Reading and Writing – Level 1 – Spring 2014

WEEK 1 – 2/21

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Mt 5: 38-48
– Retaliation (n): Ngày báo thù, báo oán
– You have heard that it was said: Các con nghe nói rằng
– An eye for an eye and a tooth for a tooth: Mắt đền mắt, răng đền răng
– Resistance (n): kháng cự, chống lại
– To strike someone on his …: đánh ai vào (đâu)
– As well: cũng như thế, như thế, như vậy
– To go to law: ra toà
– To hand (v): trao tận tay, trao tay
– To press someone into service for: ép ai làm (gì)
– to turn your back on: quay lưng lại với, trở mặt với (ai)
– Love of enemies: Yêu thương kẻ thù
– To pray for (v): cầu nguyện cho those who persecute you
– The bad and the good: người tốt kẻ xấu
– The just and the unjust: Người công chính kẻ bất lương
– Recompense (n): sự thưởng công
– Pagan (n): người ngoại giáo
– Be perfect: Hãy nên hoàn hảo
– Hevenly Father: Thiên Chúa, Cha trên trời

Part 2: Doing cloze
81. Eat a Peanut

Part 3: Answer the questions
1. The Trees and the Ax

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 171
Exercise 172
Exercise 173

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 015

WEEK 2 – 2/28

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Mt 6: 24-34
– Master (v): ông chủ
– Either … or: cũng… và cũng, vừa… và vừa
– To be devoted to someone: hy sinh cho, trung thành với ai đó
– To despise (v): coi thường, khinh miệt
– Mammon (n): tiền tài
– Dependence on God: cậy dựa vào Thiên Chúa
– To sow or reap (v): gieo hay gặt
– To gather (v): thu tích, gom lại
– To feed (v): nuôi
– Life-span (v): tuổi thọ
– To work or spin: làm lụng hoặc quay tơ
– Splendor (n): vinh quang
– Oven (n): lò lửa
– To provide for (v): cung cấp cho
– Pagan (n): dân ngoại
– The kingdom of God and his righteousness: nước TC và sự công chính của Người
– Sufficient for a day: đủ cho một ngày

Part 2: Doing cloze
82. A Beautiful Jacket
– Tan (n): màu nâu
– Light (adj): nhẹ, nhẹ nhàng
– Fit (v): vừa vặn, hợp
– Put … on : mặc vào ≠ take off : cởi ra
– examination room (n): phòng xét nghiệm
– patient (n): bệnh nhân

Part 3: Answer the questions
2. The Dog in the Manger
– manger (n): máng ăn (cho gia súc)
– hay (n): cỏ khô
– a manger full of hay : một máng đầy cỏ khô
– cattle (n): gia súc
– snap (v): cắn, táp, đớp
– bark (v): sủa
– growl (v): gầm gừ
– disgust (n): sự căm ghét, tức giận
– drive – drove – driven (v): đánh đuổi
– stable (n): chuồng

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 174
Exercise 175
Exercise 176

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 016
1. S + V + so + Adj + that + clause : quá … đến nỗi mà …
2. S + V + Adj + enough + (for someone) + to + V : … đủ để làm gì đó
3. S + V + too + Adj + to + V : quá … để làm việc gì đó
Ex:
1. The tea is so hot that I can’t drink.
2. The tea is not cool enough for me to drink.
3. The tea is too hot to drink.

WEEK 3 – 3/7

Reading

Part 1: Reading the Bible
Mt 4: 1-11
– To tempt (v): cám dỗ
– Tempter (n): kẻ cám dỗ, ma quỷ
– To be tempted: bị cám dỗ
– Temptation (n): cơn cám dỗ
– To lead by the Spirit: được Thánh Thần hướng dẫn
– The devil (n): ma quỷ (dé-vl)
– To fast (v): ăn chay, chay tịnh
– One: a person: Người ta
– To come forth from: tuôn ra từ, thốt ra từ
– The holy city: Jerusalem
– The parapet (corner) of the temple: góc đền thờ (trên cao)
– To threw oneself down (v): tự nhảy xuống, tự gieo mình xuống
– To put the Lord to the test: thử thách Chúa
– To take someone up to somewhere: đưa ai lên đâu
– Magnificence (n): nguy nga, tráng lệ
– To prostrate (v): phủ phục, sấp mình
– To worship: thờ phượng, thờ lạy
– Get away! Hãy lui đi!
– Behold: này đây, này
– To minister to someone (v): giúp đỡ, phục vụ ai đó

