Reading and Writing – Level 1 – Fall 2014

Syllabus of Reading and Writing
Level 1 – Fall 2014

WEEK 1 – Oct 09

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Mt 22:1-10
Vocabularies
– Wedding Feast: Đám cưới
– Again in reply: Một lần nữa
– To be likened to: Giống như
– To dispatch (v): to send: Sai ai đi
– To summon (v): Tập hợp, tập trung
– Those invited: Kẻ được mời
– To lay hold of someone: Ngược đãi ai
– To be enraged: Giận
– To be not worthy to come: Không xứng tới dự
– The bad and good alike: Kẻ xấu cũng như người tốt
– To filled with guests: Đầy khách

Part 2: Doing cloze
92. Funat the Beach
– Call up (v): Gọi điện thoại
– Sound (v): Nghe có vẻ
– Pick up (v): Đó nai đó
– Throw – threw – thrown (v): Ném, quăng,vứt
– Frisbee (n): Trò chơi ném dĩa
– Swim –swam – swum (v): Bơi
– Sand castle (n): Lâu đài cát
– Sailboat (n): Thuyền buồm
– Sea gull (n): Chim hải âu, mòng biển

Part 3: Answer the questions
1. The Rooster and the Jewel
– Rooster (n): Gà trống
– Jewel (n): Viên ngọc
– Scratch (v): Cào, bới
– Dirt (n): Đất, rác rưởi
– Turn up (v): bới lên, lật lên
– Precious (adj): Quý, quý báu, quý giá
– You are not to my taste: Bạn không hợp với khẩu vị của tôi
– Grain of barley: Hạt lúa mạch

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 001
* What is the price = how much: giá bao nhiêu
Ex: What is the price of this motorcycle?
=> How much is the motorcycle?

* Can you tell me the way to…? = Can you tell me how to get to…?
Ex: Can you tell me the way to the Pastoral Center?
=> Can you tell me how to get to the Pastoral Center?

WEEK 2 – Oct 16

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Mt 22:15-21
– To paying Taxes to someone: Đóng thuế cho ai
– Emperor (n): Hoàng đế
– To go off (v): Bỏ đi, đi ra
– To plot (v): Âm mưu, mưu tính
– To entrap someone in speech: Bẫy ai đó trong lời nói
– The Herodians (n): Những người theo phái Hêrôđê
– The way of God: Đường lối Thiên Chúa
– To be concerned with: Quan tâm đến
– The census tax: Thuế thân
– Hypocrite (n): Kẻ giả hình
– Roman coin: Đồng bạc Rôma
– Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God: Trả…

Part 2: Doing cloze
93. A Mean Boyfriend
– To leave (v): rời bỏ
– To trust (v): tin tưởng
– mean (adj): tệ, đối xử tệ
– To find (v): tìm

Part 3: Answer the questions
2. The Dog and His Reflection
– Reflection (n): cái bóng
– a nice piece of meat (phrase): Một miếng thịt ngon
– To cross (v): băng qua, đi ngang qua- cross over a river: Băng qua sông
– a log (n): Khúc gỗ
– on way home: Trên đường về nhà
– To snap (v): Táp, đớp (chó)
– greedily (adv): Một cách tham lam, thèm khát
– To drop (v): Làm rớt, rơi xuống
– To disappear (v): Biến mất- disappeared as well: cũng biến mất

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 4
Exercise 5
Exercise 6

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 002

* Structure 1:
Subject + Verb + (a/an) Adjective + Noun
Subject + Verb + Adverb.
Ex: He is a quick runner.
=>He runs quickly.
Fast (adj) – fast (adv)
Hard (adj) – hard (adv)
Good (adj) – well (adv)
Fluent (adj) – fluently (adv)

* Structure 2:
Everybody + Vs/es… = Who does not + Vo …?
Ex: Everybody wishes to live happily. Ai cũng ước…
=>Who does not wish to live happily? Ai mà chẳng ước…

* Structure 3: Opposite
– Go on (v): tiếp tục “không đồng nghĩa với” stop (v): dừng lại
– Went on “đồng nghĩa với” didn’t stop
– Worse (adj): tệ hơn “không đồng nghĩa với” better (adj): tốt hơn
Ex: Children go on playing. = Children don’t stop playing.
They worked worse. = They didn’t work better.

