Reading and Writing – Level 2 – Fall 2016

Syllabus of Reading and Writing – Fall 2016
Level 2 – Friday

WEEK 1 – Sept 16
Retreat – No class

WEEK 2 – Sept 23

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 16:19-25
– The Pharisees (n): Người Pharisiêu
– Sumptuously = Expensively (adv): Đắt tiền
– To cover with sores (p): Lở loét đầy mình
– Scrap (n): Mảnh vụn
– To lick (v): Liếm
– The bosom of Abraham (p): Lòng Abraham
– To be buried (p): Được đem chôn
– Netherworld (n): Thế giới bên kia
– To be in torment (p): Đau khổ
– To have pity on someone (p): Thương xót ai đó
– Lifetime (n): Cả cuộc đời
– To be comforted (p): Được an ủi
– To be tormented (p): Bị hành hạ

Part 2. Yes/No Questions (Doing Yes/No questions only)
7. Does Garlic Mean Garlic?
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text.
– Plastic container (n): Hộp, keo bằng nhựa
– Label (n): Nhãn, mác (trên hàng hóa)
– Garlic Powder (n): Bột tỏi
– A drawing of a garlic bulb (n): Hình củ tỏi

Part 3. Answer the Questions
1. Bald Eagle
– Bald eagle (n): Đại bàng đầu trắng
– Majestic (adj): To lớn, oai vệ
– Hooked bill (phr.): Mỏ cong
– Younger birds appear all brown (phr.): Những chú chim nhỏ toàn thân có màu nâu
– Main food source (phr.): Nguồn thức ăn chính

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 43
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 01

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
1. Write about yourself
(Your writing should include your name, age, your address / hometown, your job / work, your hobbies, your wishes / dream…)

WEEK 3 – Sept 30

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 17:5-10
– The apostles (n): Các môn đệ
– Increase our faith (p): Xin thêm đức tin cho chúng con
– Mustard seed (n): Hạt mù tạt
– Mulberry tree (n): Cây dâu tằm
– To be uprooted and planted (p): Được nhổ lên và trồng
– To tend sheep in the field (p): Chăn chiên ngoài đồng
– To take the place at table (p): Ngồi vào bàn ăn
– Unprofitable servants (p): Đầy tớ vô dụng
– To be obliged to do (p): Có nhiệm vụ phải làm

Part 2. Yes/No Questions (Doing Yes/No questions only)
8. A Shower Injury
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text.
– To lean over (v): Cúi xuống
– The edge of the tub (phr.): Thành bồn tắm
– Lever (n): Cần gạt nước (Chuyển giữa nước xả và vòi gương sen)
– So that (phr.): Để mà
– To drain (v): Chảy ra
– To take off (v): Cởi ra
– To keep out the soap (phr.): Để tránh xà phòng (rơi vào mắt)
– Window ledge (phr.): Mép cửa sổ
– To slip out of his hands (phr.): Trượt khỏi tay anh ta
– To land on (v): Rớt xuống

Part 3. Answer the Questions
2. What is a Bank?
– Savings account (n): Tài khoản tiết kiệm
– Checking account (n): Tài khoản thanh toán
– Paycheck (n): Việc trả tiền lương bằng séc
– Paycheck is electronically deposited (phr.): Séc được nạp vào ngân hàng bằng máy.
– Check = cheque (n): Tấm séc
– To make money from lending by charging interest (phr.): Kiếm tiền từ việc cho vay tính lãi suất
– How fast the loan is paid back (phr.): Bao lâu món nợ được trả lại

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 44
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 02

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
2. Write about your family
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– How many people in your family? Who are they?
– What do they do? Where do they live?
– Activities members in your family usually do together
– Your thought / feeling about your family
Vocabulary
1. Oldest brother / sister: Anh/chị hai, anh/chị cả
2. Older brother / sister: Anh, chị
3. Younger brother / sister: Em trai/gái