Part 2: Doing cloze
83. Who’s there?
– There was a knock on his door : có tiếng gõ cửa
– The doorbell rang : chuông cửa kêu
– To ring – rang – rung (v): rung, reo, kêu
– Fool me once, shame on you, he thought. Fool me twice, shame on me, he thought : Anh ta nghĩ, lừa tôi một lần, người xấu hổ là bạn. Đánh lừa tôi hai lần, thật đáng xấu hổ cho tôi.

Part 3: Answer the questions
3. The Donkey in the Lion’s Skin
– Donkey (n): con lừa
– Hunter (n): thợ săn
– to leave – left – left (v): rời đi, bỏ lại
– He dressed himself in it and amused himself by rushing out of the trees to scare the animals who passed by : nó mặc tấm da sư tử và lấy làm thích thú khi nhảy ra khỏi bụi cây để hù dọa những con vật đi ngang qua.
– Let out a loud sound : phát ra tiếng kêu lớn
– Bray (n): tiếng kêu bebe của lừa
– A fox, who had run with the rest : con cáo cùng chạy với những con vật khác
– As soon as : ngay khi
– To go up to (v) : quay trở lại
– To shut up (v): câm miệng
– To frighten (v): hù dọa, làm người khác sợ
– To give away (v): tố cáo, để lộ

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 177
Exercise 178
Exercise 179

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 017
Any more, any longer : không còn nữa
* Once + V2/ed = used to + Vo (Infinitive Verb) : đã từng
Ex: I once worked in that restaurant. => I used to work in that restaurant.
Ex: He doesn’t smoke any more. => He used to smoke.
* So that (để mà) + clause = in order to + Vo = to + Vo : để làm việc gì đó
Ex: They came earlier so that they could get good seats.
=> They came earlier to get good seats.
=> They came earlier in order to get good seats.

WEEK 4 – 3/14

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Mt 17: 1-9
– To transfigure (v): biến hình
– Transfiguration (n): sự biến hình
– up a mountain: lên núi
– He was transfigured: Chúa (được) biến hình (Chúa Cha thực hiện)
– To converse with someone (v): đàm đạo, nói chuyện với ai
– to cast a shadow over someone: phủ bóng trên ai
– With whom I am well pleased = Whom I am well pleased with (Adjective Clause)
– To fall prostrate (v): sấp mình
– To raise someone’s eyes: ngước mắt
– To come down from the mountain: xuống núi
– Vision (n): thị kiến
– To be raised from the dead: sống lại từ cõi chết

Part 2: Doing cloze
84. Will He Marry Me?
– Sidewalk (n): vỉa hè, lề đường
– To pay attention (v): chú ý
– Straight (adj, adv): thẳng
– To walk straight : đi thẳng
– Bench (n): băng ghế
– To hurt (v): làm bị thương, làm đau
– To bleed (v): chảy máu

Part 3: Answer the questions
4. The Rabbit and the Turtle
– To boast (v): khoe khoang
– To laugh at someone(v): cười nhạo, chế giễu ai
– To challenge (v): thách thức
– Joke (v, n): nói đùa, lời nói đùa
– The umpire of the race : trọng tài của cuộc đua
– To take a short nap : chợp mắt một chút
– Even if : ngay cả, thậm chí
– Finish line : đích
– Ahead of : trước, hơn, vượt (qua mặt)
– Step by step : từng bước từng bước
– To quit = to give up (v): từ bỏ
– No matter how hot or tired : dù nóng hay mệt
– At full-speed : hết tốc độ
– He went at full-speed to the finish line : Thỏ chạy vắt chân lên cổ về đích

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 180
Exercise 181
Exercise 182

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 018
* Adj + Noun => Adv + Adj
Ex: The painting is of real value. => The painting is really valuable.
Real (adj) => really (adv)
Value (n) => valuable (adj)

* Review Past Continuous (using while and when)
Past continuous + while (trong khi) + Past continuous
Simple past + when (khi) + Past continuous

Ex: She was sleeping and the fire started.
=> The fire started when she was sleeping.
Ex: I was studying and my friends were chatting.
=> I was studying while my friends were chatting.

