Reading and Writing – Level 2 – Fall 2018

Friday – Level 2

WEEK 1 – Sept 07

Retreat

WEEK 2 – Sept 14

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 8:27-35
– Disciple (n): Môn đệ
– Caesarea Philippi (n): Miền Xêsarê Philipphê
– John the Baptist (n): Gioan Tẩy giả
– The prophets (p): Các tiên tri
– The Christ (n): Đấng Kitô
– The Son of Man (n): Con Người
– The elders, the chief priests, and the scribes (p): Các kỳ lão, thượng tế và luật sĩ
– Human beings (n): Loài người
– The crowd (n): Đám đông
– For my sake (p): Vì Ta
– Gospel (n): Tin mừng, Phúc âm

 Part 2. Doing Cloze
1. Brush Your Teeth
– To take – took – taken … off (phr.): Gỡ, mở, cởi, tháo
– The cap (n): Nắp (chai)
– Toothbrush holder (phr.): Hộp (ống, khay, kệ) đựng bàn chải

Part 3. Answer the questions (Xài trình duyệt Firefox)
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 023
– From dawn to dusk (phr.): Từ bình minh cho tới hoàng hôn
– Sunny intervals (phr.): Những khoảng nắng
– Mild (adj): (Khí hậu, thời tiết) ôn hòa, ấm áp
– Outlook (n): Dự báo
– To die out (v): Hết dần, (mưa) tạnh dần
– The pattern of weather (phr.): Kiểu thời tiết

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 001

@ Instruction:
* What is the price = How much: Giá bao nhiêu

Ex:  What is the price  of this motorcycle?
=>  How much  is the motorcycle?

* Can you tell me the way to…? = Can you tell me how to get to…?

Ex: Can you tell me the way to the Pastoral Center?
=> Can you tell me how to get to the Pastoral Center?

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
1. Describe the opening of school year in the Pastoral Center

– When does the opening of school year take place?
– Describe the activities of the opening of school year
(Mô tả diễn tiến các hoạt động của buổi lễ khai giảng theo trình tự thời gian.
Sử dụng các từ để chỉ thứ tự xảy ra: First – after that – then – next – finally, etc.)
    + Who are in the opening of school year?
+ What do people (priests, preseminarians, teachers, parents, etc.) do at the opening of school year?
– What do you think / feel about the opening of school year?

WEEK 3 – Sept 21

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 9:30-37
– To leave from there (p): Rời nơi đó
– To begin a journey (p): Khởi hành
– The Son of Man (p): Con Người
– To be handed over (p): Bị nộp
– On the way (p): Trên đường đi
– The greatest (n): Người lớn nhất
– The Twelve (n): Nhóm 12
– The servant of all (p): Tôi tớ của tất cả (mọi người)
– In their midst (p): Ở giữa họ
– In my name (p): Nhân danh Thầy
– The One who sent me (p): Đấng đã sai Ta

Part 2. Doing Cloze
2. Buy a Lotto Ticket
– Liquor store (n): Cửa hàng rượu
– Lotto stand (n): Quầy bán phiếu lô tô (trò chơi xổ số)

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 025
– Tin of bait (phr.): Lon đựng mồi câu cá
– To lean over the side of the bridge (phr.): Nghiêng người qua bên cầu
– Feeling thoroughly annoyed (phr.): Cảm thấy vô cùng bực bội (phiền toái)
– This was the last straw (phr.): Đây là điều tồi tệ nhất
– Anti-thief (n): Khóa chống trộm
– To immobilize (v): Làm bất động, làm không di chuyển được; không nhúc nhích được (xe cộ)

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 002

@ Instruction:
* Structure 1:
Subject + Verb + (a/an) Adjective + Noun  =>  Subject + Verb + Adverb.
Ex:  He is a  quick runner.  =>  He  runs quickly.
Fast (adj) – fast (adv)
Hard (adj) – hard (adv)
Good (adj) – well (adv)
Fluent (adj) – fluently (adv)

* Structure 2:
Everybody + Vs/es…  =  Who does not + Vo …?
Ex:  Everybody wishes  to live healthily.  =>  Who does not wish  to live healthily?

