Reading and Writing – Level 2 – Fall 2018

Friday – Level 2

WEEK 1 – Sept 07

Retreat

WEEK 2 – Sept 14

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 8:27-35
– Disciple (n): Môn đệ
– Caesarea Philippi (n): Miền Xêsarê Philipphê
– John the Baptist (n): Gioan Tẩy giả
– The prophets (p): Các tiên tri
– The Christ (n): Đấng Kitô
– The Son of Man (n): Con Người
– The elders, the chief priests, and the scribes (p): Các kỳ lão, thượng tế và luật sĩ
– Human beings (n): Loài người
– The crowd (n): Đám đông
– For my sake (p): Vì Ta
– Gospel (n): Tin mừng, Phúc âm

 Part 2. Doing Cloze
1. Brush Your Teeth
– To take – took – taken … off (phr.): Gỡ, mở, cởi, tháo
– The cap (n): Nắp (chai)
– Toothbrush holder (phr.): Hộp (ống, khay, kệ) đựng bàn chải

Part 3. Answer the questions (Xài trình duyệt Firefox)
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 023
– From dawn to dusk (phr.): Từ bình minh cho tới hoàng hôn
– Sunny intervals (phr.): Những khoảng nắng
– Mild (adj): (Khí hậu, thời tiết) ôn hòa, ấm áp
– Outlook (n): Dự báo
– To die out (v): Hết dần, (mưa) tạnh dần
– The pattern of weather (phr.): Kiểu thời tiết

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 001

@ Instruction:
* What is the price = How much: Giá bao nhiêu

Ex:  What is the price  of this motorcycle?
=>  How much  is the motorcycle?

* Can you tell me the way to…? = Can you tell me how to get to…?

Ex: Can you tell me the way to the Pastoral Center?
=> Can you tell me how to get to the Pastoral Center?

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
1. Describe the opening of school year in the Pastoral Center

– When does the opening of school year take place?
– Describe the activities of the opening of school year
(Mô tả diễn tiến các hoạt động của buổi lễ khai giảng theo trình tự thời gian.
Sử dụng các từ để chỉ thứ tự xảy ra: First – after that – then – next – finally, etc.)
    + Who are in the opening of school year?
+ What do people (priests, preseminarians, teachers, parents, etc.) do at the opening of school year?
– What do you think / feel about the opening of school year?

WEEK 3 – Sept 21

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 9:30-37
– To leave from there (p): Rời nơi đó
– To begin a journey (p): Khởi hành
– The Son of Man (p): Con Người
– To be handed over (p): Bị nộp
– On the way (p): Trên đường đi
– The greatest (n): Người lớn nhất
– The Twelve (n): Nhóm 12
– The servant of all (p): Tôi tớ của tất cả (mọi người)
– In their midst (p): Ở giữa họ
– In my name (p): Nhân danh Thầy
– The One who sent me (p): Đấng đã sai Ta

Part 2. Doing Cloze
2. Buy a Lotto Ticket
– Liquor store (n): Cửa hàng rượu
– Lotto stand (n): Quầy bán phiếu lô tô (trò chơi xổ số)

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 025
– Tin of bait (phr.): Lon đựng mồi câu cá
– To lean over the side of the bridge (phr.): Nghiêng người qua bên cầu
– Feeling thoroughly annoyed (phr.): Cảm thấy vô cùng bực bội (phiền toái)
– This was the last straw (phr.): Đây là điều tồi tệ nhất
– Anti-thief (n): Khóa chống trộm
– To immobilize (v): Làm bất động, làm không di chuyển được; không nhúc nhích được (xe cộ)

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 002

@ Instruction:
* Structure 1:
Subject + Verb + (a/an) Adjective + Noun  =>  Subject + Verb + Adverb.
Ex:  He is a  quick runner.  =>  He  runs quickly.
Fast (adj) – fast (adv)
Hard (adj) – hard (adv)
Good (adj) – well (adv)
Fluent (adj) – fluently (adv)

* Structure 2:
Everybody + Vs/es…  =  Who does not + Vo …?
Ex:  Everybody wishes  to live healthily.  =>  Who does not wish  to live healthily?