WEEK 3 – Oct 23

Reading

Part 1: Reading the Bible
Mt 22:34-40
– Commandment (n): Điều răn
– The Pharisees (n): Những người Pharisiêu
– The Sadducees (n): Những người Sađốc
– Scholar of the law (n): Tiến sĩ luật
– To test (v): Thử
– With all your heart, with all your soul, and with all your mind heard: Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn
– To love your neighbor as yourself: Yêu tha nhân như chính mình
– To depend on (n): dựa trên

Part 2: Doing cloze
94. Wash and Dry
– Laundry room (n): Phòng, tiệm giặt ủi
– To dry (v): Sấy khô, phơi khô, làm khô ; Dryer (n): Máy sấy
– Washer (n) = Washing machine (n): Máy giặt
– Lid (n): Nắp đậy
– Damp (adj) = wet (adj): Ướt, ẩm ướt

Part 3: Answer the questions
3. A New Job
– Exterminator (n): Chuyên gia diệt côn trùng
– To get rid of (phrase): Diệt trừ, tống khứ đi
– Cockroach (n): Con gián
– Equipment (n): Thiết bị, dụng cụ
– To operate (v): Sử dụng, làm cho hoạt động
– Direction (n): Lời hướng dẫn
– Fellow employee (n): Anh chàng công nhân, anh chàng đồng nghiệp

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 7
Exercise 8
Exercise 9

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 003

* Sentence 6 – 10 only
Have no + Noun = don’t / doesn’t have any + Noun
There is/ are no + Noun = There isn’t/ aren’t any + Noun
Ex: I have no money to buy food.
=> I don’t have any money to buy food.
Ex: There is no food in my house.
=> There isn’t any food in my house.

WEEK 4 – Oct 30

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Mt 11,25-30
– To say in reply (v): Nói, cất tiếng
– To give praise (v): Ca tụng
– The wise and the learned: Người khôn ngoan và người hiểu biết
– Childlike (n): Trẻ con
– Gracious will (n): Ý muốn độ lượng
– To be handed over to someone: Trao vào tay ai đó
– To be burdened: Mang gánh nặng
– To learn from someone (v): Học với ai đó
– Meek and humble of heart: Hiền lành và khiêm nhường trong lòng
– For my yoke is easy, and my burden (is) light: Ách của Ta êm ái (dễ dàng) và gánh (nặng) của Ta nhẹ nhàng.

Part 2: Doing cloze
95. A Brush with God?
– To drop (v): Làm rơi, rớt
– To fall – fell – fallen (v): Rơi, rớt xuống
– To rinse (v): Kì rửa; To rinse someone’s mouth: Súc miệng
– To feel – felt – felt (v): Cảm thấy, cảm nhận
– Sheet (n): Drap trải giường
– To take – took – taken off (v): Tháo ra, lột ra, cởi ra
– Mattress (n): Nệm; A brand new mattress: Một tấm nệm mới toanh
– To wonder (v): Tự hỏi
– Kitchen drawer (n): Ngăn kéo nhà bếp
– Testament (n): Kinh Thánh;
– The Old Testament (n): Cựu Ước; The New Testament (n): Tân Ước

Part 3: Answer the questions
4. Three Stories (Story 1 & 2)

Story 1:
– To apply for (v): Xin việc
– Pikes Peak Community College (n): Trường cao đẳng cộng đồng Pikes Peak
– Fireman = Firefighter (n): Lính cứu hỏa
– Electronic assembly: Lắp ráp điện tử

Story 2:
– Apartment (n): Căn hộ
– To save (v): Tiết kiệm, để dành
– Loan (n): Nợ; To get a loan from the bank: Vay ngân hàng
– To repair (v) = To fix up (v): Sửa chữa
– Handy with tools: Thành thạo, khéo tay trong việc sửa chữa.
– To plant (v): Trồng, gieo
– Concerned (adj): Lo lắng, bận tâm

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 10
Exercise 11
Exercise 12

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 004

– Structure 1 (Sentence 1 – 5)
* Have/ Has = There is/ There are: Có

* Plural Subject + Have + Noun
Singular Subject + Has + Noun

* There is + Singular Noun (Danh từ số ít) / Uncountable Noun (Danh từ không đếm được)
There are + Plural Noun (Danh từ số nhiều)

Ex: My family has seven people.
=> There are seven people in my family.
Ex: The tanks have lots of water.
=> There is much water in the tanks.