WEEK 5 – 3/21

Reading

Part 1: Reading
Archbishop Leopoldo Girelli
– Current (adj): đương kim
– Apostolic Nuncio (n): Sứ thần Toà Thánh (khi Vatican chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với một nước nào đó)
– To be Apostolic Nunctio to Singapore: là Sứ thần Toà Thánh tại Singapore
– Timor-Leste: Đông Timo
– To be ordained a priest: thụ phong linh mục
– To incardinate (v): trông coi, cai quản
– Holy See’s Diplomatic Corps: Học viện Ngoại giao Toà Thánh
– Pontifical Ecclesiastical Academy: Học viện Giáo hoàng về Giáo Hội
– Most Reverend: Đức… (xưng hô trên văn bản)
– Your Excellency: Đức… (xưng hô trực tiếp)
– Archbishop (n): Tổng giám mục
– The diplomatic service of the Holy See: Ngành ngoại giao Toà Thánh
– The papal diplomatic missions: Cơ quan ngoại giao Toà Thánh
– The Section for General Affairs of the Secretariat of State: Phòng NộI vụ Quốc Vụ Khanh
– The rank of Counselor: hàm tham tán sứ thần
– Titular Archbishop : Tổng giám mục hiệu toà
– To appoint (v): bổ nhiệm
– Principal consecrator (n): Giám mục chủ phong
– Apostolic Delegate (for): khâm sứ (Toà Thánh chưa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nhà nước, nhưng được nước sở tại chấp nhận và làm việc như đại sứ của một nước)
– Non-residential papal representative for Vietnam: Đại diện không thường trú (của ĐTC) tại VN
– The papal representative: Đại diện ĐTC
– Prior consultation of the Government: việc tán thành trước của chính phủ (VN)
– Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

Part 2: Doing cloze
85. Hole in the Wall
– Hole (n): cái hố, cái lỗ
– Nail (n): cái đinh
– To repair = to fix (v): sửa chữa
– Clerk (n): thư ký, nhân viên bán hàng
– To squeeze (v): bóp, nặn

Part 3: Answer the questions
5. The Rooster and the Fox
– Rooster (n): gà trống
– To perch (v): đậu (chim)
– To crow – crew (v): gáy (gà) ; (n): tiếng gà gáy
– the universal peace agreement : hiệp ước hòa bình thế giới
– to trick (v): lừa gạt, đánh lừa
– to play a trick on someone : chơi xỏ ai đó
– pack (n): bầy, đàn
– a pack of dogs coming this way on a fox hunt : một đàn chó đi săn cáo đang tới
– To take – took – taken off (v): chuồn mất

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 183
Exercise 184
Exercise 185

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 019

* Be accustomed to = be used to = get used to + V-ing: quen với (làm một việc gì đó)
Ex: I am not accustomed to getting up early.
=> I am not used to getting up early.
Ex: He finds saying sorry difficult.
=> He isn’t used to saying sorry.

* Both … and …
Ex: Maths is difficult and it is boring too.
=> Maths is both difficult and boring.
Ex: Peter is a pre-seminarian, and so is John.
=> Both Peter and John are pre-seminarians.

WEEK 6 – 3/28

* Test 1

Reading

Part 1: Reading the Bible

Alternative Gospel: John 9:1,6-9,13-17,34-38

As Jesus passed by he saw a man blind from birth. He spat on the ground and made clay with the saliva, and smeared the clay on his eyes, and said to him, “Go wash in the Pool of Siloam”—which means Sent—. So he went and washed, and came back able to see.