WEEK 4 – Oct 7

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 17:11-19
– Journey to Jerusalem (p): Hành trình lên Giêrusalem
– To travel through (v): Đi qua
– Leper (n): Người cùi
– To stand at a distance (p): Đứng từ đàng xa
– To raise their voices (p): Kêu lớn tiếng
– Priest (n): Tư tế, linh mục
– To be cleansed (p): Được sạch
– To be healed (p): Được chữa lành
– To glorify God in a loud voice (n): Lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa
– To give thanks to God (n): Ngợi khen Thiên Chúa

Part 2. Yes/No Questions
9. Pete’s Sharp Knife
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text
– To slice (v): Cắt, xắt lát
– Fresh apples with cinnamon sprinkled on them (phr.): Táo tươi được rắc quế lên
– Blind (n): Rèm, màn cửa
– County fair (n): Hội chợ hạt (lớn hơn quận)
– To cut through a tomato can (phr.): Cắt ngang một lon cà chua
– To sharpen (v): Mài; sharp (adj): Sắc, bén
– The sharp edge is guaranteed for life (phr.): Lưỡi dao được bảo đảm bén suốt đời
– The blade got his finger (phr.): Lưỡi dao cắt vào tay anh ta
– To put three stitches (phr.): Khâu 3 mũi
– No kidding (phr.): Không đùa được

Part 3. Answer the Questions
3. Money
– Household chores (n): Công việc lặt vặt trong nhà
– Allowance (n): Tiền trợ cấp, tiền tiêu vặt
– To come in many different forms (phr.): Tồn tại ở nhiều dạng khác nhau
– To trade items (phr.): Trao đổi hàng hóa
– To cost money (phr.): Tốn tiền

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 45
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 03

Part 2. Practice Writing
(Following the topic, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
3. Write about your hobbies or free time activities
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– What are your hobbies? / What do you usually do in your free time?
– Who do you do your hobbies / your free time activities with?
– Where / when do you do those activities?
– How often do you do / how much time do you spend for those activities?
– Do the activities benefit for you? / How do you feel when you do those activities?

WEEK 5 – Oct 14

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 18:1-8
– Parable (n): Dụ ngôn
– Necessity for someone (p): Cần thiết cho ai đó
– To become weary (p): Trở nên nhụt chí, nản lòng, chán
– Judge (n): Quan tòa; to judge (v): Xét xử
– Neither feared God nor respected any human being (p): Không sợ TC cũng chẳng tôn trọng ai.
– Widow (n): Bà góa
– To render a just decision for someone (n): Lấy lại công bằng cho ai đó
– To deliver a just decision for someone (p): Trả lại công bằng cho ai đó
– To pay attention to something (p): Chú ý đến cái gì đó
– To secure the rights (p): Bảo toàn quyền lợi
– To call out to God day and night (p): Kêu cầu Chúa ngày đêm
– To be slow to answer (p): Chậm trả lời, trì hoãn

Part 2. Yes/No Questions
10. Provider Overbills Customer
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text
– To withdraw – withdrew – withdrawn (v): Rút, trừ tiền từ tài khoản
– It meant one less check to write (phr.): Nó có nghĩa rằng bớt 1 tấm séc phải ký
– To switch (v): Chuyển
– Slow dial-up connection (phr.): Internet tốc độ thấp (Nối mỗi lần vào mạng)
– Fast DSL connection (phr.): Internet tốc độ cao (Online thường trực )
– Fiber optic internet (phr.): Internet cáp quang (hiện nay, nhanh nhất)
– To charge (v): Thanh toán, tính tiền
– Corporation (n): Công ty liên doanh
– To gouge (v): Lừa gạt, lừa đảo

Part 3. Answer the Questions
4. Hummingbirds
– Hummingbird (n): Chim ruồi
– Weigh less than even a penny (phr.): Cân nặng thậm chí còn nhẹ hơn một đồng xu
– Mother Nature could dream up (phr.): Mẹ thiên nhiên có thể tạo ra
– Feeder (n): Dụng cụ cho ăn, máng ăn

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 46
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 04

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
4. Describe your house
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Where is your house? How big is it?
– How does it look like? What color is it?
– How many rooms are there in your house? What are they?
– Which room in your house do you like best? Why?
– What things are there around your house?
– Your thought / feeling about your house