* Structure 3:
– went on = didn’t stop
– became worse = didn’t become better
Ex: Children went on playing. = Children didn’t stop playing.
They worked worse. = They didn’t work better.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
2. Write about your summer vacation
– How long was your summer vacation?
– Where did you go on your summer vacation?
– What did you do on your summer vacation?
– Who did you do activities with on your summer vacation?
– What do you think / feel about your summer vacation?
(Note: Put the verbs in your paragraph in PAST tense)
 (Lưu ý: Cần viết đủ 3 phần: Introduction, Body, and Conclusion và không xuống hàng)

WEEK 4 – Sept 28

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 9:38-43, 45, 47-48
– To drive out demons (p): Trừ quỷ
– In your name (p): Nhờ danh Thầy
– To perform a mighty deed (p): Làm việc cả thể, việc lạ lùng
– To speak ill of someone (p): Nói xấu ai đó
– A great millstone (p): Cối đá khổng lồ
– To cause someone to sin (p): Làm cho ai đó phạm tội
– To enter into life maimed (crippled) (p): Sống tình trạng khuyết tật
– Gehenna (n): Luyện tội, lửa luyện ngục
– The Kingdom of God (p): Nước Thiên Chúa
– Worm (n): Sâu bọ, dòi…
– The fire is not quenched (s): Lửa không hề tắt.

Part 2. Doing Cloze
Watch a DVD
– To point the remote at his DVD player (phr.): Quay, chĩa, hướng remote về phía đầu đọc đĩa DVD
– Tray (n): Khay đĩa (trong đầu đĩa CD, DVD)
– To slide – slid – slid (v): Trượt, đẩy (ra)

Part 3. Answer the questions 

English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 026
– The early settlers (phr.): Những người định cư đầu tiên
– The English (n): Người Anh
– Sod house (n): Nhà được làm bằng lớp đất mặt ở đồng cỏ và có cỏ mọc phủ ở trên
– Domesticated animal (phr.): Độngvật đã được thuần hóa
– To blaze trails (phr.): Khám phá, tìm ra những con đường mòn
– The native (n): Người dân địa phương, thổ dân
– Settlement (n): Khu định cư

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 003

@ Instruction:
* For sentence 6 – 10
Have no + Noun = don’t / doesn’t have any + Noun
There is / are no + Noun = There isn’t / aren’t any + Noun

Ex: I have no money to buy food.
=> I don’t have any money to buy food.

Ex: There is no food for me.
=> There isn’t any food for me.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
3. Describe a special mass to you
– Was it a daily mass or a mass on a special occasion?
– Where and when was the special mass celebrated (được cử hành)?
– Describe the activities of the special mass
(Using sequence adverbs: First – then – next – after that – finally, etc.)
   + Who were in the special mass?
+ What did people (priests, parishioners, etc.) do at the special mass?
– Why was the mass special to you?
– What did you think / feel about the special mass?

(Note: Put the verbs in your paragraph in PAST tense)
(Lưu ý: Cần viết đủ 3 phần: Introduction, Body, and Conclusion và không xuống hàng)

WEEK 5 – Oct 05

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 10:2-12

– The Pharisees (n): Những người Pharisiêu
– Lawful (adj): Hợp pháp, hợp luật
– To test someone (p): Thử ai đó
– To say to someone in reply (p): Trả lời ai đó
– A bill of divorce (p): Giấy ly dị
– The hardness of your hearts (p): Sự cứng lòng của các ngươi
– To command (v): Truyền lệnh, ra luật
– Commandment (n): Lề luật
– The beginning of creation (p): Thuở tạo dựng
– To commit adultery (p): Phạm tội ngoại tình

Part 2. Doing Cloze
4. Get Dressed
– Slacks (n): Quần tây, quần dài
– Belt loop (phr.): Con đỉa ở quần để xỏ dây thắt lưng
– Short-sleeve golf shirt (phr.): Áo thun chơi golf ngắn tay
– To tuck (v): Bỏ vào, nhét vào
– To zip (v): Kéo khóa
– To buckle (v): Khóa, thắt lại
– The collar lay flat (phr.): Cổ áo đã được bẻ xuống