His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, “Isn’t this the one who used to sit and beg?” Some said, “It is,” but others said, “No, he just looks like him.” He said, “I am.”

They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on a Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, “He put clay on my eyes, and I washed, and now I can see.” So some of the Pharisees said, “This man is not from God, because he does not keep the Sabbath.” But others said, “How can a sinful man do such signs?” And there was a division among them. So they said to the blind man again, “What do you have to say about him, since he opened your eyes?” He said, “He is a prophet.”

They answered and said to him, “You were born totally in sin, and are you trying to teach us?” Then they threw him out.

When Jesus heard that they had thrown him out, he found him and said, “Do you believe in the Son of Man?” He answered and said, “Who is he, sir, that I may believe in him?” Jesus said to him, “You have seen him, and the one speaking with you is he.” He said, “I do believe, Lord,” and he worshiped him.

– Alternative (n): chọn lựa
– To pass by (v): đi ngang qua
– To be blind from birth: mù từ thuở mới sinh
– To spit – spat – spat (v): nhổ nước bọt
– Saliva (n): nước bọt
– To smear (v): trộn, làm cho bẩn (lấy tay miết)
– To be once blind: used to be blind: đã từng mù
– To be born in sin: sinh ra trong tội
– To throw someone out (v): quẳng ai ra ngoài, tống ai ra ngoài
– The Son of Man (n): Con Người (chỉ Chúa Giêsu)
– I do believe: “do” để nhấn mạnh. Tôi (thật sự) tin.
– To worship (v): thờ lạy (động từ này dùng cho Thiên Chúa)

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 186
Exercise 187
Exercise 188

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 020

* Not only … but also… : Không những … mà còn … (lưu ý: chia động từ ở 2 vế phải tương ứng với nhau (cùng thì))
Ex: He is both handsome and intelligent.
=> He is not only handsome but also intelligent.
=> Not only is he handsome but also intelligent.

* Conditional Sentences

Type 1: (Điều kiện có thật ở hiện tại, hoặc sẽ xảy ra trong tương lai)
If + S + V (s/es), S + will + V (infinitive)
Ex 1: If he studies hard, he will pass the exam.

Type 2: (Điều kiện không thật ở hiện tại (nếu như…))
S + V2/ed, S + would + V (infinitive)
Ex 2: If I were you, I would not behave like that.

Type 3: (Điều kiện không thật ở quá khứ (giá như…))
S + had + V3/ed, S + would have + V3/ed
Ex3: If She had not come late yesterday, he would not have been very angry.

WEEK 7 – 4/4

Reading

Part 1: Reading the Bible

Alternative Gospel: John 11:3-7,17,20-27,33-45

The sisters of Lazarus sent word to Jesus, saying, “Master, the one you love is ill.” When Jesus heard this he said, “This illness is not to end in death, but is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it.” Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was ill, he remained for two days in the place where he was. Then after this he said to his disciples, “Let us go back to Judea.”

When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for four days. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him; but Mary sat at home. Martha said to Jesus, “Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you.” Jesus said to her, “Your brother will rise.”

…So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay across it. Jesus said, “Take away the stone.” Martha, the dead man’s sister, said to him, “Lord, by now there will be a stench; he has been dead for four days.” Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God?” So they took away the stone. And Jesus raised his eyes and said, “Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me; but because of the crowd here I have said this, that they may believe that you sent me.” And when he had said this, He cried out in a loud voice, “Lazarus, come out!” The dead man came out, tied hand and foot with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, “Untie him and let him go.” Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him.

