Reading and Listening – Level 3 – Fall 2016

Syllabus of Reading and Writing – Fall 2016
Level 3 – Monday

WEEK 1 – Sept 22
Retreat – No class

WEEK 2 – Sept 19

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 16:19-25
– The Pharisees (n): Người Pharisiêu
– Sumptuously = Expensively (adv): Đắt tiền
– To cover with sores (p): Lở loét đầy mình
– Scrap (n): Mảnh vụn
– To lick (v): Liếm
– The bosom of Abraham (p): Lòng Abraham
– To be buried (p): Được đem chôn
– Netherworld (n): Thế giới bên kia
– To be in torment (p): Đau khổ
– To have pity on someone (p): Thương xót ai đó
– Lifetime (n): Cả cuộc đời
– To be comforted (p): Được an ủi
– To be tormented (p): Bị hành hạ

Part 2. Doing Yes/No Questions
77. Up, Up, and Away
– A disastrous balloon ride: thảm hoạ khinh khí cầu
– Basket: khoang dành cho người đi kkc
– Balloon rider: người đi khinh khí cầu
– A married couple: một cặp vợ chồng, đôi vc
– 50th anniversary: 50 năm thành hôn
– An orange torch: ngọn đuốc
– Trailer park: công viên nhà di động
– Completely charred: bị cháy toàn bộ
– Embracing each other: ôm lấy nhau

Part 3. Answer the Question
86. National Health Service
– The National Health Service (p): Dịch vụ Y tế Quốc gia
– The Second World War (p): Chiến tranh thế giới thứ II
– To take advantage of the service (n): Hưởng dịch vụ
– To charge a fee (p): Thu tiền
– Self-employed person (p): Người lao động tự do
– A stamp on an insurance card (p): Con dấu trên thẻ bảo hiểm
– The Department of Health and Social Security (n): Bộ Y tế và An ninh Xã hội

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 01
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 01

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
1. Write about yourself
(Your writing should include your name, age, your address / hometown,
your job / work, your hobbies, your wishes / dream…)

WEEK 3 – Sep 26

I. Reading
Part 1. Reading the Bible
Lk 17:5-10
– The apostles (n): Các môn đệ
– Increase our faith (p): Xin thêm đức tin cho chúng con
– Mustard seed (n): Hạt mù tạt
– Mulberry tree (n): Cây dâu tằm
– To be uprooted and planted (p): Được nhổ lên và trồng
– To tend sheep in the field (p): Chăn chiên ngoài đồng
– To take the place at table (p): Ngồi vào bàn ăn
– Unprofitable servants (p): Đầy tớ vô dụng
– To be obliged to do (p): Có nhiệm vụ phải làm

Part 2. Doing Yes/No Questions
78. Man’s Best Friend
– A professional football player: Cầu thủ chuyên nghiệp
– To be charged: Bị kết tội
– Breeding dogs to fight: Huấn luyện chó cắn nhau
– Providing the site…: Cung cấp sân chơi
– Quarterback: Tiền vệ
– To confess: Nói ra, xưng tội, tiết lộ
– To reduced sentences: Giảm mức án
– To point a finger at someone: Kết tội ai
– What was the big deal? Đâu là vấn đề lớn?
– To agreed to plead guilty: Nhận tội
– Animal cruelty: Độc ác với thú vật
– Across the nation: Khắp cả nước
– To be outraged: Bị xúc phạm
– He is more of an animal than any of his poor dogs: Nó như con thú hơn bất cứ con chó tội nghiệp nào của nó.
– To suspend: Treo giò, cấm thi đấu

Part 3. Answer the Question
87. Insects and Agriculture Passage
– Species (n): Loài
– Insect (n): Côn trùng
– Man = Human beings (n): Con người
– Large-scale (n): Trên diện rộng
– To build up (v): Sinh sôi nẩy nở
– The check of nature’s balance (p): Giám sát cân bằng thiên nhiên
– Tricks of cultivation (p): Tạo mùa vụ

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 02
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 02

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
2. Write about your family
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– How many people in your family? Who are they?
– What do they do? Where do they live?
– Activities members in your family usually do together
– Your thought / feeling about your family
– Vocabulary
1. Oldest brother / sister: Anh/chị hai, anh/chị cả
2. Older brother / sister: Anh, chị
3. Younger brother / sister: Em trai/gái