WEEK 6 – Oct 21

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 18:9-14
– Parable (n): Dụ ngôn
– To be convinced of something (p): Tin chắc về điều gì đó
– Pharisee (n): Người biệt phái
– Tax collector (n): Người thu thuế
– To pay tithes (p): Nộp thuế thập phân
– Whole income (p): Toàn bộ thu nhập
– To stand off at a distance (p): Đứng mãi đàng xa
– To raise his eyes to heaven (p): Ngước mắt lên trời
– To beat his breast (p): Đấm ngực
– The latter (adj): Người vừa xong, mới đây
– The former (adj): Người trước đó
– To be humble (p): Khiêm tốn
– To be exalted (p): Nâng mình lên

Part 2. Yes/No Questions
11. A Good Sandwich
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text
– Stove’s gas burner (phr.): Bếp nướng bằng gas
– To turn on the heat (phr.): Bật bếp
– To slice the hot dog in half lengthwise (phr.): Cắt xúc xích ra làm đôi theo chiều dọc
– Organic sprouted wheat (phr.): Mầm lúa mì hữu cơ (không có hóa chất)
– To flip over (v): Trở bề, lật mặt
– Unbleached flour (phr.): Bột mì nguyên chất (chưa tẩy trắng)
– Hot green chili (n): Ớt xanh

Part 3. Answer the Questions
5. The Color Green
– Movement to make products: Hoạt động để tạo ra sản phẩm
– Green products are often those made from recycled materials: Sản phẩm xanh thường được làm ra từ vật liệu tái chế

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 47
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 05

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
5. Describe a room in your house that you like best
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Which room in your house do you like best? Why?
– What things are there in your favorite room? How are they arranged in the room?
– What do you usually do in that room?
– Your thought / feeling about the room

WEEK 7 – Oct 28

* Test 1

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 19:1-10
– At that time (p): Lúc ấy
– To intend to pass through (p): Dự định đi qua
– To name (v): Đặt tên, tên
– Chief tax collector (p): Thủ lãnh thu thuế
– To be short in stature (p): Vóc người bé nhỏ
– Sycamore tree (n): Cây sung
– To receive him with joy (p): Vui vẻ đón tiếp Người
– Possession (n): Tài sản
– To extort (v): Moi móc, ăn chặn ăn bớt
– To repay (v): Trả lại
– Salvation (n): Ơn cứu độ
– Descendant (n): Dòng dõi, con cháu

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 48
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 06

WEEK 8 – Nov 4

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 20:34-38
– To marry (v) = To get married (p): Lập gia đình
– To remarry (v): Tái hôn
– To be deemed worthy (p): Là xứng đáng
– The coming age (p): Đời sống mai sau
– The resurrection of the dead (p): Sự sống lại của kẻ chết
– Neither… nor (adv): Không … cũng không
– The children of God (p): Con cái Thiên Chúa
– The dead (n): Kẻ chết
– The living (n): Kẻ sống
– To rise (v): Mọc (mặt trời), sống lại (người)
– To make known (v) = To reveal (v): Mặc khải

Part 2. Yes/No Questions
12. Sara’s Upset Stomach
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text
– Upset stomach (phr.): Đau bụng, rối loạn tiêu hóa
– Bloated (adj): Đầy hơi, khó tiêu
– To pass gas (phr.): Xì hơi, đánh rắm
– Every minute or so (phr.): Gần như mỗi phút; or so (phr.): Nhiều hoặc ít hơn
– Weren’t agreeing with her (phr.): Không hợp với cô ta
– Home country (phr.): Quê nhà
– Lactose-free milk (n): Sữa không đường; Lactose (n): Một loại đường có trong sữa

Part 3. Answer the Questions
6. The United States
– To touch (v): Giáp với
– Chain of islands (phr.): Quần đảo

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 49
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 07

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
6. Write about your favorite season
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– What is your favorite season in the year?
– Why do you like that season?
– What do you usually do in that season?
– Your thought / feeling about the season