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 027
– Evenly divisible by four (phr.): Đều có thể chia hết cho 4
– In office (phr.): Đang trong nhiệm kỳ làm việc, trong thời gian tại chức
– Pneumonia (n): Bệnh viêm phổi
– Inauguration (n): Lễ nhậm chức
– To assassinate (v): Ám sát
– Untimely death (phr.): Chết sớm, chết non, chết yểu
– A former Union army general (phr.): Một cựu quân đội liên minh
– In his second term of office (phr.): Ở nhiệm kỳ thứ hai
– To contract polio (phr.): Mắc, bị bệnh bại liệt

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 004

@ Instruction:
* Structure 1 (Sentence 1 – 5):
Have / Has = There is / There are: Có
Ex: My family has seven people.
=> There are seven people in my family.

* Structure 2 (Sentence 6 – 10):
S + V + Adj + N  =>  S (N) + To Be + Adj
Ex: My school has lots of modern furniture.
=> The furniture in my school is modern.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
4. Write about an interesting story that you have read
– What is the title of the story?
– What is the story about?
+ Where and when does the story take place?
+ Who are the characters in the story? How do the characters act in the story?
+ What happen in the story? (write main points of the story)
– Why do you like the story? / Your thought or feeling about the story

WEEK 6 – Oct 12

Reading

Part 1. Reading the Bible
MK 10:17-30
– To set out (v): Lên đường, hành trình
– To kneel down before someone (p): Quỳ gối trước ai đó
– To inherit eternal life (p): Hưởng sự sống đời đời, sự sống đời đời làm gia nghiệp
– To commit adultery (p): Phạm tội ngoại tình
– To bear false witness (p): Làm chứng gian
Treasure in heaven (p): Kho tàng ở trên trời, kho báu…
– Possession = wealth (n): Của cải
– The kingdom of God (p): Nước Thiên Chúa
– The eye of a needle (p): Lỗ kim khâu
– Human beings = Human = people

Part 2. Doing Cloze
5. Vacuum the Carpet
– Paper clip (n): Cái kẹp giấy
– Rubber band (n): Dây thun
– Kitchen counter (phr.): Kệ bếp
– To vacuum (v): Hút bụi; Vacuum cleaner (n): Máy hút bụi;
– To plug in (phr.): Cắm phích điện vào ≠ To plug out (phr.): Rút phích điện ra
– Switch (n): Công tắc điện
– To go – went – gone back and forth (phr.): Đi tới lui
– Wall socket (phr.): Ổ điện trên tường
– Hall closet (n): Tủ đồ

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 028
– Large bodies of water (phr.): Những vùng nước rộng lớn
– The earth’s interior (phr.): Trong lòng trái đất
– To be secured (phr.): Được tìm thấy
– But more dry holes are drilled than those producing oil (phr.): Nhưng những lỗ khoan không có dầu nhiều hơn những lỗ khoan có dầu
– To force (v): Đẩy
– Crude oil wells flow at varying rates (phr.): Các giếng dầu chảy với tốc độ khác nhau
– In physical appearance (phr.): Hình dáng, hình thức, vẻ bề ngoài
– To form compound (phr.): Tạo thành hợp chất
– In union with (phr.): Liên kết với
– Impurity (n): Tạp chất
– Trace elements (phr.): Những nguyên tố nhỏ
– Minute (adj): Rất nhỏ
– Octane rating (phr.): Chỉ số octan (chất hóa học)

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 005

@ Instruction:

* Structure 1 (Sentence 1 – 5)
Adjective <=> Adverb
S + To Be + Adj + Noun / Phrase <=> S + V + Noun / Phrase + Adv
Ex: He answered my questions intelligently.
=> He was intelligent in answering my questions.