WEEK 4 – Oct 3

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 17:11-19
– Journey to Jerusalem (p): Hành trình lên Giêrusalem
– To travel through (v): Đi qua
– Leper (n): Người cùi
– To stand at a distance (p): Đứng từ đàng xa
– To raise their voices (p): Kêu lớn tiếng
– Priest (n): Tư tế, linh mục
– To be cleansed (p): Được sạch
– To be healed (p): Được chữa lành
– To glorify God in a loud voice (n): Lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa
– To give thanks to God (n): Ngợi khen Thiên Chúa

Part 2. Doing Yes/No Questions
79. Six Feet Under
– Coal miner: Thợ mỏ than
– To be trapped: Bị mắc kẹt, bị mắc bẫy
– Support beam: Sàn đỡ
– To risk one’s live: Liều mạng sống
– Cave-in: Chỗ bị sập
– to burrow into the ground: Dùng máy khoan xuống lòng đất
– Probe (n) Máy dò
– The owner of the mine said that was it: Ông chủ khu mỏ nói thế là hết.
– Enough was enough: Đủ rồi
– Only lip service: Chỉ có nói thôi
– To sue (v): Kiện ra toà

Part 3. Answer the Question
88. Texas School Cafeteria
– To open (v): Khai giảng, mở
– This fall (p): Học kỳ mùa thu này, học kỳ I này
– To be banned (p): Bị cấm
– To be mini-size (p): Được làm bé lại
– French fry (n): Khoai tây chiên
– Howls = Cry out (v)
– Band camp (p): Ban nhạc (kèn) trường
– Choir (n): Dàn đồng ca
– Texas agriculture commissioner (p): Ủy viên Hội đồng nông nghiệp Texas

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 03
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 03

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
3. Write about your hobbies or free time activities
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– What are your hobbies? / What do you usually do in your free time?
– Who do you do your hobbies / your free time activities with?
– Where / when do you do those activities?
– How often do you do / how much time do you spend for those activities?
– Do the activities benefit for you? / How do you feel when you do those activities?

WEEK 5 – Oct 10

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 18:1-8
– Parable (n): Dụ ngôn
– Necessity for someone (p): Cần thiết cho ai đó
– To become weary (p): Trở nên nhụt chí, nản lòng, chán
– Judge (n): Quan tòa; to judge (v): Xét xử
– Neither feared God nor respected any human being (p): Không sợ TC cũng chẳng tôn trọng ai.
– Widow (n): Bà góa
– To render a just decision for someone (n): Lấy lại công bằng cho ai đó
– To deliver a just decision for someone (p): Trả lại công bằng cho ai đó
– To pay attention to something (p): Chú ý đến cái gì đó
– To secure the rights (p): Bảo toàn quyền lợi
– To call out to God day and night (p): Kêu cầu Chúa ngày đêm
– To be slow to answer (p): Chậm trả lời, trì hoãn

Part 2. Doing Yes/No Questions
80. An Unhappy Worker
– Homely (adj): Tầm thường, xấu
– In her late 20s (p): Khoảng 27-29 tuổi
– To judge (v): Nhận định, phán đoán, xét đoán
– Demeanor (n): Behavior (n): Thái độ
– To remain unattached (p): Vẫn ở vậy
– To make sure (p): Xác định
– To wipe the sweat off with the back of her hand (p): Quẹt mồ hôi bằng lưng (mu) bàn tay
– To ring up (v): Ghi số tiền
– Transaction (n): Giao dịch
– Receipt (n): Hoá đơn
– To made a sour face: Tỏ vẻ không hài lòng
– To lick the floor clean: Liếm sạch nền nhà

Part 3. Answer the Question
89. Too Much Togetherness
(Có thể, khi con trai tác giả rời nhà, bà có người đàn ông mới)
– Togetherness (n): Gần nhau, liên kết với nhau, cùng nhau
– To face (v): Đối mặt
– To run out of patience (p): Hết kiên nhẫn, hết chịu đựng nổi
– To get on each other’s nerves (n): Chọc giận nhau
– To busy oneself (p): Tự tạo công việc cho mình, luôn bận rộn
– To inquire into (v): Can thiệp vào, tra hỏi về

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 04
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 04

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
4. Describe your house
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Where is your house? How big is it?
– How does it look like? What color is it?
– How many rooms are there in your house? What are they?
– Which room in your house do you like best? Why?
– What things are there around your house?
– Your thought / feeling about your house

