Reading and Writing – Level 2 – Spring 2019

BEFORE TET HOLIDAY

WEEK 18 – JAN 4
Returning Graded Papers

WEEK 19 – JAN 11

Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 3:15-16, 21-22

– To be filled with expectation (p): Hết lòng trông đợi
– To ask in someone’s heart (p): Tự hỏi
– The Christ (n): Đấng Cứu Thế
– The Holy Spirit (n): Chúa Thánh Thần
– To descend upon him (p): …Xuống trên Ngài
– My beloved Son (p): Con Yêu Dấu của Ta

Part 2. Doing Cloze
13. An Unlucky Winner
(No new word)

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 008
– Ever since the war (phr.): Kể từ sau chiến tranh
– To carry out (v): Tiến hành, thực hiện
– Into a local capital (phr.): Thành thủ phủ của địa phương
– A healthy industry (phr.): Một ngành công nghiệp lành mạnh
– To draw (v): Lôi kéo, thu hút
– To make up (v): Chiếm
– The qualities that they regard with pride as essentially Norwegian (phr.): Những phẩm chất mà họ xem như là niềm tự hào chính của người Na Uy

Writing

(Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
1. Write about your plan and your resolution (sự quyết tâm) for the new year 2019.

@ How to write:

… [introduce the topic in general] … (in the new year 2019, I plan / I am going to / I determine to do the following things). First / firstly / first of all, I plant / I am going to / I determine to … (give reason and explain). In addition / moreover / furthermore / besides, I plant / I am going to / I determine to … (give reason and explain). Finally / lastly / last but not least, I plant / I am going to / I determine to … (give reason and explain). … [conclusion] …

WEEK 20 – JAN 18

Reading

Part 1. Reading the Bible
Jn 2:1-11
– The wine ran short (s): Rượu cạn (hết rượu)
– Six stone water jars (p): 6 chum nước bằng đá
– Jewish ceremonial washings (p): Nghi thức thanh tẩy của người Do Thái
– 1 gallon gần bằng 4 lít
– The headwaiter (n): Người quản tiệc
– To become wine (p): Biến thành rượu
– The bridegroom (n): Chú rể – Tân lang
– The bride (n): Cô dâu – Tân nương
– Sign (n): Dấu chỉ
– To reveal his glory (p): Mặc khải vinh quang của Ngài

 Part 2. Doing Cloze
14. Shave Your Face
– The can of shaving cream (phr.): Hộp kem cạo râu
– To spread (v): Phết, xoa đều ra
– To stroke upwards (phr.): Vuốt lên trên

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 009
– It can be shown in facts and figures that (phr.): Thực tế và các số liệu đã chỉ ra rằng
– Such cold calculations (phr.): Những sự tính toán tẻ nhạt như vậy
– The real appeal (phr.): Sự lôi cuốn thật sự
– Rush hour (phr.): Giờ cao điểm
– Motor vehicles (phr.): Xe cơ giới
– An alarming number of accidents involving cyclists (phr.): Một số vụ tai nạn đáng      báo động liên quan đến người đi xe đạp
– The thousands (n): Hàng ngàn người
– The fit is vital (s): Sự phù hợp là rất quan trọng
– Handlebars and seat height (phr.): Tay lái và chiều cao của yên xe
– On the whole (phr.): Nhìn chung, nói chung
– You should be able to stand with legs either side of the crossbar with both feet comfortably flat on the ground. (s): Bạn phải có thể đứng một cách thoải mái với cả 2 bàn chân đều đặt trên mặt đất từ cả 2 bên của thanh ngang.

Writing

(Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
2. Are you left or right brained? What are significant characteristics (những nét tiêu biểu) of your dominant side of brain? What will you do to improve your non-dominant side of brain?

 

WEEK 21 – JAN 25

Congratulations!  – You are going home to see your families and enjoy Tet Holiday.

AFTER TET HOLIDAY

WEEK 1 – FEB 15
Retreat

WEEK 2 – FEB 22

WEEK 3 – MAR 1

WEEK 2 – MAR 9

WEEK 4 – MAR 8
Test 1
Review

WEEK 5 – MAR 15
No Class – Attending the Memorial of Fr. Diep in Tac Say

WEEK 6 – MAR 22

WEEK 7 – MAR 29

WEEK 8 – APR 5

WEEK 9 – APR 12
Test 2
Review
 

WEEK 10 – APR 19
Holy Week

WEEK 11 – APR 26
Entrance Test

WEEK 12 – MAY 3

WEEK 13 – MAY 10

WEEK 14 – MAY 17

WEEK 15 – MAY 24
Final Test
Review

Advertisements