Structure 2 (Sentence 6 – 10)
S + V + Adj + N => S (N) + To Be + Adj

Ex: They are famous singers.
=> The singers are very famous.
Ex: My school has lots of modern furniture.
The furniture in my school is modern.

WEEK 5 – Nov 06

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Lk 16:9-15
– Dishonest wealth (n): Của cải bất lương
– To be welcomed into (p): Được đón tiếp vào
– Eternal dwelling (n): nơi an nghỉ đời đời
– Small matter (n): Công việc nhỏ, vấn đề nhỏ
– True wealth (n): Của cải chân thật
– To belong to (v): Thuộc về
– Master (n): Thầy, ông chủ
– You cannot serve God and mammon: Anh em không thể làm tôi thiên Chúa và của cải.
– To sneer at someone: Mỉa mai, chế nhạo ai đó
– Human esteem (n): Sự ngưỡng mộ của loài người
– In the sight of God (n): Trước mặt Thiên Chúa

Part 2: Doing cloze
96. Where’s My Flu Shot?
– Flu shots (n): Tiêm ngừa cúm
– To wait in line: Xếp hàng chờ đợi
– Mayor (n): Ngài thị trưởng
– To announce (v): Thông báo
– To run – ran – run out of (v): Hết cạn, hết sạch
– To run out of money: hết tiền

Part 3: Answer the questions
5. Three Stories (Story 3)
– To work part time (v): Làm việc bán thời gian
– To get out of school: Đi học về
– To receive (v): Nhận
– Benefit (n): Phụ cấp
– She will get a raise: Cô ta sẽ được tăng lương
– Opportunity (n): Cơ hội
– Confidence (n): Sự tự tin ; Confident (adj): Tự tin
– To make friends (v): Kết bạn
– Own (adj): Của chính mình, của riêng mình; To own (v): Sở hữu, làm chủ
– To be able to = Can (v): Có thể
– Computer-related tasks: Những công việc liên quan đến máy tính

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 13
Exercise 14
Exercise 15

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 005

– Structure 1 (Sentence 1 – 5)
* Adjective => Adverb (đổi qua lại)
S + To be + Adj + Object / Phrase => S + V + Adv + Object / Phrase
Ex: My mother is good at cooking.
=> My mother cooks well.
Ex: He answered my questions intelligently.
=> He was intelligent to answer my questions.

– Structure 2 (Sentence 6 – 10)
* Noun => Adverb
S + V + Phrase + Preposition + Noun => S + V + Phrase + Adv
Ex: She did her work with her all enthusiasm.
=> She did her work enthusiastically.

WEEK 6 – Nov 13

* Test 1

Reading the Bible
Luke 18:1-8
Parable (n): Dụ ngôn
Persistent (adj): Bề bỉ, kiên vững
To become weary (v): Nản lòng
A certain town (p): Một thị trấn nọ
Neither feared God nor respected any human being: Chẳng sợ TC cũng chẳng kiêng nể ai
Adversary (n): Kẻ thù
Unwilling (adj): không sẵn lòng
To keep bothering (v): Cứ quấy rầy
To secure the rights of someone: Bảo vệ quyền lợi cho ai

Review for Test 1 – Ôn tập làm kiểm tra

WEEK 7 – Nov 20

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Lk 20:27-40
– To come forward (v): Đến với ai
– To raise up descendants for someone (v): Gầy dựng dòng dõi cho ai đó
– To marry a woman or a man (v): Cưới vợ or lấy chồng
– To remarry (v): Tái hôn
– The coming age (p): Cuộc sống mai sau
– The resurrection of the dead (n): Sự sống lại của kẻ chết
– The children of God (p): Con cái TC
– To rise (v): Sống lại
– To make known (v): Mặc khải
– No longer dare…: Không dám… nữa