WEEK 9 – Nov 11

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 21:5-11
– Temple (n): Đền thờ
– To be adorned = to be decorated (p): Được trang hoàng
– Votive offerings (p): Của lễ dâng cúng
– The days will come (p): Những ngày sẽ xảy đến
– A stone upon another stone (p): Hòn đá này chồng lên hòn đá nọ
– Sign (n): Dấu hiệu, dấu chỉ
– To be about to happen (p): Sắp xảy đến
– To be deceived (p): Bị lừa dối
– Wars and insurrections (p): Chiến tranh và nổi dậy
– From place to place (p): Từ nơi này đến nơi kia

Part 2. Yes/No Questions
13. Please Marry Me!
– To wonder (v): Tự hỏi, muốn biết, ngạc nhiên
– To take each other for granted (phr.): Cho/coi việc có người bạn đời là điều tất nhiên
– For another year or two (phr.): Một hoặc hai năm nữa

Part 3. Answer the Questions
7. Redwood Trees
– Redwood tree (phr): Cây gỗ đỏ
– Misty rains (phr): Mưa phùn
– Dense fog (phr): Sương mù dày đặc
– The oldest of these trees can grow to over 300 feet tall: Những cây lâu năm nhất có thể cao đến hơn 300 feet (1 feet = 0, 3048m)
– A few are so wide that roads can be built through them: Một số cây lớn đến nỗi những con đường có thể được mở xuyên qua chúng
– Others (n): Những người khác
– To wind through (phr.): Đi, vòng, lượn qua
– Surrounding areas: Những vùng lân cận, khu vực xung quanh

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 50
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 08

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
7. Write about your favorite sport
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– What is your favorite sport? Why do you like that sport?
– How often do you do that sport?
– How much time do you spend to do that sport?
– Do you do that sport alone or with someone?
– Where and when do you do that sport?
– What benefits does the sport bring to you?
– How do you feel when you do that sport?

WEEK 10 – Nov 18

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 23:35-43
– The rulers (n): Giới lãnh đạo
– To sneer at someone (p): Chế nhạo ai đó
– The chosen one (p): Đấng được tuyển chọn
– Inscription (n): Câu khắc, câu ghi
– Condemnation (n): Sự lên án, sự kết tội
– To be condemned justly (p): Bị kết tội đúng
– The sentence (n): Án phạt, kết án
– To correspond to something (p): Tương ứng với cái gì đó
– Paradise (n): Thiên đàng

Part 2. Yes/No Questions
14. Laundry Day
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text
– Laundry (n): Công việc giặt giũ, giặt ủi
– Unenthusiastically (adv): Một cách không hăng hái, nhiệt tình (không muốn làm)
– To take – took – taken … off (v): Cởi, gỡ, tháo ra
– Pillow case (n): Áo gối
– Fitted sheet (n): Ga trải vừa vặn
– Dish towel (phr.): Khăn lau chén
– File cabinet (n): Tủ đựng hồ sơ
– To fish out (v): Lấy ra
– Quarter (n): Đồng 25 xu (của Mỹ / Canada)
– Liquid detergent (n): Nước tẩy, nước giặt
– Muttering: Càu nhàu, cằn nhằn

Part 3. Answer the Questions
8. Penguins
– Thick layers of fat (phr.): Lớp mỡ dày
– The bitter cold (phr.): Cái lạnh buốt giá
– To watch out (v): Đề phòng, cảnh giác
– Predator (n): Thú săn mồi sống
– Even in their freezing cold habitats (phr.): Ngay cả trong môi trường sống băng giá

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 51
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 09

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
8. Write about your study
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Where are you studying?
– How many students are there in your class?
– How many subjects are you studying? What are they?
– What subjects are you good at / bad at?
– What subjects you like / don’t like / dislike / hate? Why?
– What do you like best about your class? Why?
– Your wish / promise / plan in studying.