WEEK 6 – Oct 17

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 18:9-14
– Parable (n): Dụ ngôn
– To be convinced of something (p): Tin chắc về điều gì đó
– Pharisee (n): Người biệt phái
– Tax collector (n): Người thu thuế
– To pay tithes (p): Nộp thuế thập phân
– Whole income (p): Toàn bộ thu nhập
– To stand off at a distance (p): Đứng mãi đàng xa
– To raise his eyes to heaven (p): Ngước mắt lên trời
– To beat his breast (p): Đấm ngực
– The latter (adj): Người vừa xong, mới đây
– The former (adj): Người trước đó
– To be humble (p): Khiêm tốn
– To be exalted (p): Nâng mình lên

Part 2. Doing Yes/No Questions
82. It’s a Small World
– In case (n): Phòng khi cần
– To spend all day fixing (p): Sửa cả ngày
– Portable radio: Radio cầm tay
– Earbuds = Headphones = Earphones
– To overhear (v): Nghe lóm
– The service representative: Nhân viên chăm sóc khách hàng.
– To go back outside: Lại trở ra ngoài
– To nod (v): Gật đầu
– Parade (n): Cuộc duyệt binh
– The fourth of July = July 4th: Ngày độc lập Hoa Kỳ
– To wonder (v): Ngạc nhiên, tự hỏi, muốn biết
– Pluto (n): Sao Diêm Vương
– To be neighborly: Sống tình làng nghĩa xóm

Part 3. Answer the Question
90. Princess Diana
– Princess of Wales (p): Công nương xứ Wales
– Prince (n): Hoàng tử
– The most photographed person (p): Người bị săn ảnh
– To attract attention to something (p): Thu hút sự chú ý đến cái gì đó
– To draw attention to (p): Hướng sự chú ý đến

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 05
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 05

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
5. Describe a room in your house that you like best
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Which room in your house do you like best? Why?
– What things are there in your favorite room? How are they arranged in the room?
– What do you usually do in that room?
– Your thought / feeling about the room

WEEK 7 – Oct 24

Test 1

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 19:1-10
– At that time (p): Lúc ấy
– To intend to pass through (p): Dự định đi qua
– To name (v): Đặt tên, tên
– Chief tax collector (p): Thủ lãnh thu thuế
– To be short in stature (p): Vóc người bé nhỏ
– Sycamore tree (n): Cây sung
– To receive him with joy (p): Vui vẻ đón tiếp Người
– Possession (n): Tài sản
– To extort (v): Moi móc, ăn chặn ăn bớt
– To repay (v): Trả lại
– Salvation (n): Ơn cứu độ
– Descendant (n): Dòng dõi, con cháu

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 06
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 06

WEEK 8 – Oct 31

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 20:34-38
– To marry (v) = To get married (p): Lập gia đình
– To remarry (v): Tái hôn
– To be deemed worthy (p): Là xứng đáng
– The coming age (p): Đời sống mai sau
– The resurrection of the dead (p): Sự sống lại của kẻ chết
– Neither… nor (adv): Không … cũng không
– The children of God (p): Con cái Thiên Chúa
– The dead (n): Kẻ chết
– The living (n): Kẻ sống
– To rise (v): Mọc (mặt trời), sống lại (người)
– To make known (v) = To reveal (v): Mặc khải

Part 2. Doing Yes/No Questions
83. Suspicious Shoppers
– Suspicious (adj): Khả nghi, đáng ngờ
– Ross Dress for Less – Siêu Thị Ross chuyên bán đồ nữ giá rẻ
– To fill up (v): Dồn vào, cho thêm
– To roll it out to the car: Đẩy (xe siêu thị) ra chỗ xe hơi
– In-store use only: Chỉ sử dụng trong cửa hàng
– Trunk (n): Cốp sau xe hơi
– No sooner … than: Vừa mới… thì đã
– To be air-conditioned: Mở máy lạnh
– To grab our jackets: Túm lấy áo khoác
– The blast of summer heat: Luồng hơi nóng mùa hè
– To plop down into the front seats: Chui tọt vào hai ghế trước
– To walk back to the mall entrance: Đi trở lại cửa ra vào
– Two suspicious characters: Hai kẻ đáng ngờ
– Sharp eyes: Cặp mắt ma ranh
– The area marked “6”: Khu vực số 6