* Structure 2 (Sentence 6 – 10)
Noun <=> Adverb
S + V + Phrase + Preposition + Noun => S + V + Phrase + Adv
Ex: She did her work with her all enthusiasm.
=> She did her work enthusiastically.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
5. Write about the advantages (benefit / good points) and disadvantages (negative points) of robot

* Cách trình bày bài viết Advantages and Disadvantages

– Introduction

– Advantages
+ Advantage 1: Explain / Example
+ Additionally / in addition / moreover / furthermore / besides … Advantage 2: Explain / Example
+ Additionally … besides … Advantage 3: Explain / Example

– Disadvantages
On the other hand / in contrast / however / otherwise …
+ Disadvantage 1: Explain / Example
+ Additionally / in addition / moreover / furthermore / besides … Disadvantage 2: Explain / Example
+ Additionally … besides … Disadvantage 3: Explain / Example

– Conclusion: Your thought / opinion

Lưu ý:  Cố gắng học và sử dụng những cụm từ chuyển ý được nêu ở trên để viết hay hơn

WEEK 7 – Oct 19

* Test 1

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 10:35-45

– The sons of Zebedee (p): Các con ông Dêbêđê
– To wish someone to do for you (p): Thỉnh cầu ai đó làm cho mình
– The cup (n): Chén đắng (cái chết trên thập giá)
– To baptize (v): Rửa tội
– To be baptized (p): Được rửa tội
– Baptism (n): Phép rửa rội
– To become indignant = to get angry
– Ruler (v): Kẻ cai trị
– The Gentiles (n): Dân ngoại
– Authority (n): Quyền hành, quyền lực, kẻ cai trị
– The slave of all (p): Kẻ hầu hạ mọi người
– A ransom for many (p): Giá chuộc cho nhiều người

WEEK 8 – Oct 26

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 10:46-52
– A sizable crowd = a big crowd
– To beg (v): Đi ăn xin
– Beggar (n): Người ăn xin
– Jesus of Nazareth (p): Chúa Giêsu Nazarét
– To have pity on someone (p): Dủ tình thương ai đó
– The blind man (p): Người mù
– To throw aside something (p): Để cái gì đó sang một bên
– Faith (n): Niềm tin, đức tin
– To receive the sight (p): Thấy được

Part 2. Doing Cloze
6. New Shoes
– Ad: advertisement (n): Quảng cáo
– The paper (n): Tờ báo
– To try on (phr.): Mang thử, mặc thử (trang phục)

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 001
– To connect to (v): Liên quan tới
– Annual medical cost (phr.): Chi phí y tế hàng năm
– To cost (v): Tiêu tốn, hao tốn; (n): Chi phí, phí tổn
– To count (v): Tính, tính đến, kể cả
– Fire started by cigarettes (phr.): Những vụ hỏa hoạn do hút thuốc
– A family of four (phr.): Một gia đình 4 người
– Could have up to … a year more (phr.): Có thể dư ra tới …(số tiền)… một năm

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 006

@ Instruction:
* Structure 1 (Sentence 1 – 4)
Active voice <=> Passive voice
S (gây ra hành động) + to be + Ving <=> S (nhận hành động) + to be + V3/ed
Ex: The film is interesting. => I am interested in the film.

* Structure 2 (Sentence 5 – 9)
It takes/ took (someone) + Time + to do something
(Mất bao lâu để làm việc gì đó)
Ex: He spends two hours to study English every day.
=> It takes him two hours to study English every day.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
6. Write about the advantages (benefit / good points) and disadvantages (negative points) of online shopping

WEEK 9 – Nov 02

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 12:28B-34

– The scribes (n): Mấy luật sĩ
– The first of all the commandments (p): Điều răn trọng nhất
– To love your neighbor as yourself (p): Yêu người thân cận như chính mình
Well said (p): Nói hay, câu nói hay
– Burnt offerings (p): Của lễ toàn thiêu
– Sacrifices (n): Của lễ hy sinh
– To answer with understanding (p): Trả lời có hiểu biết
– The kingdom of God (p): Nước Thiên Chúa

Part 2. Doing Cloze
7. Hotel Germ
– To take – took – taken off (v): Cởi ra, gỡ ra
– Sheet (n): Khăn trải giường
– Towel rack (phr.): Giá máng khăn tắm