WEEK 11 – Nov 25

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 24:37-44
– The days of Noah (p): Những ngày ông Nôe
– The coming of the Son of Man (p): Việc Con Người đến
– Up to the day (p): Cho đến ngày
– To carry someone away (p): Mang ai đó đi mất
– To grind at the mill (p): Xay lúa
– Stay awake (p): Tỉnh thức

Part 2. Yes/No Questions
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text
15. A Noisy Neighbor
– Couldn’t take it any more (phr.): Không thể chịu đựng được nữa
– To blast (v): Mở, bật nhạc rất lớn (muốn nổ tung)
– Note (n): Âm nốt, nốt nhạc
– The very next day (phr.): Ngay ngày hôm sau
– Could barely hear it (phr.): Hầu như không thể nghe thấy
– To swear (v): Chửi, nguyền rủa

Part 3. Answer the Questions
9. Blue Whale
– As large as 100 feet long (phr.): Dài tới 100 feet (feet là đơn vị đo chiều dài của Anh; 1 feet bằng 0.3048 m)
– Krill (n): Nhuyễn thể
– Like animal (phr.): Giống như động vật
– Filter the water out of plates in its mouth called baleen: Nó lọc nước qua một tấm chắn trong miệng được gọi là tấm sừng hàm
– Baleen (n): Tấm sừng hàm (ở cá voi)
– In a single day (phr.): Trong một ngày

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 52
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 10

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
9. Describe a daily meal you like
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– How many meals do you have a day? What are they?
– What daily meal do you like (breakfast / lunch / dinner)?
– What time / when do you have that meal?
– What do you often have / eat for that meal?
– Who cook that meal for you?
– Who do you have that meal with?
– What do you usually do during the meal?
– What do you do after the meal?
– Your thought / feeling about the meal.

WEEK 12 – Dec 2

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 3:1-12
– John the Baptist (p): Gioan Tẩy giả
– Desert of Judea (p): Hoang địa vùng Giuđa
– The kingdom of heaven is at hand (s): Nước trời đã gần đến
– The way of the Lord (p): Con đường của Đức Chúa
– To be baptized (p): Được rửa tội
– Brood of vipers (p): Bầy rắn lục (rắn độc)
– To flee from the coming wrath (p): Trốn tránh cơn thịnh nộ sắp đến
– To produce good fruit (p) = To bear good fruit (p): Sinh trái tốt
– To baptize with the Holy Spirit and fire (p): Làm phép rửa trong TT và lửa
– Unquenchable fire (p): Lửa không hề tắt

Part 2. Yes/No Questions
16. The New Realtor
– Realtor (n): Người kinh doanh nhà đất, bất động sản
– Realty company (n): Công ty bất động sản
– The state test (n): Bài kiểm tra chính thức
– To catch (v): Nắm, bắt
– Don’t get it (phr.): Không hiểu, không nắm bắt được
– Dog-eat-dog (idiom): Cạnh tranh khốc liệt

Part 3. Answer the Questions
10. American Revolution
– Colonist (n): Thực dân
– Numerous taxes issued by the British king (phr.): Phải đóng nhiều loại thuế cho vương quốc Anh
– To issue (v): Đưa ra
– The Declaration of Independence (n): Bản Tuyên Ngôn Độc Lập
– To maintain control (phr.): Duy trì việc kiểm soát
– To vow (v): Thề, chính thức tuyên bố
– To last (v): Kéo dài
– To surrender (v): Đầu hàng
– A new nation was born (phr.): Một quốc gia mới được thành lập

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 53
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 11

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
10. Describe your favorite person
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Who is your favorite person?
– How does he / she look like?
+ Age: young, old, teenager, elderly, middle-aged, in his/her twenties/thirties…
+ Appearance: handsome, good-looking, attractive, beautiful, pretty, shapely (dáng đẹp), plain (bình thường), scruffy (luộm thuộm), ugly…
+ Height: tall, short, medium-height…
+ Weight: fat, thin, slender, slim, fit, average-weight, over-weight, skinny, chubby, muscular, burly, well-built, stocky, chunky, portly…
+ Face:
 Face shape: square (mặt chữ điền), oval (mặt trái xoan), round…
 Eyes: big, small, large, bright eyes (mắt sáng), expressive eyes (đôi mắt biểu cảm), glitter eyes (mắt long lanh), sharp eyes (đôi mắt sắc nét), deep-set eyes (đôi mắt sâu)…
 Nose: straight nose (mũi dọc dừa), snub nose (mũi tẹt), hooked nose (mũi quặp)…
 Lips: thin lips (môi mỏng), full lips (môi đầy đặn), pouting lips (môi trề)…
+ Skin: dark skin (da ngăm), fair skin (da trắng), tan (da rám nắng)…
+ Hair: short, long, straight, curly, wavy, shoulder-length, medium-length, bald, bear, mustache…
– What are his / her personalities?
(kind, polite, friendly, creative, honest, reliable, hardworking, active, gentle, patient, humorous, easygoing (dễ tính), hot-tempered (nóng tính), trustworthy, faithful, loyal, lazy, selfish…)
– Why do you like him / her?
– What do you and your favorite person usually do together?
– Your thought / feeling about that person.
For more vocabulary to describe people, visit the following website:
Useful English