Part 3. Answer the Question
91. IQ Scores, Effort and Success
– Due to + verb (p): Vì…
– Short attention span (p): Chú ý ngắn hạn (khó tập trung lâu)
– The right career path (p): Đường nghề nghiệp đúng
– Academically (adv) = Professionally (adv): Cách chuyên nghiệp
– In pursuing (p): Theo đuổi

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 07
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 07

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
6. Write about your favorite season

WEEK 9 – Nov 7

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 21:5-19
– Temple (n): Đền thờ
– To be adorned = to be decorated (p): Được trang hoàng
– Votive offerings (p): Của lễ dâng cúng
– The days will come (p): Những ngày sẽ xảy đến
– A stone upon another stone (p): Hòn đá này chồng lên hòn đá nọ
– Sign (n): Dấu hiệu, dấu chỉ
– To be about to happen (p): Sắp xảy đến
– To be deceived (p): Bị lừa dối
– Wars and insurrections (p): Chiến tranh và nổi dậy
– From place to place (p): Từ nơi này đến nơi kia

Part 2. Doing Yes/No Questions
96. It’s Just Business
– Business (n): Thương mại, công việc
– To broker (v): Bán đồ nhập lậu, đồ qua tay (second hand)
– Manufacturer (n): Nhà san xuất
– To arrange (v): Sắp xếp, hoà âm (âm nhạc)
– Wholesaler (n): Nhà phân phối hàng (bán sỉ)
– To interpret (v): Giải thích, thông dịch
– Interpreter = translator: Người thông dịch
– Business deal: Thoả thuận thương mại
– Unproductive (adj): Không lợi ích, không kết quả
– No deal was made: Không có thủa thuận nào hết
– To sneak (snuck, snuck) back (v): Lén quay lại
– To make a deal behind her back: Thoả thuận sau lưng cô ấy
– To apologize for v+ing (v): Xin lỗi về …
– To overhear (v): Nghe lỏm, nghe trộm

Part 3. Answer the Question
92. What is a Virus Made Of?
– To be made of (v): Được cấu tạo
– Substance (n): Chất, vật chất
– Living creatures (p): Loài có sự sống
– Amino acids (p): Các axít amin
– Outer coat (p): Vỏ ngoài
– Nucleic acid (p): Axít nuclêíc

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 08
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 08

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
7. Write about your favorite sport
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– What is your favorite sport? Why do you like that sport?
– How often do you do that sport?
– How much time do you spend to do that sport?
– Do you do that sport alone or with someone?
– Where and when do you do that sport?
– What benefits does the sport bring to you?
– How do you feel when you do that sport?

WEEK 10 – Nov 14

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 23:35-43
– The rulers (n): Giới lãnh đạo
– To sneer at someone (p): Chế nhạo ai đó
– The chosen one (p): Đấng được tuyển chọn
– Inscription (n): Câu khắc, câu ghi
– Condemnation (n): Sự lên án, sự kết tội
– To be condemned justly (p): Bị kết tội đúng
– The sentence (n): Án phạt, kết án
– To correspond to something (p): Tương ứng với cái gì đó
– Paradise (n): Thiên đàng

Part 2. Doing Yes/No Questions
84. Death Is Part of Life
– A part of life (p): Một phần của cuộc sống
– As if : như thể
– To identify (v): Nhận ra, nhận biết
– This aging process is certainly no fun: Ở độ tuổi này thì tất nhiên hết vui rồi.
– Alternative (adj): Đan xen, thay đổi
– To be still quite active (p): Vẫn còn khá năng động
– Part-time or full-time (p): Ngoài giờ hoặc toàn thời gian
– Nursing assistance = Nurse’s aide (p): Y tá trợ giúp
– Nursing home (n): Nhà dưỡng lão
– What a quiet end that will be: Sẽ là một cái chết thầm lặng làm sao!
– Medication (n): Thuốc men, cho thuốc
– Extra blanket: Thêm chăn (mền)
– In thought: Trong suy nghĩ
– To think about (of) (v): Nghĩ về…
– Their time is almost up: Ngày của họ sắp hết! Đời họ sắp tàn! Cuộc đời họ sắp kết thúc!