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 002
– Shade (n): Bóng râm
– An open piece of grass between bushes (phr.): Một đám cỏ mọc giữa những bụi cây
– The inviting muddy liquid (phr.): Vũng bùn lỏng đầy hấp dẫn
– Telltale smell of man (phr.): Tỏa ra mùi của người
– Cautiously backed away taking the young elephants with her (phr.): Cẩn thận lùi về       phía sau che chở những chú voi con
– To keep an eye on (phr.): Luôn để mắt tới
– To hold – held up his head (phr.): Ngẩng cao đầu lên
– To sample the suspicious smell (phr.): Để ngửi thử cái mùi đáng ngờ
– To come on (phr.): Tiếp tục, tiến lên, tới gần
– To make – made up her mind (phr.): Quyết định
– In a rhythmic swing (phr.): Trong một vòng xoay nhịp nhàng

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 007
(You don’t need to do sentences 1-4)

* Sentence 5 – 9
S + make / made + Object + Adj
Ex: I am happy with him.
=> He makes me happy.

* Sentence 10:
Remember + To V = Don’t forget + To V

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
7. Many teachers assign exercise or homework to students every day. Do you think that daily exercise or homework is necessary for students? Use specific reasons and details to support your opinion.

@ How to write:

– Introduction: Introduce the problem in general

– Body: Write both Positive and Negative points of the problem (support cái nào [positive or negative] thì viết về cái đó nhiều hơn)

– Conclusion: State your opinion: which side of the problem you support

… [introduce the problem in general] … In my opinion / personally I think … [problem] … has both advantages and disadvantages because of the following reasons. [write about the advantages first] First / firstly / first of all, (give reason and explain). Second / secondly, (give reason and explain). In addition / moreover / furthermore / besides, (give reason and explain). However / on the other hand /  in contrast [write about disadvantages]  … [problem] …  also has disadvantages. For example / for instance, ….. In addition / moreover / furthermore / besides, (give reason and explain). Last but not least / at last, (give reason and explain). In conclusion / in short, I think … (your opinion).

Lưu ý:  Học và cố gắng sử dụng những cụm từ chuyển ý được in đậm trong đoạn văn mẫu ở trên.

WEEK 10 – Nov 09

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 12:38-44
– In the course of his teaching (p): Trong lúc giảng dạy
– The crowds (n): Đám đông
– To beware of something (p): Coi chừng cái gì đó
– Long robes (p): Những bộ áo thụng
– Marketplace (n): Nơi phố chợ
– Seats of honor (p): Những chỗ ngồi vinh dự
– Synagogue (n): Hội đường Do thái
– To recite (v): Tụng kinh, gẫm, ngắm
– Recital (n)
– Condemnation (n): Sự xét xử
– To put money into the treasury (p): Bỏ tiền vào thùng
– To contribute (v): Đóng góp
– Contributor (n): Người đóng góp
– Surplus wealth (p): Của dư

Part 2. Doing Cloze
8. A Brand New Bike
– Brand new (adj): Hoàn toàn mới, mới toanh
– Mountain bike (phr.): Xe đạp leo núi
– Gear (n): Bánh răng
– Steep hill (n): Đồi dốc
– To cut in two (phr.): Bị cắt ra làm đôi

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 003
– Great banks of cloud (phr.): Những đám mây lớn
– To be going in (phr.): Về nhà
– To send him straight to bed (phr.): Bắt anh ta đi ngủ ngay lập tức
– At the risk of (phr.): Có nguy cơ, có thể
– Smooth-haired (adj): Lông mượt
– Totally content in each other’s company (phr.): Hoàn toàn vui vẻ với nhau
– To lean on his arm (phr.): Ngồi ngả người, chống 2 tay về phía sau
– He was conscious for the first time of a sense his father as not his father (phr.): Anh   ta nhận ra lần đầu tiên anh ta có cảm giác cha không phải là cha của mình
– Without connection with himself (phr.): Không có sự liên hệ gì với anh ta
– Indefinite sense (phr.): Cảm giác vô định
– Things were far from well (phr.): Mọi thứ xa vời

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 008

Sentence 1 – 4:      Remember + To V = Don’t forget + To V

Sentence 5 – 9:  Giving compliment (Khen ngợi)
* What + a / an + Adj + Noun!
* How + Adv + S + V!
Ex: The shirt is nice.  => What a nice shirt!
Ex: He played the piano very well.  => How well he played the piano!