WEEK 13 – Dec 9

* Test 2

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 11:2-11
– The one who is to come (p): Đấng phải đến
– The blind; the lame; the deaf; the dead; the poor (n): Người mù…
– To go off (v): Đi rồi, rời khỏi
– The crowds (n): Đám đông dân chúng
– Royal palaces (p): Hoàng cung
– Prophet (n): Tiên tri, ngôn sứ
– The least in the kingdom of heaven (p): Kẻ nhỏ nhất trong nước trời

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 54
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 12

WEEK 14 – Dec 16

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 1:18-24
– To come about = happen = occur (v): Xảy ra
– To be betrothed (p): Đính hôn
– A righteous man (p): Một người công chính
– To expose someone to shame (p): Vạch trần, tố cáo ai đó
– To appear to someone in a dream (p): Hiện ra với ai trong giấc mơ
– To have been conceived (p): Cưu mang
– God is with us (s): Thiên Chúa ở cùng chúng ta
– To command (v): Truyền lệnh
– To take his wife into his home (p): Đón vợ về nhà mình
– The angel of the Lord (p): Sứ thần của Đức Chúa

Part 2. Yes/No Questions
17. The Fire Alarm (Chuông báo cháy)
– Bubble (n): Bong bóng (bọt nước, bong bóng xà phòng)
– To burst (v): Nổ, vỡ
– The blaring alarm (phr.): Tiếng chuông hú, (kêu) inh ỏi
– 1000 times louder (phr.): Lớn gấp 1000 lần
– The night supervisor (n): Người giám sát ban đêm, người trực đêm
– Firemen = Firefighter (n): Lính cứu hỏa
– A false alarm (phr.): Báo động giả, báo động sai

Part 3. Answer the Questions
11. Buffalo
– Herd (n): Bầy, đàn (gia súc, vật nuôi)
– Roam (v): Đi lang thang, thả rông
– Before the introduction of the horse (phr.): Trước khi biết đến ngựa
– Sioux warrior (n): Chiến binh người Sioux
– By dressing up as wolves (phr.): Bằng cách mặc đồ giống như sói, cải trang thành sói
– Ledge (n): Bờ vực
– Used the entire buffalo following a kill (phr.): Sử dụng tất cả các bộ phận của trâu sau khi giết chết
– Hide (n): Da (thú)
– Tepee (n): Lều vải (của người da đỏ)
– Moccasins (n): Giày da đanh (của thổ dân Bắc-mỹ)
– Pemmican (n): Chà bông
– Sort of like modern-day beef jerky (phr): Một loại giống như khô bò ngày nay

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 55
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 13

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
11. Describe an unforgettable trip in your life (nice or bad trip is acceptable)
(Remember to put the verbs in past time)

– Where and when did you go?
– Who did you go with?
– How long did you stay there?
– What did you do there?
– What happened that made your trip unforgettable?
– Your thought / feeling about the trip

WEEK 15 – Dec 23
Christmas – No class

WEEK 16 – Dec 30
I. Reading
Part 1. Reading the Bible
Part 2. Yes/No Questions
12. Sara’s Upset Stomach
Part 3. Answer the Questions
12. Butterflies

II. Writing
Part 1. Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 014
Part 2. Practice Writing (Following the topic, write a paragraph about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
12. Write about your memory (happy or sad memory is acceptable)

WEEK 17 – Jan 6
* Final Test