Part 3. Answer the Question
93. Sukarno – Short Exercise
– Natural – born (adj): Bẩm sinh
– To whisper to someone (p): Thì thầm với ai đó
– Colonial rule (p): Ách đô hộ thực dân
– Natural resources (p): Tài nguyên
– Language of their own (p): Ngôn ngữ riêng
– Literacy rate (p): Tỉ lệ biết chữ
– Charism (n): Đức tính lãnh đạo, sức thu hút
– God-worship (p): Thờ thần

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 09
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 09

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
8. Write about your study
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Where are you studying?
– How many students are there in your class?
– How many subjects are you studying? What are they?
– What subjects are you good at / bad at?
– What subjects you like / don’t like / dislike / hate? Why?
– What do you like best about your class? Why?
– Your wish / promise / plan in studying.

WEEK 11 – Nov 21

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 24:37-44
– The days of Noah (p): Những ngày ông Nôe
– The coming of the Son of Man (p): Việc Con Người đến
– Up to the day (p): Cho đến ngày
– To carry someone away (p): Mang ai đó đi mất
– To grind at the mill (p): Xay lúa
– Stay awake (p): Tỉnh thức

Part 2. Doing Yes/No Questions
100. Shark Attack
– The waves off Santa Barbara: Những con sóng phía ngoài thành phố Santa Barbara
– Surfer (n): Người lướt ván
– He went under water. Then he came back up: Chìm xuống rồi nổi lên
– To call 911: Gọi cấp cứu
– To hop onto the boards and swim out to the surfer: Nhảy lên ván và bơi ra chỗ nạn nhân
– To give up (v): Bỏ, từ bỏ
– To put up (v): Xỏ vào, mặc vào
– To groan in pain (v): Rên vì đau
– To paddle back to shore (v): Chèo vào bờ
– To hop out = to get out (v): Ra khỏi (xe cứu thương)
– Chopper (n) = helicopter (n): Máy bay trực thăng
– A hospital spokesman (n): Phát ngôn viên nhà thương
– To be in fair condition = to be stable: Ổ định, trong tình trạng ổn định

Part 3. Answer the Question
94. Witness Testimonies Reliability
– Courtroom (n): Phòng xử án
– Trial procedure (p): Tiến trình pháp lý
– Recent study (p): Nghiên cứu gần đây
– Case (n): Vụ việc
– To keep error to minimum (p): Hạn chế sai sót
– Tense (adj): Căng thẳng
– to be liable (p): Có khả năng

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 10
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 10

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
9. Describe a daily meal you like
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– How many meals do you have a day? What are they?
– What daily meal do you like (breakfast / lunch / dinner)?
– What time / when do you have that meal?
– What do you often have / eat for that meal?
– Who cook that meal for you?
– Who do you have that meal with?
– What do you usually do during the meal?
– What do you do after the meal?
– Your thought / feeling about the meal.

WEEK 12 – Nov 28

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 3:1-12
– John the Baptist (p): Gioan Tẩy giả
– Desert of Judea (p): Hoang địa vùng Giuđa
– The kingdom of heaven is at hand (s): Nước trời đã gần đến
– The way of the Lord (p): Con đường của Đức Chúa
– To be baptized (p): Được rửa tội
– Brood of vipers (p): Bầy rắn lục (rắn độc)
– To flee from the coming wrath (p): Trốn tránh cơn thịnh nộ sắp đến
– To produce good fruit (p) = To bear good fruit (p): Sinh trái tốt
– To baptize with the Holy Spirit and fire (p): Làm phép rửa trong TT và lửa
– Unquenchable fire (p): Lửa không hề tắt

Part 2. Doing Yes/No Questions
85. Tagger Shoots Woman
– Mother of three (p): Có 3 đứa con
– Grandmother of eight (p): Có 8 đứa cháu
– A block (n): Một blốc đường
– Spray-painting graffiti (p): Vẽ gra-fi-ti
– To shout obscenities (p): Chửi tục
– To dug through (v): Lục lọi
– The glove compartment (p): Ngăn phía tay phải tài xế
– “If good people are silent, evil will win.” Nếu người tốt lặng im, tội ác sẽ thắng thế.
– To be tried (p): Bị bắt
– If convicted (if he is convicted) (p): Nếu bị kết tội
– To commit other crimes (p): Nhập bọn với những tên tội phạm khác.
– For bravely speaking up, she was put down (s): Bởi dũng cảm lên tiếng, nên bà phải thiệt thân.
– What goes around, comes around (s): Rồi đâu lại vào đấy, mèo lại hoàn mèo
– Cold-blooded murderer (p): Kẻ giết người máu lạnh