Sentence 10:      Like = Be fond of
Ex: I liked singing karaoke.  => I was fond of singing karaoke.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
8. Owning a gun is being a controversial problem today. Do you think that people should have their own gun to protect themselves or not? Use specific reasons and details to support your opinion.

WEEK 11 – Nov 16

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 13:24-32
– Tribulation (n): Sự khốn khó, khổ cực
– The powers in the heavens (p): Các quyền lực trên trời (các tầng trời)
– To be shaken (p): Bị lung lay, rung chuyển
– The Son of Man (p): Con Người
– Great power and glory (p): Đầy quyền năng và vinh quang
– The four winds (p): Bốn phương
– The end of the earth (p): Tận cùng trái đất
– The end of the sky (p): Mãi cuối chân trời
– To become tender and sprout leaves (p): Đâm chồi non và mọc lá
– Generation (n): Thế hệ
– To pass away (v): Qua đi, chết đi

 Part 2. Doing Cloze
9. Make Some Toast
– Bagel (n): Bánh mì tròn
– To slice in half (phr.): Cắt ra làm đôi
– To pop up (phr.): Vọt lên, bật lên

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 004
– Bit by bit (phr.): Dần dần, từ từ
– As if (phr.):  Như thể
– Let’s end all this nonsense of grades, exams, marks (phr.): Hãy chấm dứt những điểm số, những kỳ thi vô nghĩa
– To get on (phr.): Làm quen
– Sensible (adj): Có ý nghĩa
– A body of knowledge (phr.): Khối lượng lớn kiến thức
– As complicated and rapidly changing as ours (phr.): Thay đổi nhanh chóng và phức       tạp như thế giới của chúng ta

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 009

Sentence 1 – 4: Like = Be fond of
Ex: I liked singing karaoke.  => I was fond of singing karaoke.

Sentence 5 – 9:  
* Let someone do something = Allow someone to do something (Cho phép)
Ex: My parents don’t let me go out with my friends.
=> My parents don’t allow me to go out with my friends.

Sentence 10:         Be scared of   =   Be afraid of (Sợ)
Ex: My mother is scared of snake.
=> My mother is afraid of snake.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
9. Which view (quan điểm) do you agree with? Families or friends have important influence on young adults. Use examples to support your position.

@ How to write:
– Introduction
: State which view you agree with
– Body: Write at least three reasons to explain for the view that you agree with
Conclusion: Restate the view that you agree with

… [introduce the problem in general] … In my opinion / personally I think(state which view you agree with) … because of the following reasons. First / firstly / first of all, (give reason and explain). In addition / moreover / furthermore / besides, (give reason and explain). Finally / lastly / last but not least, (give reason and explain). From the above reasons / in conclusion / in short, I think … (restate the view that you agree with)

WEEK 12 – Nov 23

* Test 2

Reading

Part 1: Reading the Bible
Jn 18:33b-37
– The praetorium (n): Dinh (Philatô)
– The King of the Jews (p): Vua người Do Thái
– To say this on your own (p): Tự mình nói điều này
– To hand someone over to (p): Nộp ai đó cho
– Kingdom (n): Vương quốc, nước
– To come into the world (p): Đến trong thế gian
– To testify to the truth (p): Làm chứng cho sự thật
– To listen to my voice (p): Lắng nghe tiếng tôi