Part 2: Doing cloze
97. Sleeping Pilots
– To fly – flew – flown (v): Bay, đi máy bay, lái máy bay
– The plane flew through the air: Chiếc máy bay bay trên không trung
– 500 miles per hour: 500 dặm một giờ
– Pilot (n): Phi công
– Copilot (n): Phi công phụ
– Sleepy (adj): Buồn ngủ
– To fall – fell – fallen asleep: Ngủ thiếp đi, ngủ gật
– To wake – woke – woken up (v): Thức dậy, giật mình tỉnh dậy
– To turn around (v): Quay trở lại
– To land (v): Hạ cánh (máy bay)

Part 3: Answer the questions
7. Nasreddin and the Pot
– Pot (n): Cái nồi
– To borrow (v): Vay, mượn # To lend (v): Cho vay, cho mượn
– Neighbor (n): Người hàng xóm
– To bring – brought something back (v) = To return (v) = To give back: Đem trả lại
– To receive (v): Nhận được
– To lose – lost – lost (v): Mất
– Patience (n): Sự kiên nhẫn
– To demand (v): Đòi hỏi, yêu cầu
– Property (n): Tài sản, của cải
– To scream (v): Hét lên, la lên
– To believe (v): Tin, tin tưởng

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 16
Exercise 17
Exercise 18

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 006
– Structure 1 (Sentence 1 – 4)
* Active voice => Passive voice
S + V + Object S + Be (am/ is/ are / was / were) + V3/ed
Ex: The book interests me. => I am interested in the book.

– Structure 2 (Sentence 5 – 9)
It takes/ took (someone) + Time + to do something
(Mất bao lâu để làm việc gì đó)
Ex: He spends two hours to study English every day.
=> It takes him two hours to study English every day.

WEEK 8 – Nov 27

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Lc 21:34-36
– Exhortation (n): Huấn dụ
– Vigilant (adj): Tỉnh thức
– To beware (of) (v): Cẩn thận, coi chừng
– Drowsy (adj): Mê ngủ, lơ mơ
– Carousing and drunkenness (p): Rượu chè xay sưa
– To catch someone by surprise (p): Ập xuống ai bất ngờ
– Be vigilant at all times (p): Tỉnh thức luôn luôn

Part 2: Doing cloze
98. Let’s Go Fishing
– Dock (n): Bến tàu
– Fishing gear (n): Cần câu
– To catch – caught – caught (v): Bắt được, câu được (cá)
– Worm (n): Sâu, giun, trùng
– Hook (n): Lưỡi câu
– Rubber (n): Cao su
– To bite – bit – bitten (v): Cắn

Part 3: Answer the questions
8. Nasreddin Goes Shopping
– To try on (v): Mặc thử
– A pair of trousers (n): Một cái quần tây
– Shopkeeper (n): Chủ cửa hàng, người coi cửa hàng
– Shop-assistant (n): Người bán hàng
– Robe (n): Áo choàng
– To pay (v): Trả tiền
– To exchange (v): Trao đổi

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 19
Exercise 20
Exercise 21

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 007
(You don’t need to do sentences 1-4)

* Sentence 5 – 9
S + make / made + Object + Adj
Ex: I am happy with him.
=> He makes me happy.

* Sentence 10: Remember + To V = Don’t forget + To V

WEEK 9 – Dec 04

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Matthew 9:35-10:1,5a,6-8

Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the Gospel of the Kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, “The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”
Then he summoned his Twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness.
Jesus sent out these Twelve after instructing them thus, “Go to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: ‘The Kingdom of heaven is at hand.’ Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cost you have received; without cost you are to give.”

New vocabularies:
– Synagogue (n): Hội đường
– The Gospel of the Kingdom (p): Tin Mừng Nước Trời
– At the sight of the crowds (p): Thấy đám đông dân chúng
– To be moved (p): Cảm động
– The master of the harvest (p): Chủ mùa gặt
– To give someone authority (v): Ban cho ai đó quyền
– Without cost you have received; without cost you are to give (p): Nhận nhưng không; cho nhưng không.