– ill (adj)
– illness (n): bệnh tật
– The glory of God: Vinh quang Thiên Chúa
– To remain (v) = to stay: lưu lại
– Tomb = grave (n): nấm mồ
– To go to meet (v): đi ra gặp
– To rise (v): trỗi dậy, sống lại
– To perturb (v): cảm động, thổn thức
– Cave (n): hang
– There will be a stench: Có mùi rồi, xình rồi.
– To raise someone’s eyes: ngước mắt lên
– The crowd (n): đám đông
– Crowded (adj): đông đúc
– To cry out in a loud voice: kêu lớn tiếng
– To bury (v): chôn
– Burial (n): việc chôn cất
– Burial bands: vải liệm
– To wrap (v): che phủ, bao bọc
– To tie (v): trói
– To untie (v): cởi trói

Part 2: Doing cloze
86. A Clean Car
– Engine (n): động cơ
– Leak (v): rò rỉ
– dishwashing soap : xà bông rửa chén
– vacuum (v): hút bụi
– vacuum cleaner (n): máy hút bụi

Part 3: Answer the questions
6. The Lion and the Mouse
– To chase (v): đuổi bắt
– Grey (n): con mồi
– shady tree (n): bóng cây
– To scramble (v): bò, trườn
– To awake – awoke – awoken (v): đánh thức
– paw (n): móng vuốt
– To catch – caught – caught in a hunter’s net : mắc vào lưới của thợ săn
– He could not get loose : Anh ta không thể thoát ra
– To roar in anger : gầm lên giận dữ

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 189
Exercise 190
Exercise 191

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 021

* Unless = If not : nếu không
Ex: You will fail the exam if you don’t study hard.
=> Unless you study hard, you will fail the exam.

* Untill: cho đến khi
Ex: I go to bed when I finish my work.
=> I will not go to bed until I finish my work.

WEEK 8 – 4/11

Reading

Part 1: Reading the Bible
Mt 21: 1-11
– To drew near = get near = come close (v): đến gần
– To tether (v) /é ơ/: cột dây (súc vật)
– Ass (n): lừa
– Colt (n): lừa con
– To tie (v): thắt dây
– To untie (v): mở dây
– At once = immediately (adv): ngay
– The foal of a beast of burden: con của con vật chở đồ (con vật vất vả)
– To spread their cloaks: trải áo
– To strew something on the road: rải cái gì đó trên đường
– To precede him: to go in front of someone: đi trước ai

Part 2: Doing cloze
87. A Lot of Cash
– Cash (n): tiền mặt
– Drunk (adj): bị say rượu
– Purse (n): ví tiền
– To wave (v): vẫy, phất

Part 3: Answer the questions
7. The Fox and the Crow
– Crow (n): con quạ
– To sit on a branch of a tree : đậu trên một nhánh cây
– a piece of cheese : một miếng phô mai
– beak (n): mỏ (chim)
– feather (n): lông chim
– To flatter (v): nịnh bợ
– To grab (v): vồ, chộp lấy
– Wit (n): trí khôn, sự thông minh

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 192
Exercise 193
Exercise 194

Part 3: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 022

* Review the Passive Voice
Ex: Telephone was invented in 1876 by Alexander Graham Bell.
=> Alexander Graham Bell invented telephone in 1876.
Ex: Has anyone told you about my accident?
=> Have you been told about my accident?

* Ask someone to do something = have something done.
Ex: I asked him to fix my computer.
=> I had my computer fixed.
Ex: I have my documents typedby a secretary.
=> I ask a secretary to type my documents.

WEEK 9 – No Class
Holy Week
Chrism Mass – Blessing of Oils in Soc Trang on Tuesday

WEEK 10 – No Class
The Entrance Seminary Examination

WEEK 11 – 5/2

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Luke 24: 13-35
– To converse = to talk together (v)
– To occur = to happen (v)
– To debate (v): tranh luận
– To draw near (v) = to come near
– To discuss (v): thảo luận
– To take place (v) = to happen
– In deed and word: trong hành động và lời nói
– To hand someone over (v): giao nộp
– A sentence of death: kết án tử
– To redeem (v): cứu chuộc
– To see a vision of angels: thấy thiên thần hiện ra
– To announce (v): công bố
– To enter into his glory: bước vào vinh quang Ngài
– To interpret (v): giải thích
– To refer to (v): liên hệ tới
– To vanish from someone’s sight: biến mất trước mắt ai đó
– To recount (v): kể lại (chi tiết)
– To be made known to someone: tỏ cho ai đó, mặc khải cho ai đó