WEEK 13 – Nov 30

Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 21:25-28, 34-36
– Sign (n): Dấu lạ
– Nations (n): Muôn dân nước
– The roaring of the sea and the waves (p): Tiếng gào thét của biển và song
– To die of (v): Chết vì
– The powers of the heavens (p): Các quyền lực trên các tầng trời
– To come in a cloud (p): Đến trên đám mây
– Redemption (p): Ơn cứu rỗi, sự cứu chuộc
– To catch someone by surprise like a trap (p): Ập đến ai đó bất ngờ như chiếc bẫy
– On the face of the earth (p): Trên mặt địa cầu, khắp mặt đất
– To stand before the Son of Man (p): Đứng vững trước mặt Con Người

Part 2. Doing Cloze
10. 30 Years Late
– Basement (n): Tầng hầm
– The front cover (phr.): Bìa trước của cuốn sách
– Due date (phr.): Ngày đến hạn phải trả
– Oh my goodness (phr.): Ôi Chúa ơi, ôi trời ơi

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 005
– Magnetic scanner (phr.): Máy quét từ
– Existing machines (phr.): Các máy hiện đang có
– X-ray radiation waves (phr.): Sóng bức xạ tia X
– To show the side or the back of a suspect part of the body (phr.): Hiển thị mặt bên hoặc mặt sau của bộ phận nghi ngờ trong cơ thể
– A series of different views (phr.): Hàng loạt những góc nhìn khác nhau
– Every side (phr.): Mọi khía cạnh, mọi mặt
– Contrast medium (phr.): Phương tiện tương phản
– Dead patches (phr.): Những mảng chết
– Multiple sclerosis (phr.): Bệnh đa xơ cứng
– From time to time (phr.): Theo thời gian
– Easily cured disease (phr.): Bệnh dễ chữa khỏi

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 010

Sentence 1 – 4:     Be scared of   =   Be afraid of (Sợ)
Ex: My mother is scared of snake.
=> My mother is afraid of snake.
(You don’t need to do sentences 5 – 9)

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
10. What make people are living longer now? Write a paragraph to explain your answer.

@ How to write:
… [introduce the problem in general] … In my opinion / personally I think(people are living longer now) because of the following reasons. First / firstly / first of all, (give reason and explain). In addition / moreover / furthermore / besides, (give reason and explain). Finally / lastly / last but not least, (give reason and explain). From the above reasons / in conclusion / in short, I think …

WEEK 14 – Dec 07

Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 3:1-6
– The reign of Tiberius Caesar (p): Dưới triều hoàng đế…, triều đại hoàng đế…
– Governor of Judea (p): Tổng trấn xứ Giuđa
– Governor (n): Thống sứ, thủ hiến, thống đốc
– Tetrarch (n): (in the Roman Empire) the governor of one of four divisions of a country or province: Người cai trị dưới quyền (cấp cao hơn)
– The high priesthood (p): Thời thượng tế
– The word of God (p): Lời Thiên Chúa
– A baptism of repentance (p): Phép rửa sám hối
– The forgiveness of sins (p): Sự tha thứ tội lỗi
– Prophet (n): Tiên tri, ngôn sứ
The salvation of God (p): Ơn cứu độ của Thiên Chúa

Part 2. Doing Cloze
11. Buy a Goat
– To mow (v): Cắt cỏ
– Lawn (n): Sân cỏ, bãi cỏ
– To pave (v): Lát đường, lót sân
– Concrete (n): Bê tông ; (adj): Bằng bê tông

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 006
– Ever-changing (adj): Luôn thay đổi
– Individual approach (phr.): Phương pháp tiếp cận cá nhân
– Technical matter (phr.): Vấn đề kỹ thuật
– To inhabit (v): Sống, ở (nơi nào đó)
– When that moment arises (phr.): Khi khoảnh khắc đó xuất hiện
– To shoot – shot – shot (v): Chụp hình, quay phim
– Shot (n): Bức ảnh (chụp bằng máy chụp hình)
– Camera case (phr.): Túi đựng máy chụp hình
– Lens cap (phr.): Nắp đậy ống kính máy chụp hình

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 011

Sentence 1 – 5:
* It is your duty / it is thought / it is believed / it is said + To Verb …
=> It is supposed + To Verb …
Ex: It is your duty to study hard.
=> You are supposed to study hard.