* Structure 3:
– went on = didn’t stop
– became worse = didn’t become better
Ex: Children went on playing. = Children didn’t stop playing.
They worked worse. = They didn’t work better.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
2. Write about your summer vacation
– How long was your summer vacation?
– Where did you go on your summer vacation?
– What did you do on your summer vacation?
– Who did you do activities with on your summer vacation?
– What do you think / feel about your summer vacation?
(Note: Put the verbs in your paragraph in PAST tense)
 (Lưu ý: Cần viết đủ 3 phần: Introduction, Body, and Conclusion và không xuống hàng)

WEEK 4 – Sept 28

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 9:38-43, 45, 47-48
– To drive out demons (p): Trừ quỷ
– In your name (p): Nhờ danh Thầy
– To perform a mighty deed (p): Làm việc cả thể, việc lạ lùng
– To speak ill of someone (p): Nói xấu ai đó
– A great millstone (p): Cối đá khổng lồ
– To cause someone to sin (p): Làm cho ai đó phạm tội
– To enter into life maimed (crippled) (p): Sống tình trạng khuyết tật
– Gehenna (n): Luyện tội, lửa luyện ngục
– The Kingdom of God (p): Nước Thiên Chúa
– Worm (n): Sâu bọ, dòi…
– The fire is not quenched (s): Lửa không hề tắt.

Part 2. Doing Cloze
Watch a DVD
– To point the remote at his DVD player (phr.): Quay, chĩa, hướng remote về phía đầu đọc đĩa DVD
– Tray (n): Khay đĩa (trong đầu đĩa CD, DVD)
– To slide – slid – slid (v): Trượt, đẩy (ra)

Part 3. Answer the questions 

English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 026
– The early settlers (phr.): Những người định cư đầu tiên
– The English (n): Người Anh
– Sod house (n): Nhà được làm bằng lớp đất mặt ở đồng cỏ và có cỏ mọc phủ ở trên
– Domesticated animal (phr.): Độngvật đã được thuần hóa
– To blaze trails (phr.): Khám phá, tìm ra những con đường mòn
– The native (n): Người dân địa phương, thổ dân
– Settlement (n): Khu định cư

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 003

@ Instruction:
* For sentence 6 – 10
Have no + Noun = don’t / doesn’t have any + Noun
There is / are no + Noun = There isn’t / aren’t any + Noun

Ex: I have no money to buy food.
=> I don’t have any money to buy food.

Ex: There is no food for me.
=> There isn’t any food for me.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
3. Describe a special mass to you
– Was it a daily mass or a mass on a special occasion?
– Where and when was the special mass celebrated (được cử hành)?
– Describe the activities of the special mass
(Using sequence adverbs: First – then – next – after that – finally, etc.)
   + Who were in the special mass?
+ What did people (priests, parishioners, etc.) do at the special mass?
– Why was the mass special to you?
– What did you think / feel about the special mass?

(Note: Put the verbs in your paragraph in PAST tense)
(Lưu ý: Cần viết đủ 3 phần: Introduction, Body, and Conclusion và không xuống hàng)

WEEK 5 – Oct 05

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 10:2-12

– The Pharisees (n): Những người Pharisiêu
– Lawful (adj): Hợp pháp, hợp luật
– To test someone (p): Thử ai đó
– To say to someone in reply (p): Trả lời ai đó
– A bill of divorce (p): Giấy ly dị
– The hardness of your hearts (p): Sự cứng lòng của các ngươi
– To command (v): Truyền lệnh, ra luật
– Commandment (n): Lề luật
– The beginning of creation (p): Thuở tạo dựng
– To commit adultery (p): Phạm tội ngoại tình

Part 2. Doing Cloze
4. Get Dressed
– Slacks (n): Quần tây, quần dài
– Belt loop (phr.): Con đỉa ở quần để xỏ dây thắt lưng
– Short-sleeve golf shirt (phr.): Áo thun chơi golf ngắn tay
– To tuck (v): Bỏ vào, nhét vào
– To zip (v): Kéo khóa
– To buckle (v): Khóa, thắt lại
– The collar lay flat (phr.): Cổ áo đã được bẻ xuống

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 027
– Evenly divisible by four (phr.): Đều có thể chia hết cho 4
– In office (phr.): Đang trong nhiệm kỳ làm việc, trong thời gian tại chức
– Pneumonia (n): Bệnh viêm phổi
– Inauguration (n): Lễ nhậm chức
– To assassinate (v): Ám sát
– Untimely death (phr.): Chết sớm, chết non, chết yểu
– A former Union army general (phr.): Một cựu quân đội liên minh
– In his second term of office (phr.): Ở nhiệm kỳ thứ hai
– To contract polio (phr.): Mắc, bị bệnh bại liệt

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 004

@ Instruction:
* Structure 1 (Sentence 1 – 5):
Have / Has = There is / There are: Có
Ex: My family has seven people.
=> There are seven people in my family.