Part 3. Answer the Question
95-96. Blue Jeans + America’s Eagle
(Read Article 1 only)
– To come about (v): Xuất hiện
– An enterprising immigrant (p): Một người nhập cư dám nghĩ dám làm
– The mining communities (p): Các cộng đồng khai thác mỏ
– Designed and marketed (p): Được thiết kế và bán (với thương hiệu Levi’s)
– Growing trend (p): Trào lưu thời thượng

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 11
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 11

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
10. Describe your favorite person
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Who is your favorite person?
– How does he / she look like?
+ Age: young, old, teenager, elderly, middle-aged, in his/her twenties/thirties…
+ Appearance: handsome, good-looking, attractive, beautiful, pretty, shapely (dáng đẹp), plain (bình thường), scruffy (luộm thuộm), ugly…
+ Height: tall, short, medium-height…
+ Weight: fat, thin, slender, slim, fit, average-weight, over-weight, skinny, chubby, muscular, burly, well-built, stocky, chunky, portly…
+ Face:
 Face shape: square (mặt chữ điền), oval (mặt trái xoan), round…
 Eyes: big, small, large, bright eyes (mắt sáng), expressive eyes (đôi mắt biểu cảm), glitter eyes (mắt long lanh), sharp eyes (đôi mắt sắc nét), deep-set eyes (đôi mắt sâu)…
 Nose: straight nose (mũi dọc dừa), snub nose (mũi tẹt), hooked nose (mũi quặp)…
 Lips: thin lips (môi mỏng), full lips (môi đầy đặn), pouting lips (môi trề)…
+ Skin: dark skin (da ngăm), fair skin (da trắng), tan (da rám nắng)…
+ Hair: short, long, straight, curly, wavy, shoulder-length, medium-length, bald, bear, mustache…
– What are his / her personalities?
(kind, polite, friendly, creative, honest, reliable, hardworking, active, gentle, patient, humorous, easygoing (dễ tính), hot-tempered (nóng tính), trustworthy, faithful, loyal, lazy, selfish…)
– Why do you like him / her?
– What do you and your favorite person usually do together?
– Your thought / feeling about that person.
For more vocabulary to describe people, visit the following website:
Useful English

WEEK 13 – Dec 5

* Test 2

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 11:2-11
– The one who is to come (p): Đấng phải đến
– The blind; the lame; the deaf; the dead; the poor (n): Người mù…
– To go off (v): Đi rồi, rời khỏi
– The crowds (n): Đám đông dân chúng
– Royal palaces (p): Hoàng cung
– Prophet (n): Tiên tri, ngôn sứ
– The least in the kingdom of heaven (p): Kẻ nhỏ nhất trong nước trời

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 12
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 12

WEEK 14 – Dec 12

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 1:18-24
– To come about = happen = occur (v): Xảy ra
– To be betrothed (p): Đính hôn
– A righteous man (p): Một người công chính
– To expose someone to shame (p): Vạch trần, tố cáo ai đó
– To appear to someone in a dream (p): Hiện ra với ai trong giấc mơ
– To have been conceived (p): Cưu mang
– God is with us (s): Thiên Chúa ở cùng chúng ta
– To command (v): Truyền lệnh
– To take his wife into his home (p): Đón vợ về nhà mình
– The angel of the Lord (p): Sứ thần của Đức Chúa

Part 2. Doing Yes/No Questions
86. Crime on the Rise
– To pull up = stop (v)
– To hop out (v) = to get out quickly
– Admire the full moon (p): Ngắm trăng tròn
– The department of transportation (p): Sở giao thông
– 110 freeway (n): Cao tốc số 110
– To tag with graffiti (p): Xịt sơn vẽ bậy ngoài phố
– To hook up (v): Treo lên

Part 3. Answer the Question
95-96. Blue Jeans + America’s Eagle (Read Article 2 only)
– Bald eagle (n): Đại bàng đầu trọc
– To flourish (v): Sinh sống
– Dead or dying fish (p): Cá chết hoặc sắp chết
– Endangered species (p): Những loài có nguy cơ tuyệt chủng

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 13
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 13

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
11. Describe an unforgettable trip in your life (nice or bad trip is acceptable)
(Remember to put the verbs in past time)

– Where and when did you go?
– Who did you go with?
– How long did you stay there?
– What did you do there?
– What happened that made your trip unforgettable?
– Your thought / feeling about the trip

WEEK 15 – Dec 19

Christmas – No Class – Stay home and review for the Final Test

WEEK 17 – Jan 2
* Final Test