Part 2: Doing cloze
99. He Loves Hot Dogs
– Mustard (n): Mù tạc
– Relish (n): Nước sốt
– To walk upstairs (v): Đi lên cầu thang # to walk downstairs (v): Đi xuống cầu thang
– Refrigerator (n): = Fridge (n): Tủ lạnh
– Package (n): Bịch, gói, túi
– To grab (v): Chộp, vồ, cầm, với lấy
– Bun (n): Bánh

Part 3: Answer the questions
9. Nasreddin’s Visitors
– To celebrate (v): Ăn mừng, kỷ niệm
– Delighted (adj) = happy (adj): Vui thích, vui mừng
– To serve (v): Thết đãi, phục vụ, dọn ăn
– Annoyed (adj): Bị quấy rầy, bị làm phiền, khó chịu
– To seem (v): Dường như, coi như
– To taste (v): Nếm, có vị

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 22
Exercise 23
Exercise 24

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 008

Sentence 1 – 4: Remember + To V = Don’t forget + To V

Sentence 5 – 9: Giving compliment (Khen ngợi)
* What + a / an + Adj + Noun!
* How + Adv + S + V!
Ex: The shirt is nice. => What a nice shirt!
Ex: He played the piano very well. => How well he played the piano!

Sentence 10: Like = Be fond of
Ex: I liked singing karaoke. => I was fond of singing karaoke.

WEEK 10 – Dec 11

Reading

Part 1: Reading the Bible:

Part 1: Reading the Bible
Mt 17:10-13
To restore all things (v): Đổi mới mọi sự
To do to him whatever they pleased: Hành hạ ông tùy thích
To suffer at their hands (v): Đau khổ vì họ

Part 2: Doing cloze
100. A Mountain Drive
– To park (v): Đậu, đỗ xe
– Fishermen (n): Ngư phủ
– Squirrel (n): Con sóc
– Deer (n): Hươu, nai

Part 3: Answer the questions
10. Nasreddin and the Beggar
– Beggar (n): Người ăn xin, ăn mày
– Roof (n): Mái nhà
– To mend (v): Sửa chữa, vá
– Hole (n): Lỗ thủng
– Tile (n): Ngói (lợp nhà)
– Polite (adj): Lịch sự
– Tool (n): Dụng cụ
– To climb (v): Leo, trèo
– Ladder (n): Cái thang
– Revenge (n): Sự trả thù

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 25
Exercise 26
Exercise 27

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 009

Sentence 1 – 4: Like = Be fond of
Ex: I liked singing karaoke.
=> I was fond of singing karaoke.

Sentence 5 – 9:
* Let someone do something = Allow someone to do something (Cho phép)
Ex: My parents don’t let me go out with my friends.
=> My parents don’t allow me to go out with my friends.

Sentence 10: Be scared of = Be afraid of (Sợ)
Ex: My mother is scared of snake.
=> My mother is afraid of snake.

WEEK 11 – Dec 18

Reading

Part 1: Reading the Bible
Lk 1:26-38
– To be sent from God (p): Được Chúa sai đến
– Betrothed to a man (p): Đính hôn với một người
– Hail, favored one! (p): Vui lên, hỡi người được sủng ái
– What sort of greeting this might be? (p): Lời chào này có ý nghĩa gì?
– To have found favor with God (p): Được TC sủng ái
– To name someone (v): Đặt tên cho ai
– Son of the Most High (p): Con Đấng tối cao
– To conceive a son (v): Cưu mang con trai
– Barren (adj): Son sẻ, hiếm muộn
– Nothing will be impossible for God (p): Chẳng có gì là không thể với TC.
– To depart from someone (v): Rời khỏi ai đó

Part 2: Doing cloze
101. A Hood in a Hoody
– Hood (n): Mũ, nón trùm đầu
– Hoody (n): Áo khoác có mũ trùm đầu
– Contagious disease (n): Bệnh truyền nhiễm
– To back away (v): Lùi lại

Part 3: Answer the questions
11. Nasreddin and the Smell of Soup
– The smell of soup: Mùi súp
– A little while: Một chút, một lúc
– To shake – shook – shaken (v): Lắc, rung
– Jingling noise (n): Tiếng kêu leng keng, xủng xoảng (của những đồng xu)
– To protest (v): Phản đối, phản kháng

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 28
Exercise 29
Exercise 30

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 010
Sentence 1 – 4: Be scared of = Be afraid of (Sợ)