* Structure 2 (Sentence 6 – 10):
S + V + Adj + N  =>  S (N) + To Be + Adj
Ex: My school has lots of modern furniture.
=> The furniture in my school is modern.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
4. Write about an interesting story that you have read
– What is the title of the story?
– What is the story about?
+ Where and when does the story take place?
+ Who are the characters in the story? How do the characters act in the story?
+ What happen in the story? (write main points of the story)
– Why do you like the story? / Your thought or feeling about the story

WEEK 6 – Oct 12

Reading

Part 1. Reading the Bible
MK 10:17-30
– To set out (v): Lên đường, hành trình
– To kneel down before someone (p): Quỳ gối trước ai đó
– To inherit eternal life (p): Hưởng sự sống đời đời, sự sống đời đời làm gia nghiệp
– To commit adultery (p): Phạm tội ngoại tình
– To bear false witness (p): Làm chứng gian
Treasure in heaven (p): Kho tàng ở trên trời, kho báu…
– Possession = wealth (n): Của cải
– The kingdom of God (p): Nước Thiên Chúa
– The eye of a needle (p): Lỗ kim khâu
– Human beings = Human = people

Part 2. Doing Cloze
5. Vacuum the Carpet
– Paper clip (n): Cái kẹp giấy
– Rubber band (n): Dây thun
– Kitchen counter (phr.): Kệ bếp
– To vacuum (v): Hút bụi; Vacuum cleaner (n): Máy hút bụi;
– To plug in (phr.): Cắm phích điện vào ≠ To plug out (phr.): Rút phích điện ra
– Switch (n): Công tắc điện
– To go – went – gone back and forth (phr.): Đi tới lui
– Wall socket (phr.): Ổ điện trên tường
– Hall closet (n): Tủ đồ

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 028
– Large bodies of water (phr.): Những vùng nước rộng lớn
– The earth’s interior (phr.): Trong lòng trái đất
– To be secured (phr.): Được tìm thấy
– But more dry holes are drilled than those producing oil (phr.): Nhưng những lỗ khoan không có dầu nhiều hơn những lỗ khoan có dầu
– To force (v): Đẩy
– Crude oil wells flow at varying rates (phr.): Các giếng dầu chảy với tốc độ khác nhau
– In physical appearance (phr.): Hình dáng, hình thức, vẻ bề ngoài
– To form compound (phr.): Tạo thành hợp chất
– In union with (phr.): Liên kết với
– Impurity (n): Tạp chất
– Trace elements (phr.): Những nguyên tố nhỏ
– Minute (adj): Rất nhỏ
– Octane rating (phr.): Chỉ số octan (chất hóa học)

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 005

@ Instruction:

* Structure 1 (Sentence 1 – 5)
Adjective <=> Adverb
S + To Be + Adj + Noun / Phrase <=> S + V + Noun / Phrase + Adv
Ex: He answered my questions intelligently.
=> He was intelligent in answering my questions.

* Structure 2 (Sentence 6 – 10)
Noun <=> Adverb
S + V + Phrase + Preposition + Noun => S + V + Phrase + Adv
Ex: She did her work with her all enthusiasm.
=> She did her work enthusiastically.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
5. Write about the advantages (benefit / good points) and disadvantages (negative points) of robot

* Cách trình bày bài viết Advantages and Disadvantages

– Introduction

– Advantages
+ Advantage 1: Explain / Example
+ Additionally / in addition / moreover / furthermore / besides … Advantage 2: Explain / Example
+ Additionally … besides … Advantage 3: Explain / Example

– Disadvantages
On the other hand / in contrast / however / otherwise …
+ Disadvantage 1: Explain / Example
+ Additionally / in addition / moreover / furthermore / besides … Disadvantage 2: Explain / Example
+ Additionally … besides … Disadvantage 3: Explain / Example

– Conclusion: Your thought / opinion

Lưu ý:  Cố gắng học và sử dụng những cụm từ chuyển ý được nêu ở trên để viết hay hơn

WEEK 7 – Oct 19

* Test 1

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 10:35-45

– The sons of Zebedee (p): Các con ông Dêbêđê
– To wish someone to do for you (p): Thỉnh cầu ai đó làm cho mình
– The cup (n): Chén đắng (cái chết trên thập giá)
– To baptize (v): Rửa tội
– To be baptized (p): Được rửa tội
– Baptism (n): Phép rửa rội
– To become indignant = to get angry
– Ruler (v): Kẻ cai trị
– The Gentiles (n): Dân ngoại
– Authority (n): Quyền hành, quyền lực, kẻ cai trị
– The slave of all (p): Kẻ hầu hạ mọi người
– A ransom for many (p): Giá chuộc cho nhiều người

Advertisements