. Jumble Sentence
Exercise 55
Exercise 56

Part 2. Match Questions to Answers
English Grade 6 – Match the Questions to the Answers Test 01

WEEK 3 – Sept 21

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 20:1-16a
– Disciple (n): Môn đệ
– Parable (n): Dụ ngôn
– Landowner (n): Chủ ruộng, chủ đất
– To hire laborers (p): Mướn người lao động
– Vineyard (n): Vườn nho
– Dawn (n): Bình minh; noon (n): Trưa; Sunset (n): Hoàng hôn
– The usual daily wage (p): Tiền công nhật thông thường một ngày làm
– To stand idle in the marketplace (p): Đứng không ngoài chợ
– To do likewise (p): Làm như vậy
– To grumble against someone (p): Lẩm bẩm chống lại ai đó
– Burden (n): Gánh nặng, nặng nhọc, mệt nhọc
– I am not cheating you (s): Tôi không lừa anh.
– To be envious (p): Ghen tị

Part 2. Doing cloze
25. Drain Opener
(No new word)

Part 3. Answer the questions
2. The Mice in Council
– None of them seemed like they would work (phr.): Dường như không có kế hoạch nào khả thi
– To hang – hung – hung (v): Treo, mắc

Writing

Part 1. Jumble Sentence
Exercise 57
Exercise 58

Part 2. Match Questions to Answers
English Grade 6 – Match the Questions to the Answers Test 02

WEEK 4 – Sept 28

WEEK 5 – Oct 05

WEEK 6 – Oct 12

WEEK 7 – Oct 19
* Test 1

WEEK 8 – Oct 26

WEEK 9 – Nov 02

WEEK 10 – Nov 09

WEEK 11 – Nov 16

WEEK 12 – Nov 23
* Test 2

WEEK 13 – Nov 30

WEEK 14 – Dec 07

WEEK 15 – Dec 14

WEEK 16 – Dec 21
Final Test

SPRING 2018
WEEK 18 – Jan 04
WEEK 19 – Jan 11
WEEK 20 – Jan 18
WEEK 21 – Jan 25

Advertisements