Part 2: Doing cloze
88. The Mayor Is Late
– Mayor (n): Ngài thị trưởng (người đứng đầu một thị trấn hay một thành phố)
– Siren (n): còi báo động
– You’re under arrest : Anh đã bị bắt

Part 3: Answer the questions
8. The Fox and the Grapes
– nearby (adj): ở gần
– vineyard (n): vườn nho
– vine (n): cây nho
– plenty (adv) = a lot of : rất nhiều
– plump (adj): tròn trĩnh
– juicy (adj): mọng nước
– to reach (v): với tới
– no matter what he did : dù cáo đã làm nhiều cách
– tired from all his trying : mệt mỏi sau tất cả cố gắng
– to turn away (v): bỏ đi
– disgust (v): bực tức
– even (adv): ngay cả khi, thậm chí

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 195
Exercise 196
Exercise 197

Part 3: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 024

1. Because + clause (subject + verb)
Because of + noun / noun phrase

Ex: You shouldn’t go out because it is raining heavily.
=> You shouldn’t go out because of the heavy rain.
Hungry (adj) => hunger (n)

2. Although = though + clause (subject + verb)
Despite = in spite of + noun / noun phrase

Ex: They go to school although it rains heavily.
=> In spite of the rain, they go to school.
Ex: Though he is old, he often plays sport.
=> Despite his old age, he often plays sport.

WEEK 12 – 4/9

Part 1: Reading the Bible:
John 10: 1-10
– Shepherd (n): người chăn chiên, mục tử
– Sheepfold (n): chuồng chiên
– To climb over (v): trèo qua
– Gatekeeper (n): người giữ cửa
– To call someone by name: gọi tên ai đó
– Figure of speech: dùng dụ ngôn, hình thái tu từ
– To be saved: được cứu
– Pasture (n): đồng cỏ
– To slaughter (v): giết, sát tế
– Abundant (adj), abundantly (adv): dồi dào

Part 2: Doing cloze
89. They Deliver
– Package (n): bưu phẩm, kiện hang, gói đồ
– Tracking number : mã số (trên) bưu kiện
– postal worker (n): nhân viên bưu điện
– To deliver (v): giao hàng, phân phối

Part 3: Answer the questions
9. The Lion and the Gnat
– Gnat (n): con muỗi (một loại muỗi nhỏ)
– To buzz (v): kêu vo ve ; (n): tiếng kêu vo ve
– To quit (v) = to give up (v): từ bỏ
– To bother (v) = to annoy (v): quấy rầy, chọc phá, làm phiền
– To hit (v): đập, đánh trúng
– Paw (n): bàn chân (có móng vuốt của động vật)
– scratch (n, v): gãi, cào, làm trầy xước
– claw (n): móng vuốt
– to sting – stung – stung (v): chích, đốt (ong, muỗi)
– boast (n, v): tự kiêu, khoe khoang
– spider web (n): mạng nhện
– to get – got stuck : vướng, mắc, kẹt, tắc; bị chặn lại

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 198
Exercise 199
“Exercise 200

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 025

1. It is + adj + to verb + object / phrase
It is + adj + (for someone) + to do something

Ex: To have you at my party is happy.
=> It is happy to have you at my party.

2. Such + (a/an adj + noun) + that: quá… đến nỗi…
Ex: He is very clever so he solve the problem very fast.
=> He is such a clever person that he solve the problem very fast.

WEEK 13 – 4/16

Test 2

Reading

Part 1: Reading the Bible
Gospel John 14: 1-12
– Do not let your hearts be troubled: đừng để lòng lo âu, đừng xao xuyến
– To have faith in God: tin vào Thiên Chúa
– Dwelling place: chỗ ở
– To come back again (v): trở lại một lần nữa
– I am the way and the truth and the life: Thầy là đường…
– From now on: từ giờ trở đi
– to speak on one’s own: tự ai đó nói ra
– to dwell in someone: cư ngụ (cắm lều, dựng lều) trong ai

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Pre-Intermediate Level Test 001

* S + V + Adj + to Verb + object / phrase (Thật là … để …)
S + V + Adj + (for someone) + to do something

Ex: He is nice to talk to.
=> It’s nice to talk to him.