Ex: My mother is scared of snake.
=> My mother is afraid of snake.
(You don’t need to do sentences 5 – 9)

WEEK 12 – Dec 25

Christmas – No class

WEEK 13 – Jan 01

* Review for Test 2 on Friday night

Reading the Bible:
John 1:29-34
To come toward someone (v): Đi về phía ai
To take away (v): Lấy đi mất
To come after someone (v): Đến sau ai đó
To rank ahead of someone (v): Xếp trên ai đó
The reason why (p): Lý do tại sao
To remain upon someone (v): Lưu lại trên ai

WEEK 14 – Jan 08

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Lk 4:14-22
– The power of the Spirit (p): Quyền năng CTT
– To spread throughout (v): Lan ra
– To be praised by all (p): Được mọi người ca tụng
– To be handed a scroll (p): Đưa cho cuốn sách
– To unroll the scroll (p): Mở sách
– To bring glad tidings (p): Đem tin vui
– To be fulfilled (p): Hoàn tất, thực hiện

Part 2: Doing cloze
102. The Swine Flu
– Swine farmer (n): Người nuôi heo, chủ trại heo
– Bacon (n): Thịt ba rọi xông khói
– Ham (n): Thịt nguội (cắt lát)
– Pork (n): Thịt heo
– To distribute (v): Phân phối, phân phát

Part 3: Answer the questions
14. Nasreddin the Ferry Man
– To ferry people across the river (phr.): Chở, đưa khách qua sông
– The other side (phr.): Bên kia sông
– To demand (v): Hỏi, gặng hỏi
– To waste (v): Lãng phí, bỏ lỡ
– To sink (v): Chìm, chìm xuống

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 34
Exercise 35
Exercise 36

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 011

Sentence 1 – 5:
* It is your duty / it is thought / it is believed / it is said + To Verb …
=> It is supposed + To Verb …
(có nhiệm vụ, có trách nhiệm…)
Ex: It is your duty to study hard.
=> You are supposed to study hard.

Sentence 6 – 10:
* Don’t + Vo / It isn’t a good idea + to Vo / You can’t + Vo … (không nên)
=> You shouldn’t + Vo …
Ex: It isn’t a good idea to go out late at night.
=> You shouldn’t go out late at night.

WEEK 15 – Jan 15

Reading

Part 1: Reading the Bible
Mk 2:13-17
– The customs post (p): Trạm thu thuế
– To be at table (p): Dùng bữa
– Tax collectors and sinners (p): Những người thu thuế và tội lỗi
– To need a physician (p): Cần thầy thuốc
– The righteous (adj): Người công chính

Part 2: Doing cloze
103. Can I Borrow $1,000?
– To lie (v): Nói dối
– To lend (v): Cho vay, cho mượn # To borrow (v): Vay, mượn
– Ten times (n): 10 lần

Part 3: Answer the questions
15. Romulus and Remus
– To involve (v): Liên quan đến
– Orphan (adj): Mồ côi
– To raise (v): Nuôi dưỡng
– To murder (v): Ám sát, giết
– To toss (v): Ném, vứt
– To wash up on the shore (v): Trôi giạt vào bờ
– Herdsman (n): Người chăn súc vật
– To sought (v): Tìm kiếm
– To rule (v): Cai trị

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 37
Exercise 38
Exercise 39

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 012

Sentence 1 – 2:
* Would prefer + Not to Verb => Would rather + didn’t + Vo (muốn…)
Ex: She would prefer him not to lie.
=> She’d rather him didn’t lie.

Sentence 3 – 5:
* Like + To Verb + better than + To Verb
=> Would rather + Vo + than + Vo

Ex: The boys like to play better than to study.
=> The boys would rather play than study.

Sentence 6 – 8:
* V + ed = Adj (dành cho người – bị động)
V + ing = Adj (dành cho sự vật)
Ex: I get bored with the music show.
=> I find the music show boring.

Sentence 9 – 10:
* Find + Object + Adj + To Verb (nhận thấy … để làm việc gì đó)
Ex: I found that it was interested to learn English.
=> I found it interested to learn English.

WEEK 16 – Jan 22

Final Test

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s