Sentence 6 – 10:
* Don’t + Vo  /  It isn’t a good idea + to Vo  / You can’t + Vo
=> You shouldn’t + Vo
Ex: It isn’t a good idea to go out late at night.
=> You shouldn’t go out late at night.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
11. Write about what you like and dislike when living in the Pastoral Center.

@ How to write:
… [introduce the problem in general] … In my opinion [write about the things you like first]First / firstly / first of all, I like / love / enjoy … (give reason and explain). Second / secondly, I like / love / enjoy … (give reason and explain). In addition / moreover / furthermore / besides, I like / love / enjoy … (give reason and explain). However / on the other hand /  in contrast [write about what you don’t like]  … I don’t like / dislike / hate … (give reason and explain). In addition / moreover / furthermore / besides, I don’t like / dislike / hate … (give reason and explain). Last but not least / at last, I don’t like / dislike / hate … (give reason and explain). In conclusion / in short, I think … (your opinion).

WEEK 15 – Dec 14  

Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 3:10-18
– John the Baptist (n): Gioan Tẩy Giả
– To do likewise (p): Cũng làm như vậy
– Tax collector (p): Người thu thuế
– To be baptized (p): Được rửa tội
– What is prescribed (p): Những gì được qui định, những gì được ghi
– To practice extortion (p): Tống tiền
– To do falsely accuse someone (p): Làm chứng gian hại ai đó
– Be satisfied with your wages (s): Bằng lòng với mức lương của mình
– To be filled with expectation (p): Hết lòng mong đợi
– The thongs of sandals (p): Quai dép
– Unquenchable fire (p): Lửa không hề tắt
– To preach good news (p): Giảng Tin mừng

Part 2. Doing Cloze
12. Fry an Egg
(No new words)

Part 3. Answer the questions
English Intermediate Reading Comprehension Test 007
– The river lay deep between mountain sides that were almost vertical (s.): Con sông nằm sâu giữa các sườn núi dường như thẳng đứng
– Slope (n): Sườn núi
– Somehow (adv): Không biết làm sao
– The inhabited lowlands (phr.): Vùng đất thấp có người ở
– In single file (phr.): Thành hàng một
– On the edge of a cliff with a straight drop of 1,000 feet to the water below (s.): Ở trên đỉnh của một vách đá thẳng đứng cao 1000 feet so với mực nước bên dưới
– To scratch our hands to pieces (phr.): Bị nhiều vết trầy xước trên tay
– To stride – strode – stridden (v): Sải bước
– Bank (n): Bờ (sông, hồ, …)
– There was a fallen tree lying upside down over the waterfall (s.): Có một cây bị đổ nằm dốc đầu xuống thác nước
– The fork of the tree (phr.): Nhánh cây
– He moved hand over hand along a branch (s.): Anh ta di chuyển bằng tay (đu đeo) dọc theo cành cây

Writing

Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 012

Sentence 1 – 2:
* Would prefer + To Verb => Would rather + V2/ed
Would prefer + Not to Verb => Would rather + didn’t + Vo
Ex: She would prefer him not to lie.
=> She’d rather him didn’t lie.

Sentence 3 – 5:
* Like + To Verb + better than + To Verb
=> Would rather + Vo   + than + Vo
Ex: The boys like to play better than to study.
=> The boys would rather play than study.

Sentence 6 – 8:
* V + ed = Adj    (for describing people’s feeling)
V + ing = Adj   (for describing the thing)
Ex: I get bored with the music show.
=> I find the music show boring.

Sentence 9 – 10:
* Find + Object + Adj + To Verb   (nhận thấy … để làm việc gì đó)
Ex: I found that it was interested to learn English.
=> I found it interested to learn English.

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
12. What would you do if you won the lottery?

@ How to write:
… [introduce the problem in general] … (if I won a lottery ticket, I would do the following things). First / firstly / first of all, I would … (give reason and explain). In addition / moreover / furthermore / besides, I would … (give reason and explain). Finally / lastly / last but not least, I would … (give reason and explain). … [conclusion] …

WEEK 16 – Dec 21

Final Test