Ex: I’m happy that I see you here.
=> I’m happy to see you here.

WEEK 14 – 5/23

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Gospel John 14:15-21
– Commandment (n): giới luật, giới răn
– Advocate (n): Đấng Bầu Chữa
– To be with you always: ở với các con luôn mãi
– The Spirit of truth (n): Thần Chân Lý
– To remain with (v): lưu lại với
– Remain (n): phần còn lại, hài cốt
– Orphan (n): người mồ côi
– In a little while: một chút nữa
– To observe (v): tuân giữ, quan sát
– To reveal myself to someone: mặc khải chính mình cho ai đó

Part 2: Doing cloze
90. From Hot to Hot
– living room (n): phòng khách
– dining room (n): phòng ăn
– air conditioner (n): điều hòa không khí
– to crash (v): tông, va vào, rơi
– roof (n): mái nhà
– compressor (n): máy nén, máy ép

Part 3: Answer the questions
10. The Frog and the Ox
– Frog (n): con ếch
– Ox (n): bò đực
– magnificent (adj): rất đẹp, lộng lẫy
– a poorly dressed and unimportant looking frog : một chú ếch xấu xí và tầm thường
– envy (adj): ganh tị, ghen tương
– to yell (v): kêu la, la lớn, la mắng
– to swell up (v) = to puff (v): làm phình lên, làm to ra
– to warn (v): cảnh báo
– to burst (n): nổ, nổ tung

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 4
Exercise 5
Exercise 6

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Pre-Intermediate Level Test 002

* S + to be + V-ing => S + V + Adj + N
(V-ing => Adj)

Ex:
1. The dog is barking.
=> It is a barking dog.
2. Our campaign went from one door to the next.
=> We had a door-to-door campaign.

WEEK 15 – 5/30

Reading

Part 1: Reading the Bible
Gospel Mt 28:16-20
– To doubt (v): nghi ngờ
– To approach (v): tiến đến, tới gần
– All power in heaven and on earth: mọi quyền năng trên trời dưới đất
– Make disciples of all nations: làm cho muôn dân trở thành môn đệ
– To baptize (v): rửa tội
– Baptism (n): Bí tích Rửa tội, Phép Rửa rội
– Until the end of the age: cho tới tận thế

Part 2: Doing cloze
91. Always Eating
(No new words)

Part 3: Answer the questions
11. The Wind and the Sun
– Argument (n): cuộc tranh luận
– traveling on the road : đang đi trên đường
– make a test : thử nghiệm
– be able to = can (v): có thể
– to keep on = to put on (v): mặc, mang vào
– to get off = to take off (v): cởi ra
– to blow (v): thổi
– He nearly ripped the coat from the man’s back : cơn gió gần như làm rách lưng áo của người đàn ông.
– to rip (v): làm rách, xé rách, xé toạc ra
– to grab (v): chộp, tóm lấy, vồ lấy
– to wrap (v): bao, quấn
– even (adv) : thậm chí, ngay cả, mà còn
– keep + V-ing = keep on (v) : tiếp tục làm …
Ex: keep going : tiếp tục đi ; keep on shining : tiếp tục chiếu sáng
– to shine – shone (v): chiếu sáng
– sweat (n): mồ hôi – sweat run down : chảy mồ hôi
– to look for (v): tìm kiếm
– a shady spot : bóng cây, bóng râm, bóng mát

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 7
Exercise 8
Exercise 9

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Pre-Intermediate Level Test 003

1. However = but
I remember I locked the door; however, I didn’t lock the door.
I remember I locked the door but I didn’t.

2. V+ someone + something = V + something + (preposition) + someone
He gave me some flowers.
He gave some flowers to me.

WEEK 16 – 6/6

Test 3 – Final Test

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s